CHP’li Veli Güngör; Eyüpsultan Belediye Başkanlığı reklamlara çok bütçeler ayırıyor, en iyi reklam hizmettir!

CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi ve Plan Bütçe komisyonu üyesi Veli Güngör 8’inci seçim, 2’nci toplantı dönemi Ekim ayı 3’üncü bileşimin de Eyüpsultan Belediye Başkanlığı performans programı ve bütçeye dair değerlendirmede bulundu.

Veli Güngör yapmış olduğu konuşmasında, Eyüpsultan Belediye Başkanlığının reklamlara çok bütçeler ayırıyor oysa en iyi reklam hizmettir diyerek başladığı konuşmasına şu ifadelerle devam etti;

Sayın Başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım öncelikle şunu belirtmek isterim ki konuşmalarımın tamamı daha iyi bir Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan vatandaşlarının yararına olan çalışmalardır.

”Belediyemizin iştiraklerinden ALAPA Şirketine neden yer verilmedi”

1.2 Teşkilat yapısı şemasında tek borç içinde olmayan, hibe adı altında belediyemizin iştiraklerine giren ALAPA Şirketi eklenmemiştir, gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

1.3 Taşınmazlar arsa, bahçe, bostan, tarla vb. Adı altında 448.590,32 m2 arazi bulunmaktadır. Bu araziler daha fazla değerlendirilip tarıma ve hayvancılığa yönlendirilmelidir.

Gerekiyorsa iştirak firmaları burada tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürüterek hem Eyüpsultan da istihdam yaratabilir, hem Eyüpsultan belediyesine gelir sağlayabilir.

Bu gelirlerle borçlarını daha rahat ödeyebilir, taşınmaz satmanın da önüne geçebilir.

 Ayrıca ilçemiz sınırlarında havalimanı çok büyük bir nimettir. Havalimanına yakın bir alanda otel gibi turizm faaliyetleri de gerçekleştirilebilir.

2.1 Temel politika ve öncelikler vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir olmak önceliktir deniliyor. Ancak belediyenin gelir sağlayan bütün iştirakleri denetim ve raporlamadan uzak tutularak şeffaflık anlayışına ters çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca belediyenin tesisleri 3. Kişilere tahsis edilirken meclisin bile haberi yokken, vatandaşın haberinin olması mümkün bile değildir.

2.2 amaç ve hedefler gelişim ekseni 1 : Yönetim

Belediyenin hizmet ve projelerini etkili şekilde duyurmak, karar alma süreçlerine vatandaş ve paydaşlarımızın dahil olmasına yönelik uygun metodu ve araçlar geliştirmek deniliyor. Ancak defalarca talep etmemize rağmen kent konseyi kurulmaması bu stratejik amaca ters düşmektedir.

Gelişim ekseni 2: kurumsal kapasite teması

Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlamak deniliyor ama, belediye kaynaklarının bedelsiz olarak verilmesi, SGK ve vergi borçlarına karşılık satılması bu stratejik plana ters düşmektedir.

Sürdürülebilir şehir ve kapsayıcı yaşam alanları

3.1 Ulaşımı tüm kullanalar için güvenli kesintisiz ve konforlu hale getirmek

Kentsel yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı, insanların bir arada mutlu yaşadığı ve erişebilir bir kent planlamak deniliyor ancak burda da kent konseyi çok büyük önem taşımaktadır. Bir çok belediye de kent konseyleri kurulmuş ve çok başarılı olmuştur. Kent konseyi ulaşım kanallarından en aktifi olabilir.

Toplum

7.1 toplum düzenini ve sağlığını, genel ahlakı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumaya yönelikk etkin yöntemler geliştirmek

İlçemizde uyuşturucu madde kullanımı çok artmış ve vatandaşlar tedirgindir. İlçe emniyet müdürlüğü ile koordineli çalışılarak önlemler alınmalıdır. Örnek vermem gerekirse ramide uyuşturucu vakaları çok artmıştır.

10.1 Eyüpsultan ilçesinde istihdam arttırarak vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak

Bizim sürekli bahsettiğimiz yatırımlar yapılmalı üretime geçilmeli dediğimiz konudur bu. Ancak geçmiş bütçe ve faaliyet raporlarında da gördüğümüz gibi gelirlerimiz giderlerimizi karşılamadığı için borçlanmalar ve satışlar olmuş, yatırıma kaynak bulunamamıştır ya da giderlere yatırımlardan daha öncelik verilmiştir.

Kültür-spor-eğitim

İlçemizde yaşayan vatandaşların kültürel sanatsal, eğitsel ve sportif alanlarda kentsel yaşam standartlarını yükseltmek geçiyor. Her mahallede maaliyeti çok az olan ama vatandaşların çok kullandığı koşu parkurları yapılmalı ve sayıları arttırılmalıdır. Ayrıca esmek geliştiirlmeli, bilişim ve teknoloji alanında eğitimlere öncelik vermelidir.

Performans hedef tablosu

Kurumsal tanıtımı ve duyuru faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi satırına çok büyük bütçe ayrılmıştır. En iyi reklam hizmet etmektir. Bunu ınstagram hesaplarınızda paylaşarak bile duyurabilirsiniz.

Faaliyetlerin maliyetleri tablosunda

Belediyemizin yapılacak yatırımlarının dış fon ve kaynaklardan faydalanılarak yapılmasını sağlamak kalemi boş görünmektedir.

Faaliyetler

Belediye araçlarının etkin ve verimli kullanılması satırındaki rakam 34 milyon TL’dir!

İlçemizde yol asfaltlaması satırında 30 milyon TL görünmektedir!

Ama hala Eyüpsultanın sokaklarının çoğu yamalı ve bozuk yollardır.

Ayrıca İBB’nin sorumluluk alanlarındaki caddeleri asfaltlama yapıp pankartlar asmak yerine İBB ile iletişime geçip İBB’ye yaptırılmalıdır. Böylece bütçemizi daha etkin kullanabiliriz.

Prestij cadde uygulaması için 7 milyon TL rakam belirlenmiş, ancak yapılırken Eyüpsultan’ın her mahallesinde çalışmalar yapılmalıdır.

İlçemizde İBB tarafından çeşitli bölgelerde İs parklar yapılmıştır. Bu çalışmaların Eyüpsultan belediyesi tarafından da sadece Eyüpsutan merkezine değil diğer mahallelerine de yapılması gerekmektedir. Bütün mahallelerde yer altı otoparklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

3.10 doğal afetler

Arama kurtarma eğitimi için planlanan eğitim 2020 yılında 1 2021 yılında 2adet bütçe 5.220,000 tl dir!

6.2 çevre sağlığını korumak.

Çevre kirliliğine sebep olan unsurların oluşumu hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi

Mahallelerde geri dönüşüm konteynırları konulmalıdır.

Konteynırlar yer altına alınmalıdır.

Konteynır sayıları arttırılmalı sokaklarda yerlere çöp bırakılmasının en aza indirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

Ayrıca geri dönüşüm tesisi kurularak hem çevreye duyarlı olup, hem de belediyeye gelir sağlanabilir.

6.3 içinde bulunduğumuz çevreyi paylaştığımız hayvanlar

Veterinerlik ve ambulans sayıları arttırılmalıdır.

 İnsan sağlığı gibi hayvanların sağlığı için de acil müdahale eden ambulanslar olmalıdır.

Mesai saatleri bittiğinde hayvanlar ölüme terk edilmemeli 24 saat çalışılacak sisteme geçilmelidir.

Belediye veterinerlikleri mahallelerde de açılmalı gerektiğinden insanlar kendileri bile acil getirebilmelidir.

Ancak bu çalışmaları yaparak hayvanlara ve hayvan severlere dokunabilir, geçmişin kötü anılarını da temizleyebiliriz.

7.1 vatandaşların esenlik, huzur, sağlık ve güveninin temin etme

İlçemizde trafik en büyük problemdir. Bunun önüne geçebilmek çocuklardan başlar. Birçok Avrupa ülkelerinde ilkokul çocukları okuldan çıkarken yol yönlendirmeleri yaparak bilinçlenmekte ve insanları bilinçlendirmektedir. Bu sebeple öğrencilere eğitim verilmesi satırına önem verilmelidir.

8.1 iş arayan vatandaşlarımızı bilgi, beceri ve eğitimleri doğrultusunda uygun işlere yönlendirme,

Belediyemizin istihdam ofisi birçok kurumsal yerden ilan almaktadır. Ancak bu yetersiz kalmaktadır. İlçemizdeki şirketlere ve fabrikalara ziyaretler yapmalı iş arzını arttırmalıdır. Alibeyköy istihdam ofisinde insanlar kapıda kaldırımda beklemekte ayakta form doldurmaktadır.  Bunlara özen gösterilmelidir.

9.1 vatandaşlarımızın bedensel ve ruhsal sağlığını etkileyen unsurlar

Belediyemiz bünyesinde bağımlılık köyü bulunmaktadır. Ancak bunla bitmemektedir.

İlçe emniyeti ile birlikte çalışıp vatandaşların şikayetleri doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır. Bir çok mahallemizde bu şikayetler bulunmaktadır.

10.1 Eyüpsultan ilçesinde yaşayan sosyal ve ekonomik yoksunluk

İlçemizde sosyal yardımlar sosyal marketlerce sağlanması çalışmalarına başlanmıştır. Ancak 1 adet ve Karadolap Mahallesi sınırlarında bulunmaktadır. Vatandaşların sosyal desteklere kolay ulaşımı sağlanması için sosyal market sayıları arttırılmalı ve bu destekler için insanlar zorluk yaşamamalıdır.

2.4 idarenin toplam kaynak ihtiyacı

2021 yılı için 610 milyon bütçe planlanmıştır. Bu bütçenin 340 milyonu genel yönetim giderleri, 269 milyonu faaliyet giderleridir. Bu bütçeden de anlaşılacağı gibi gelirlerimizi giderlere aktarıyoruz 2021 yılında da… Ayrıca bu bütçe de gelir tahminine göre sıkıştırılmış ve 2021 yılında bütçe sapmalarının olması şaşırtıcı olmayacaktır dedi.

Veli Güngör sözlerine şu ifadelerle devam etti;

”Eyüpsultan Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi”

Burada fazla zamanınızı almamak için Performans değerlemesinde de bahsettiğim konuları tekrar olmasın diye kısa ve öz konuşacağım.

Değerli meclis üyesi arkadaşlarım; Eyüpsultan belediyesinin hazırlanmış bütçesi 610 milyon TL’dir.

Bu bütçe beklenen gelirlere göre sıkıştırılmış bir bütçedir. 2019 bütçesi gibi bu bütçede de sapmalar görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Bu 610 milyon bütçenin açılımı herkesin anlayabileceği dilde şöyledir;

364 Milyonu mal ve hizmet alımları

63 Milyonu personel ve SGK giderleri

5 Milyonu faiz giderleri

31 Milyonu cari transferler

112 Milyon sermaye giderleri

33 Milyon yedek ödenek bütçeler yetmezse diye.

Yani bütçemizin nerdeyse tamamı gider kalemi…

Gelirler giderlere gidecek, yatırımlar olmayacak, mevcut borçlara borçlar, faizlere faizler eklenecek, yine taşınmazlar satılacak bir bütçedir bu.

Müdürlük bütçe detayına girmek istemiyorum, müdürlerimiz hizmet konusunda elinden geleni yaptığını düşünüyorum zaten. Ancak bütçede bazı şeyleri de ifade etmek durumundayım.

Reklamlara çok bütçeler ayırıyorsunuz en iyi reklam hizmettir!

Taşıt kiralama, yakıt ve diğer giderleri çok yüksek bunlar kontrol altına alınmalıdır!

Temizlik işleri müdürlüğünde 66 milyona yakın bütçe var ama hala çöpler kaldırımlarda bunların önüne geçilmeli, performans değerlemesinde bahsettiğim çalışmalar yapılmalıdır.

Veterinerlik bütçesi gereğinin çok altındadır. Eyüpsultanlı vatandaşlar hayvan sever vatandaşlardır. Performans değerlemesinde bahsettiğim çalışmalar yapılmalıdır.

Kentsel dönüşüm müdürlüğü bütçesi gereğinin çok altındadır. Çünkü Eyüpsultan kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bir ilçedir.

Fen işleri müdürlüğü her hizmete anında cevap veren bir müdürlüktür. Ancak İBB sorumluluğunda olan alanlarda İBB ile iletişime geçip, İBB’ye yaptırarak bütçesini verimli kullanmalıdır dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir