Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’den Borçlanma talebi; CHP Eyüpsultan Meclis Grubundan ret…

Example HTML page

Eyüpsultan Belediye Meclis’i 8 seçim dönemi 1 toplantı Haziran ayı bileşimi 13 Haziran 2019 Perşembe saat günü 15.00 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Meclis Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürbüz Başkanlığın da Meclis de grubu bulunan AK-PARTİ,CHP,MHP grupları olarak toplandı.

Gündem;

”Meclis toplantısına 47/11 No’lu Pilan Bütçe ve Hukuk Komisyonunun borçlanma talebi damgasını vurdu.”

Konu Hakkın da CHP grubu adına Ali Haydar İşkar söz alarak aley’te bir konuşma yaparak borçlanma talebinin meclis üyelerinin tümü tarafından ret edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Ali Haydar İşkar konuşmasın da şu ifadelere yer verdi;

Değerli Başkan Eyüpsultan Belediyemizin değerli Meclis üyeleri; Komisyonun bu raporu ile ilgili öncelikle yatırım işlemleri yapmak üzere belirtilmiş fakat belediyemizin hangi alanda bir yatırım yapacağı konusunda bir bilgi alamadık.

Diğer bir konu birkaç ay önce yapılmış onaylanmış bir bütçeyi yok saymış oluyoruz. Yanı biz bütçeyi iyi planlayamadık yatırımlarımızı eksik yaptık yada şu ana kadar biz paraları hoyratça harcadık diyorsunuz.

Değerli arkadaşlar Belediyemizin geçmiş dönemlerden yanlış yönetilmeleri sonucunda, sürekli bir maddi sıkıntı çekiyoruz. Kredi kullanarak belediyemizin borcunu arttırıyor ve yükü gelecek yönetimlere bırakıyoruz. Bu borçlanmalar ile belediyemizi ödeme açısından çok daha zor durumlara sokacaktır.

31 Mart seçimlerinden bugüne neler yapılacağı mevcut değildir. Bizler cumhuriyet Halk partisi gurubu olarak bu durumu düzeltmek amacında ne gibi önlemler alınacağını, kısa orta ve uzun vadeli planlarını açıklanmasını grubumuz adına talep ediyorum.

Gelin Eyüpsultanın’ın geleceği için bu borçlanma taleplerine hep birlikte hayır diyelim dedi.

AK-PARTİ Eyüpsultan Belediye Meclis Grup Başkanı Ömer Faruk Kalaycı’da borçlanma talebinin lehine bir konuşma yaparak borçlanma talebine destek istedi.

AK-PARTİ Eyüpsultan Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı konuşmasın da şu ifadelere yer verdi;

CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Ali Haydar İşkar’ın gündeme ilişkin meclis konuşması.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Kökenin Borçlanma talebi,” CHP Grubunun ret oyuna karşın AK-PARTİ ve MHP Gurubunun kabul oyları ile oy çokluğu ile geçti.”

CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Veli Güngör gündeme ilişkin yapmış olduğu kişisel konuşması;

Veli Güngör Konuşmasın da şu ifadelere yer verdi;

Hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar.

MADDE 7 –

 (1) Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilir veya ettirilir. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanunî faiz oranının yarısı uygulanır.

(2) Taşınmazın yüzölçümü büyük olmakla birlikte üzerindeki yapının küçük bir alanı kaplaması halinde yapının bulunduğu alan ifraz edilerek, ifrazın mümkün olmaması durumunda taşınmaz hisseli olarak satışa konu edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan satışlardan elde edilen gelirler genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

(4) Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.

Sonuç olarak; usul ve esaslarda açıkça belirtildiği gibi, özel kanunlar kapsamında kalmadığı sürece İmar Barışı bedelini ödeyerek Yapı Kayıt Belgesi alan her vatandaş tapu almaya hak kazanmıştır.

Bu kazanılmış hakkın Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından bir seçim vaadi olarak insanlara sunulması ve bunu Yapı Kayıt Belgesi Usul ve Esaslarını herkesten çok iyi bilen birinin yapması çok yanlış olmakla birlikte, samimi görünmemektedir.

Bunu bildirmek isterim dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in borçlanma talebine CHP Grubu ret oyu verdi. Gündeme İlişkin diğer maddeler ise AK-PARTİ,CHP,MHP Guruplarının tümünün katılımıyla oy birliği ile geçti.

Example HTML page

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir