KONDA’dan ‘AKP Seçmeni’ raporu

Example HTML page

KONDA’dan ‘AKP Seçmeni’ raporu

HABER MERKEZİ
KONDA Araştırma, ‘Seçmen Kümeleri’ başlığıyla, AKP, MHP, CHP ve HDP seçmenini incelediği bir rapor serisi hazırladı. Dört büyük partinin seçmen tabanı profillerinin ihtiyaç ve taleplerinin incelendiği raporların ilkinde, AKP seçmeni irdelendi. Raporda AKP seçmeninin demografik özellikleri ve görüşleri, derinlemesine inceleniyor.
Şirketin raporla ilgili yazdığı sunuşta, dört raporda ilk aşamada AKP, CHP, MHP ve HDP seçmenlerine dair, KONDA Barometresi Araştırma Dizisinin 86 araştırmasının bulgularından yararlanıldığı belirtildi. Raporların parti seçmenlerinin demografik özelliklerini, diğer seçmenlerle farklarını ve yıllar içindeki değişimlerini ortaya koyduğu ve raporlarda Barometre araştırmalarının birleşik verisetinden yararlandığı ifade edildi.
Raporun; Gezi Direnişi, 15 Temmuz veya OHAL gibi güncel siyasi olaylara bakış, iç ve dış politika, kutuplaşma, baskı gibi farklı dönemlerde farklı Barometre araştırmalarında siyasi gündeme veya temaya bağlı olarak sorulan, incelenen konuları bir araya getirdiği vurgulandı.

Baran Alp Uncu imzalı raporun öne çıkan başlıkları şu şekilde:

AKP SEÇMENİ;
YÜZDE 36’SI İNTERNET KULLANMIYOR

“Ak Parti seçmenlerinin %36’sı internete hiç girmemektedir. Türkiye 2017 genel seçmen ortalamasında internete hiç girmeyenlerin oranı %29’dur. Buna göre, internet kullanımı Ak Parti seçmenleri arasında Türkiye ortalamasından aşağıdadır. %8’lik Ak Parti seçmeni internete girse de sosyal medya kullanıcısı olmadığını ifade etmektedir.”

EN ÇOK ATV İZLİYOR

“Ak Parti seçmenlerinin haberleri izlemeyi en fazla tercih ettiği televizyon kanalları sırasıyla %26 oranıyla ATV, %19 ile TRT ve %17 ile A Haber’dir.”

OY TERCİHİNİ LİDER BELİRLİYOR

“Ak Parti seçmenlerinin oy verme tercihlerini belirleyen başlıca etkenin partinin lideri olarak gözükmektedir. %46 oranında Ak Parti seçmeni seçimlerde oyunu partinin lideri için verdiğini ifade etmektedir. Bunu, %22 ile oyunu Ak Parti’nin taraftarı olduğu için ve %22 ile ideolojik nedenlerle kullandığını söyleyen seçmen grupları izlemektedir. Seçimlerde kararını son dakikada vererek oy kullanan Ak Parti seçmenlerinin oranı %9, herhangi bir parti bağımlılığı olmadan oy kullandığını belirtenlerin oranı sadece %1’dir.”

“Ak Parti seçmenlerinin üçte ikisinin ideoloji ve uygulanan politikalardan bağımsız olarak partisinin etrafında kemikleştiği sonucuna varılabilir. Toplamda %68 oranında Ak Parti seçmeni oy tercihlerini lider ve parti kimliği nedeniyle yapmaktadır.”

AB ÜYELİĞİ İSTEMİYOR

“Ak Parti seçmenlerinin Avrupa Birliği’ne üyelik konusundaki görüşleri ağırlıklı olarak olumsuzdur. “Türkiye mutlaka Avrupa Birliği’ne üye olmalıdır” görüşünü “doğru” bulanlar Aralık 2015’te Ak Parti seçmenlerinin yarısını oluşturmaktadır. %25 oranında Ak Parti seçmeni Avrupa Birliği’ne üyeliğin yanlış bulmaktadır.”

EKONOMİ KONUSUNDA GENELDE İYİMSER, ÖZELDE KARAMSAR

“Her ne kadar Ak Parti seçmenleri ekonominin genel yönetimi ve durumu konularında iyimser görüşlere sahip olsa da, bireysel ekonomik durumları hakkında daha karamsar bir tavır sergilemektedirler. “Önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda bir ekonomik zorluk bekliyor musunuz?” şeklindeki soruya Ak Parti seçmenlerinin %31’i beklediğini söylemektedir ve Türkiye genel seçmenleri içindeki %49 olan orana yaklaşmaktadır.”

ÇOĞUNLUĞU ‘LAİKLİK ANAYASADA AYNI ŞEKİLDE KALSIN’ DİYOR

“2016 yılının Mayıs ve Haziran ayları verilerinin ortalamasına göre Ak Parti seçmenlerinin %46’sı laiklik ilkesinin anayasada aynı şekliyle kalması gerektiğini söylemiştir. %41 oranında Ak Parti seçmeni ise laiklik ilkesinin anayasada yer almasıyla beraber devletin tüm dinlere eşit mesafede olacağı şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Laiklik ilkesinin anayasada yer almaması gerektiğini düşünenlerin oranı %14’de kalmaktadır.”

MEDYAYA BASKI YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

“Aralık 2016 verilerine göre, Ak Parti seçmenlerinin %44’ü medyaya baskı yapılmadığını, %36’sı duruma göre bazen yapıldığını, %20’si de yapıldığını söylemektedir. Türkiye seçmenlerinin genelinde ise bu konuda tam tersi bir dağılım olduğu görülmektedir. Duruma göre bazen baskı yapıldığını düşünenlerin oranı %32 ile Ak Parti seçmenleri arasındaki orana yaklaşırken, baskı yapılmadığını söyleyenlerin oranı %23, baskı yapıldığını söyleyenlerin oranı %44’tür.”

OTORİTERLİĞE İNANMIYOR

“Ak Parti seçmenleri arasında “Devlet istediği kişiyi sebepsizce, keyfi gerekçeyle tutukladığı için fikrimi kendime saklıyorum” görüşüne katılmayanların oranı katılanların oranının oldukça üzerindedir. Ak Parti seçmenleri içinde fikirlerini açıklamaktan sakınmadığını söyleyen seçmenlerin oranı diğer tüm parti seçmenlerininkinin üzerindedir.”
KURDAKİ İSTİKRARSIZLIK ‘DIŞ GÜÇLERİN OPERASYONU’
“Ak Parti seçmenlerinin büyük çoğunluğu döviz kurunda son dönemde yaşanan istikrarsızlığın nedenini “dış güçlerin Türkiye’ye karşı bir operasyonu” olarak görmektedir.”

İNTERNETTEN HABER ALMIYOR

“Tüm partilerin seçmenlerinin büyük çoğunluğu internete girmediğini veya internetten haber almadığını söylemektedir. İnternete girmeyenlerin ve internetten haber almayanların toplam oranı %81 ile en çok Ak Parti seçmenlerindedir.”

İNTERNETE SANSÜRDEN MEMNUN VE RAHATSIZ DEĞİL

“Devletin dönem dönem sosyal medya mecralarına erişimi kısıtlamasından en az rahatsız olan seçmenlerin Ak Partili’ler olduğu görülmektedir. Ak Parti seçmenlerinin beşte biri “rahatsızım” derken, bu oran CHP’liler arasında %88, HDP’lilerde %82, MHP’lilerde %57 ve diğer partilerin seçmenlerinde %48’e çıkmaktadır. Rahatsız olmadığını söyleyenler ve memnun olduğunu söyleyenler en fazla Ak Partili’lerdir.”

YARGININ İŞLEYİŞİNDEN MEMNUN

“Türkiye’de hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek seçmen grubu Ak Parti’ye aittir. Ak Parti seçmenlerinin %70’i hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu belirtmektedir.”

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir