Atatürk´süz CHP isteyenlere

Example HTML page

Atatürk´süz CHP isteyenlere
CHP nereye gidiyor. Doğrusu Atatürk’e aşk ile bağlı olan Türk milleti endişe içindedir.
Atatürk’ü adeta bir görsel sembol haline getiren, devrimlerini ve fikirlerin görmezden gelen bir anlayışın hem devlet hayatına hem de CHP yönetimine etkinliğini arttırdığı görülmektedir.
Atatürk’süz CHP istenmekte Atatürk’süz bir devlete adım adım gidilmektedir.

Cumhuriyetçiliği oligarşiye terk edilmiştir. Bürokrat, asker, ulema, sermayedar ve siyasilere dayanan bir yönetim anlayışı tamamen rejime hakim olmuştur.
Devletçiliği saltanata dönüşmüştür. Halkın ortak aklı ve organizasyonu olan devletin yerine her şeyin üstünde bir saltanat anlayışı, zamanla egemen anlayış haline gelmiştir. Bürokrat milletin hizmetinde değil kendi menfaatini öncelikli hale getirmiştir.
Halkçılığı, teslimiyete dönüşmüştür. Halk sadece oyunu kullanan ve yönetilen varlık haline gelmiştir.
Devrimciliği mevcut düzeni sürdürmek olarak uygulanmaktadır. Kendine devrimci diyen geçlik hareketleri ise zamanla yüzyılın büyük devrimcisi Atatürk’ü görmezlikten gelmiş onu adeta yok saymışlardır.
Laiklik ilkesinin yerini yobazlık ve din düşmanlığı almıştır. İrtica ve yobazlık adeta devlet okullarında öğretilir hale gelmiştir Devlet dini, siyasi bir kimlik gibi kendi milletine dayatır hale gelmiştir. İmam hatip ve ilahiyat okullarında başta olmak üzere kuran kursları ile tevhidi tedrisat kanunu tamamen ortadan kaldırılmış ve Atatürk düşmanı fikirlere sahip bir öğreti devlete büyük oranda hakim olmuştur. Bir yandan bu kurumlarda türbanlı anlayışa sahip gençler yetiştirilmiş diğer taraftan ise üniversitelerde türbanlı okumasına izin verilmemiştir.
İnancın doğru olarak öğretilmesini üstlenmesi gereken Diyanet işleri kurumu adeta din sömürüsünün bir numaralı kurumu haline getirilmiştir.
Milliyetçilik, yüksek Türk Kültürü ve insanı temel kabul ederken, ırkçılığı çağrıştıran
ve otoriterliğe doğru yol alan bir algıya kaymıştır.
Mustafa Kemal Atatürk devrimleri yaparken yalnız kalmıştır. Zira yakınındaki kişilerin çağının çok ilerisindeki bir lideri anlamada yetersiz kaldıkları bir gerçektir.
Silah arkadaşları kendisinden uzaklaşmış Atatürk’ün devrim arkadaşı olamamışlardır.

İsmet İnönü devleti koruma konusunda gösterdiği refleksi ve bağlılığı devrimleri ileriye götürme koruma konusunda gösterememiştir.
Özellikle inanç alanında yapılan değişim maalesef İsmet İnönü olmak üzere gelen bütün yöneticiler tarafından ihmal edilmiş adeta yobazlık ve irtica teşvik edilmiştir.
Demokrat parti ise devleti kendi partisi haline getirme mücadelesi vermiş ve saltanat için Atatürk devrimlerini bir kenara bırakmaktan geri kalmamıştır.
Bülent Ecevit iktidara gelebilmek için uzun süre onurlu bir mücadele vermiş olmasına rağmen son iktidarı döneminde Atatürk’ün tarihi bir gerçek olarak ortaya koyduğu son Osmanlı padişahlarının Türk milletini saltanat uğruna yok saymalarını ihanet olarak kabul etmemiştir.
Deniz Baykal’ın iktidar sahiplerine şirin görünme çabaları kendi sonunu hazırlamış, Kemal Kılıçtaroğlu ise Atatürkçülük konusunda henüz bekleneni ortaya koyamamıştır.

Son büyük yanılgıyı ise CHP yönetimi göstermiştir. Kanla kurulan cumhuriyet ve Türk devrimine ait kaleler birer birer yıkılırken üstüne düşen görevi canı pahasına yerine getirememiş ve Türk inancının büyük devrimcisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin aydınlık yolundan saparak Atatürk’ün Türk kadınına armağan ettiği hakların gerisine düşmüştür.

Esaret ve özgürlüğün kelepçesi olan ve çağın gerisinde kalmış olan türban ve çarşafı meşrulaştırma görevini üslenerek büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.
Atatürk’süz CHP adeta son kale olarak kuşatılma sürecine girmiştir.
Tarihin tanıklığı bu gerçeği bir daha ortaya koyacaktır.
Bu millet aşk ile Mustafa Kemal Atatürk’e bağlı iken bu son irticaya taviz veren yaklaşım, iktidar sahiplerinin hoşuna gidecek bir sürecinde başlangıcını oluşturmuştur.

CHP’nin yıllardır toplumun ihtiyaçlarından uzak olması, Atatürk gibi büyük devrimcinin yolundan uzaklaşmış olmasındandır.

Ya Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan aydınlığa yada karanlığa…

Nihat Vural
Cemhaber.com

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir