MMO Başkanvekili TUSAŞ’taki görevinden uzaklaştırıldı

MMO Başkanvekili TUSAŞ’taki görevinden uzaklaştırıldı: TUSAŞ’ın yöneticileri neyin peşinde?

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havacılık Mühendisi Selçuk Soylu’nun 20 yıldır çalıştığı Türk Havacılık ve Uçak Sanayii A. Ş. yönetimi tarafından ücretsiz izne çıkarılarak görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. MMO Başkanı Yunus Yener, Soylu’nun görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havacılık Mühendisi Selçuk Soylu’nun, 20 yıldır çalıştığı Türk Havacılık ve Uçak Sanayii A. Ş.’deki görevinden (TUSAŞ) “bir cümlelik bildirim” ile üç ay ücretsiz izne çıkarılarak uzaklaştırıldığı açıklandı. MMO Başkanı Yunus Yener de Selçuk Soylu’nun görevinden uzaklaştırılmasına “TUSAŞ yönetimi neyin peşinde?” sözleriyle sert tepki gösterdi.

MMO Başkanı Yunus Yener, “TUSAŞ’ın Başkan Vekilimize yaptığı bildirimde ‘16 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan 7244 sayılı kanunun 9’uncu maddesine istinaden 30 Nisan tarihinden itibaren üç ay süre ile ücretsiz izne çıkarılmanız uygun bulunmuştur’ denilmiş ve gerekçe belirtilmemiştir. TUSAŞ yönetimine sesleniyoruz, hukuk dışı bu kararınızı geri alın. Odamız konunun takipçisidir” diye konuştu.

MMO YÖNETİCİSİ OLDUĞU İÇİN Mİ UZAKLAŞTIRILDI?

“Değerlerini ‘dürüstlük, güvenilirlik’ olarak ifade eden TUSAŞ, arkadaşımıza ve odamızdaki görevine yönelik, yasalara aykırı bir şekilde siyasi bir tasarrufta mı bulunmaktadır?” diye sonra MMO Başkanı Yener, “Bildirimde sözü edilen kanunun 9’uncu maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici maddede, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin üç ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği belirtilmektedir. Ayrıca ‘bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir’ hükmü de bulunmaktadır” dedi.

TUSAŞ YÖNETİCİLERİ NEYİN PEŞİNDE?

“Söz konusu kanun maddesinin yürürlüğe girmesinin hemen ardından yapılan bu uygulamanın aciliyeti nedir?” diye soran MMO Başkanı Yener, şunları söyledi:

“Covid-19 salgını nedeniyle çıkarılan bu düzenleme, kamuoyunda bilindiği üzere işverenlere üç ay süre ile çalışan çıkarmayı yasaklamaktadır. TUSAŞ yönetimi bu yasağı, çalışanların tamamen aleyhine olan üç ay ücretsiz izin uygulamasına sığınarak delmek mi istemiştir? TUSAŞ’ın yöneticileri neyin peşindedir?

Bu gelişme üzerine Oda Yönetim Kurulu olarak 6 Mayıs tarihinde konu ile ilgili görüşme talebimizi TUSAŞ yönetimine ilettik ancak herhangi bir yanıt alamadık. TUSAŞ yönetiminin bilmesini isteriz: Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Odamız Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur ve kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Gerek Anayasa’da gerekse 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda görev, yetki ve sorumluluklarımız tanımlanmıştır. Mühendislik yapabilmeleri için Odamıza kayıtlı olmak zorunda olan meslektaşlarımızın her türlü hak ve çıkarını korumak ve geliştirmek Odamızın asli ve vazgeçilemez görevidir. Meslektaşlarımızın yanında olmak, her türlü hukuk dışı uygulamaya karşı onların hak ve çıkarlarını savunmak bize Anayasa ve yasa ile verilmiş bir görevdir. Meslektaşlarımız yanlış uygulamalara karşı asla yalnız değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir