İrtica asla İslam Olamaz – Nihat Vural

Example HTML page

İrtica kuzu postuna bürünmüş kurt misalidir. Din adına yüzyıllar boyunca, kan dökenler ile barış ve sevgiyi emredenler hiçbir zaman ayını değildir.
İslam, Allah’ın İnsana peygamberler vasıtası ile bildirdiği yolun adıdır. İlahidir.

İrtica, İnanmadığı halde inanır görünmektir. İnsanın kendi algılayışına göre şekillendirdiği ve yaşadığı uydurma dininin adıdır.

Gayemiz; ‘İslam’ı ‘İrtica’dan uzak tutmak ve inananların din adına aldatılmasına mani olmaktır.

İslam, insan’ın Allah’a tertemiz dönüşünü hedefler. Kişinin bütün yaptıkları Allah içindir.
…yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” Enam-162

İrtica, dünya saltanatını ve menfaatini elde etmek için uğraşır. Bütün yaptıkları kişinin kendi menfaati içindir.

İslam Allah’ı her yerde görür. Ve nurunun Adem’de gizli sır olduğunu bilir. Amacın “Ben bilinmez bir hazine idim bilinmek diledim.” gayesine ulaşmak olduğuna inanır.

…Şunu da bilin ki, Allah kişi ile kalbinin arasına girer.. Enfal-24

Hani meleklere “Âdem’e secde edin!” demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblis dayatmıştı. Taha-116

İrtica, Allah’ı tanımayı ve bilmeyi hedeflemez. Allah ona göre ulaşılmaz, tanınmaz, bilinmez ve tasavvur edilmez.

İslam’ın Peygamberi nurdur. Peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamber nur olduğu için ölümsüzdür. Allah’a ulaşmak ve İslam’ı yaşamak için, peygamberleri vesile etmek zorunludur.

Ve Allah’ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak… azhap-46

De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın… Ali İmran-31
Şunu da söyle: “Allah’a ve resule itaat edin… Ali İmran-32

Allah’a ve O’nun resullerine iman edip onlardan birini ötekilerden ayırmayanlara gelince…Nisa-152

İrticaya göre peygamber görevini yapmıştır ve devrini tamamlamıştır. Peygamberlerin vesile olması gerekmez. Peygamberler yerine, saltanat sahiplerini önder olarak kabul eder. Saltanat sahipleri, din adamı adı altında kendisine bağlı bir sınıfı yaratmışladır. Bu din sınıfı din adına her türlü fetva vermeyi kendisinin hakkı olarak görürü.

…Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemezler onlar. Bakara-171

Kuran’ı anlamak ve onun kılavuzluğunda Allah’a ulaşmak mümkündür. Kuran’ın ayetleri insanların anlayacağı biçimde örneklerle açıklanmıştır.
İçlerinde ümmî olanlar da vardır ki Kitap’ı bilmezler, sadece anlamını bilmeden okuyuşlar/hurafeler/hayal ve kuruntular bilirler. Onlar yalnız sanıya saplanırlar. Bakara-78

… biz onu Kitap’ta insanlara ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenlere, işte onlara, hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder. Bakara-159

İrtica, ilahi kitabı insanlardan saklamıştır. Kitabı büyü ve menfaat aracı yapmıştır. İnananların kendi dilleri ile kitabı öğrenmesine engel olmuştur.

Onlar ki Kur’an’ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar. Hicr-91

İslam dininin gerçek önderleri Peygamberlerden sonra evliyalardır. Evliyalar İslam’ı zamanın gereklerine göre yaşayarak insanlara kılavuzluk etmeye devam ederler.

…Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez. Ali İmran 7

Bizim yarattıklarımızdan bir topluluk vardır ki, hak ile kılavuzlar ve yalnız onunla adalet sunarlar. Araf-181
Gözünüzü açın! Allah’ın velîleri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar. Tevbe-62

İslam; sevgi ve akıl dinidir. İnananları sevgi ile dine bağlar. Sevgi yaradılışın temel taşıdır.

Ve biz seni ancak âlemlere bir merhamet/bir sevgi olman dışında bir şey için göndermedik. Enbiya-107

İrtica, korku ve karanlık dinidir. İnsanları korku ile dine bağlar. Allah korkusu en çok kullandıkları yöntemdir.

İslam, güzelliklerin Allah’tan, kötülüklerin ise kişinin kendi nefsinden geldiğine inanır.

İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir…Nisa-79

İrtica, güzellik ve kötülüğün Allah’tan geldiğine inanır. Kötülükleri Allah’a mal ederler.

İslam’da insan ayrımı yoktur. Asıl olan takvadır. Yani Allah yolunda yapılan güzel işlerdir.

İnsanlar bir tek ümmetten başka değilken ihtilafa düştüler… Yunus-19

İrtica, kendini sırat köprüsünü geçmiş, Allah’ın takdirini kazanmış kabul eder. Kendisi dışındaki kişileri ise din dışı olarak tanımlar.

İslam’da İbadet için sınır yoktur. Kişi, İbadeti yaşamın her alanında yaşar. Bütün yeryüzü ibadet alanıdır. İbadet kişi ile Allah arasında gizli kalmalıdır.
De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O’nundur. Duanda sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut.” İsra -110

İrticanın, ibadet şekli ve zamanı bellidir. Gizlilik gerektirmez. Kendi ibadet şekli ve yeri dışında başkasının ibadet biçimini ve şeklini kabul etmez.
…Bana ibadet etmekten büyüklenenler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Münin-60
… Vay haline o dua edenlerin ki, Dualarından gaflet içindedir onlar! Maun-4-5

İslam’da bütün insanlar için kurtuluşa ulaşma yolu vardır. Bu kurtuluş yolu tamamen kişinin yaptıklarına bağlıdır.

Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlardan Allah’a ve âhiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar. Maida-69

İrticada ise, kurtuluşa kendi inancında olanlar ulaşabilir. Diğer insanlara kafir gözüyle bakılır.

İslam’ın cihatı, kişinin kendi nefsi ile savaşıdır. Zira kişiye kötülük kendi benliğinden gelmektedir.

… Aslında onlar öz benliklerinden başkasına oyun oynamıyorlar ama farkında değiller. Enam-123

İrticanın cihatı ise başka inançlarla her ne pahasına olursa olsun savaşmaktır. Bu savaşta her türlü yöntem kullanılmaktadır.

Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Şu bir gerçek ki, ben, âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” Miada-28

İslam bölünmeleri ve mezhepleri kabul etmez. Peygamberlerin bildirdiği dinleri birbirinden ayırmaz.

Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi

Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. Enam-159
Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın Ali İmran-103

İrtica, insanların bir araya gelmesine mani olur. İnsanları yönetmek için hiziplere ve mezheplere böler.

İslam: inancı, saltanat ve para kaynağı olarak kullanılmasına kesinlikle karşıdır.

Allah’ın kitaptan indirdiği şeyi gizleyip onu basit bir ücret karşılığı satanlar, karınlarında ateşten başka bir şey yemiş olmazlar. Kıyamet günü, Allah onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır. Onlar için korkunç bir azap vardır. BAKARA 174

İrtica ise dini saltanat ve geçim kaynağı yapmıştır.

Her ne yöne dönerseniz dönün o yön Allah’ındır. Kabe’nin çevresinde inananın halka olması en güzel örnektir.

Doğu da batı da yalnız Allah’ındır. O halde nereye dönerseniz orada Allah’ın yüzü vardır… Bakara-115

İslam’ın mescidi takva ile örülmüştür.

Böyle bir mescitte sakın namaza durma! Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit, içinde namaz kılman için çok daha uygundur… tevbe-107

İrticanın mescidi, taş duvardan ibarettir.

İslam; dini, güzel ahlakı tamamlamak için kullanır. Kötülükleri din maskesi ile kapatmaz.

İrtica, dini kalkan olarak kullanır. Kendi hatalarını ve kötü düşüncelerini inanç maskesi takarak kapatır.

İyilik etmenize, takvaya sarılmanıza, insanlar arasında barışı kurmanıza engel yapmak üzere Allah’ı yeminlerinize siper haline getirmeyin…Bakara-224

İslam, akıl ve bilim ile birlikte hayat bulur. Akıl ve bilim ile dinin hedefi aynıdır.

…ilim sahiplerinden başkası onlara akıl erdiremez. Ankebut-43

İrtica, bilim ve aklı dikkate almaz.

… Hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa! Yunus-42

İnsanlardan bazıları vardır, hiçbir ilme sahip olmadan Allah konusunda mücadele eder ve her inatçı-kaypak şeytanın ardı sıra gider. Haç-30

İslam’da zorlama ve baskı kesinlikle yoktur.

Dinde baskı-zorlama-tiksindirme yoktur…Bakara-265

İrtica, kendi din anlayışını başkasına kabul ettirmek için her türlü yolu helal görmektedir.

İslam da kişi, kul hakkını sorgular. Allah’ın hakkını sorgulamaz. Bu sorgu yalnızca Allah’a aittir.

İrticada ise, kişi kul hakkını sorgulanmaz Allah’ın hakkını sorgular. Büyük günah işlediğinin farkında değildir.

İslam ve İrtica birbirine geçmiş durumdadır. Toplum adeta bin yıldır yaşadığı inançlarından şüphe eder duruma düşmüştür.

İrtica bir şeyin başına İslam kelimesini getirerek kendisini meşrulaştırma yolunu seçer. Oysaki irticanın tüm amacı saltanat ve güçtür.

Haram paradan zekat dağıtmak, kul hakkı yiyip ibadet etmek, Ahlakı giysiyle sınırlamak, Kötülük ve iyilik insanın içinde olduğu halde onu dışarıda aramak, Gönül kabesinden haberi olmamak, ibadeti zamana ve mekana hapsetmek, oruç tutup kalp kırmak, Kadın ve erkek ayrımı yapmak, insanları ayırmak, zina peşinde koşup kadının saçını günah ilan etmek, çalışanların alın terlerini vermemek, amaçları için her kötülüğü helal saymak, peygamberleri ve dinleri ayırmak gibi özelikleri ile irticayı tanıyabilirsiniz.

İrtica kuzu postuna bürünmüş kurt misalidir. Din adına yüzyıllar boyunca, kan dökenler ile barış ve sevgiyi emredenler hiçbir zaman ayını değildir.

İslam, güzelliklerin olduğu yerde vardır. Kötülüğün ve zulmün olduğu yerde asla İslam yoktur.

cemhaber.com

Son Güncelleme : 15.04.2015
Nihat Vural

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir