15 Mart’ta sağlık çalışanları mitingde

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri, 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak “Büyük Beyaz Mitinge” çağrı yaptı

TTB, SES, Türk Dişhekimleri Birliği, Dev-Sağlık İş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği , Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Derneği, 15 Mart’ta Ankara’da “Büyük Beyaz Miting”i düzenleyeceklerini duyurdu.

Sağlık meslek örgütleri adına konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, sağlık alanında yaşanan şiddete karşı hekimden eczacıya, veterinerden psikologa, biyologdan hemşireye, laboranttan sosyal hizmet uzmanına sağlık alanında çalışanların mitingde bir araya geleceğini belirtti.

YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının emeğinin bu kadar değersizleştirilip, böylesi fiili ve sözlü şiddete maruz bırakılmadığını belirten Adıyaman, “Hiçbir ülkede sağlık çalışanlarının öncelikli talebi sağlıkta şiddetin engellenmesi değil. Sağlıktaki ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya ve sağlık çalışanlarının önerdiği önlemler alınıncaya kadar sağlık meslek örgütleri olarak mücadeleyi hep birlikte yükseltmeye kararlıyız” diye konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI KÖLE DEĞİLDİR”

“Sağlık hizmetini sunarken, başka hayatları kurtarmaya çalışırken kendi canımızdan olmak istemiyoruz” diyen Adıyaman, sözlerini tamamladı:

“Türkiye’nin 81 ilinden, sağlık meslek örgütlerine üye olan olmayan tüm sağlık çalışanları, genci yaşlısı, atama bekleyeni emeklisi, her branştan tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce kişi 15 Mart’ta Büyük Beyaz Miting’de Ankara’da olacak. Bu ülkede sağlık ortamının şiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir sesle haykıracağız, ‘Sağlıkta şiddet sona ersin! Sağlık çalışanları köle değildir.’ ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir