Allah ile aldatan Siyasetçilere hatırlatma – Nihat Vural

Example HTML page

İnanç hürriyeti temel haktır…

İnanç hürriyeti temel hak ve özgürlükler kapsamındadır. İnanç hürriyetine müdahale etmek Allah’ın işine karışmak demektir. Siyasetçilerin inancı oy aracı yapması inanma hürriyetine aykırıdır. İnancın oy aracı yapılması İslam inancına, eşitlik ilkesine, kanunlara aykırılık teşkil eder.

… Allah’ı yeminlerinize siper haline getirmeyin. Allah, her şeyi duyar, her şeyi bilir. Bakara-224

İnanç sorgulaması sadece Allah’a aittir. Kişiler sadece kul hakkını sorgulayabilir.

İnsan sevgisi Allah’a ulaşmanın adıdır.

Hani meleklere “Âdem’e secde edin!” demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblis dayatmıştı. Taha-116

İnsanlar bir tek ümmetten başka değilken ihtilafa düştüler. Yunus-19

İnanç hürriyetinin teminatı Laiklik ilkesidir.

İnanç hürriyetinin teminatı Laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesini benimsemek ve laiklik ilkesini doğru uygulamak siyasetçilerin temel görevi olmalıdır.

Laiklik ilkesinin temel özelliklerinden biride İnanç’ın doğru anlaşılması ve doğru yaşanması için gerekli altyapıyı oluşturmaktır. Mustafa kemal Atatürk , İslam’ın doğru yaşanması için Diyanet işleri teşkilatını kurmuştur. Siyasetçiler, Diyanet işleri, İlahiyat fakülteleri bu görevi Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra yerine getirememiştir.

Sizin dininiz size, benim dinim bana!” Kafirun-6

Ezbere dayalı Kuran kursları dini gizlemektir.

Kuran, Türkçe açıklamaları ile öğretilmeli ve okunmalıdır. İnanç alanındaki yanlık bilgi ve uygulamaların önüne geçilmelidir. Önemli olan Kuran’ı anlamaktır.

… biz onu Kitap’ta insanlara ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenlere, işte onlara, hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder. Bakara-159

Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık. Zuhruf-2-3

Biz onu sana, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur’an olarak indirdik. Yusuf-2

İslam, mezheplere dayandırılamaz.

İslam mezhepler aracılığı ile tarif edilmekten vazgeçilmelidir. İslam’ın temelini teşkil eden Kuran ve Ehlibeyt tekrar temel kaynak olarak benimsenmelidir.

Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın…Ali İmran-103

Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür Rum-32

Kul ile Allah arasına siyasetçiler giremez.

İnanç kişi ile Allah’ın arasında özel alanı ifade eder. Siyasetçilerin bu alana müdahale etmeleri İnanç’ın esaslarına aykırıdır.

…Allah, kullarını görmektedir. Ali İmran-20

Vatandaşlar inancının finansını kendisi sağlamalıdır.

İbadet yeri ayrımı yapılamaz.

İbadet yerleri, ibadet yapanların maddi destekleri ile yapılması ve İbadet yerlerinin giderleri ibadet yapanlar tarafında karşılanmalıdır. İbadetin kaynağı kişiye ait olmalıdır. İbadetin sevabı kişiye ait olmalıdır.

…içlerinde Allah’ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler her halde yerle bir edilirdi… Hac-40

Cami ve cemevleri mescit esasına dayanır.

Dindar, dindar değil ayrımından vazgeçilmelidir.

İnanç hürriyeti inanmama ve başka peygamberlere inanma hürriyetini içine alır. Başka inançları yargılamak ise yine Allah’ın işine karışmak demektir. Kalpleri ancak Allah bilir.

…Şunu da bilin ki, Allah kişi ile kalbinin arasına girer.. Enfal-24

Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî’dir, çok iyi duyar; Basîr’dir, çok iyi görür. Nisa-58

İnanç, geçim ve oy aracılığı yapılamaz.

İnanç gelir kaynağı haline getirmek yanlıştır. İnançı gelir kaynağı  haline getirenler ile mücadele siyasetçilere düşmektedir.

Allah’ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır. Bakara-174

Din eğitiminde zorlama olmaz

Din eğitimi sadece bilgilendirme amacını taşımalıdır. Bir inancı kabul ettirme ve yerleştirme amacıyla din dersleri uygulanmamalıdır.

Dinde baskı-zorlama-tiksindirme yoktur… Bakara-265

İçlerinde ümmî olanlar da vardır ki Kitap’ı bilmezler, sadece anlamını bilmeden okuyuşlar/hurafeler/hayal ve kuruntular bilirler. Onlar yalnız sanıya saplanırlar. Bakara-78

Din ayrımcılığı ile mücadele edilmelidir.

Sadece kendisini inançlı gören ve kendisinden başkasını din dışı gören anlayışlar ile mücadele edilmelidir.

Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlardan Allah’a ve âhiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar. Maida-69

İbadetler gizlidir.
İbadetler kişilerin birbirine üstünlük kurma aracı değildir. Takva sahibi kulları sorgulamak ancak Allah’a aittir.

Rabbinize; boyun bükerek, gizlice/ürpererek yakarın. O, haddi aşanları/azmışları sevmez. Araf 55
Hani o, Rabbine gizli bir sesle seslenmişti de, Meryem 3

Dua’larını gösteriş aracı yapanların vay haline… 
Vay haline o dua edenlerin ki, 
Dualarından gaflet içindedir onlar! 
Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar. 
Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar. MAUN 4 – 7 

Dua’da büyüklenenler cehennemliktir.
Rabbiniz dedi ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenenler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir Mümin-40

İslam İlmi esas almıştır.
…ilim sahiplerinden başkası onlara akıl erdiremez. Ankebut-43

Gelenekler İslam değildir.

Yüzyıllar boyunca gelenekleşmiş ve dinin yerine geçmiş uygulamalar ile mücadele edilmelidir. Başta siyasetçiler olmak üzere Diyanet işleri, üniversiteler, İlahiyat fakülteleri ve inanç kurumları bu görevi yerine getirilmelidir.

Onlara, Allah’ın indirdiğine ve resule gelin dendiğinde şöyle derler: “Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter.” Peki, ataları hiçbir şey bilmiyor, doğru yolu bulamıyor idiyseler de mi? Maida-104

Nihat Vural

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir