CHP Grup sözcüsü Ali Haydar İşkar; 2 yılı geride bırakmamıza rağmen 53 mega projeden eser yok

CHP Eyüpsultan Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Ali Haydar İşkar, 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü 8 seçim 2 toplantı dönemi Ekim ayı 3’üncü bileşiminde Eyüpsultan Belediye Başkanlığı 2021 yılı bütçe ve performans programını değerlendiren, CHP Meclis Gurubu adına bir konuşma yaptı.

Ali Haydar İşkar yapmış olduğu konuşmasın da 2021 yılı bütçesine ve performans programına baktığımızda 2 yılı geride bırakmamıza rağmen 53 mega projeden eser göremiyoruz dedi.

Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sevgili konuklar hepinizi saygıyla selamlıyorum.  2021 yılı tahmini bütçesi performans programı ile ilgili CHP grubu adına söz almış bulunmaktayım. 2021 yılı bütçesi performans programının çalışmaların da emeği geçen bürokratlara plan bütçe komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. 2021 yılı bütçesinin Eyüpsultan’a hayırlı olmasını diliyorum

Bütçe gelir ve giderleri kontrol altına almak stratejik plan doğrultusunda hedefleri koymak, hedefleri tutturabilmek gelir ve giderleri kontrol için yapılır. Bütçenin açıklanabilir, anlaşılır, doğru olmalıdır belirli bir hesap dönemi için yapılır yıllıktır.

”Bu bütçenin gerçekleşeceğine inanıyor musunuz”

2021 yılı bütçesi’nin  2020 tahmini bütçesi göre artış oranına baktığımızda   Eyüpsultan Belediyesinin 2021 tahmini bütçesi 610 milyar olarak tahmin edilmiş. diğer yıllara göre 2020 yılında 496 milyon 2019 yılında 385. milyon tahmin edilmişti 2020 yılına göre yüzde 26 artış yapılmış. 2019 yılı  gerçekleşme tutarı 326.057.458,50 TL .

2020 yılı 9 aylık gerçekleşme tutarına baktığımızda bütçeye konulan tutarın çokta öyle planlanarak gelecek yılın gelir gideri ön görülerek yapılmadığını görüyoruz yanı 2019 yılında 326 milyon gerçekleşmiş 2021 yılında 610 milyon tahmin edilmiş gerçekten siz bu bütçeyi gerçekten tutturacağınıza inanıyor musunuz. 

2019 yılı sonu 2020 yılında devam eden COVİD-19 salgını etkisi varken Merkezi hükümetin öngörüsü bile yüzde 3 altında kalacağı yönünde kamuda tasarruf beklenirken, Ekonomideki darboğazı göz önüne koyduğumuzda mutfak yangın yeri,  işsizlik oranları  her ay yükselişte bide TÜİK’in  makyajlı verilerine göre, paranın satın alma değeri ortadayken, dolar 8 TL,  avronun 10 TL dayandığı dönemde bakan dövize bakmayın diyor ama iğneden ipliğe her şey dolara endeksli. vatandaştan vergi ödemesini beklemek sadece hayal olur.

 2021 tahmini bütçesinin Gelirler bölümünü incelediğimizde 2021 yılında 144 Milyon tahmin edilmiş, 2019 yılında 102. Milyon gerçekleşmiş,

2020 yılı tahmini gerçekleşme tutarının zor olduğunu belirtmek istiyorum çünkü pandemi dönemi tahsilat ortada 2021 yılında koyduğu hedef gerçekçi değil. Özellikle pandemi döneminde  ekonomideki gidişat ve inşaat gelirlerinin düşmesi ile vatandaşın ödeme gücünün olmadığı bu dönemde bu gerçekleşme tutarında tutmayacağı düşüncesindeyim.

Şimdi vergi gelirlerinde bir konuya dikkat çekmek isterim. Vergi geliri 144 milyon hedef konmuş bu sadece cari yılın vergi geliri yüzde kaç olarak görünüyor. bu tutar geçmiş dönemin vergilerini de kapsıyor.

Gelirler içerisinde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin bir önceki yıllara göre artacağı tahmin edilmiş. 123 Milyon lira tutar özellikle arsa ve hisseli arsa satışlarından oluşuyor. Yine sermaye gelirleri 158 Milyon konmuş. Bu taşınmaz geliri olarak belirtilebilir.

İnşaat sektörünün çöktüğü dönemde arsalar kime satılacak.

Satılsa da günü kurtarmak adına yapılan satışlar olduğunu belirtmek istiyorum. Göreceğimiz şu ki arsa ve taşımaz satarak gelir bütçesi oluşturmaya çalışılmış. 

”Eyüpsultanlının malını mülkünü satıp bütçesini doğrultacaksınız.”

Gelecekte satılacak yer kalmadığında giderleri nasıl karşılayacağımızı soru işareti olarak görüyorum.

2021 bütçe gelirleri tutmayacak şuradan söyleyeyim yeni krediler ve borçlanma ile baş başa bırakılacağını yatırımların yavaşlayacağını görüyorum.

Değerli arkadaşlar 2021 yılı gider bütçesinde yine ayrıntılı harcama tablosunu incelediğimizde 364 Milyon lira ile mal ve hizmet alım giderlerinden oluştuğunu, mal ve hizmet alımı giderlerinin bütçenin içerisindeki % 59 ye denk geliyor.

Yani burada bu giderlerin çok yüksek olduğunu, özellikle mal ve hizmet alımlarının sorgulanması gerektiğini, çoğu harcamanın günübirlik harcamalardan oluşmaktadır. 

112   Milyon liralık sermaye gideri öngörülmüş bu tutarın bütçe içerisinde tutarı önemlidir.

Fakat mega proje görünmemektedir.

Özellikle çoğunun asfalt, yol bakım ve proje giderlerinden oluştuğunu söyleyebiliriz.

 Belediyemiz 2021 yılı içerisinde 5 Milyon liralık bir faiz gideri öngörülmüş, bunun nedeni tabi ki borçlanma özellikle borçlanma karşılığında faiz ödüyoruz. Bu 5 milyonluk faiz gideri bazı müdürlüklerin bütçesinden daha fazla. Giderlerin gerçekleşmede artış göstereceği, gelirlerinde karşılamada zorlanacağını düşünüyorum. Bu değerlendirmeleri yaparken kaynakların daha doğru kullanılarak planlamalarında iyi bir şekilde yapılması ve gelirlerde artırılabilir, diye düşünüyorum.

 2021 yılı bütçesini müdürlükler bazında değerlendirecek olursak,  İnsan Kaynakları Müdürlüğü bütçesi 141 Milyon lira olarak belirtilmiş. Bunun en yüksek tutarı tabi ki diğer hizmet alımlarından oluşuyor personel hizmet alımı daralma döneminde tasarruflu çalışma sistemi oluşturulmalı..

Bilgi İşlem Müdürlüğünün bütçesi;

7 milyon altı yüz olarak tahmin edilmiş. 2020 yılında 4 milyon tahmin edilmiş 2020 ile 2021 kıyaslandığında çok ciddi bir artış olmuş. Diğer genel hizmet alımları kalemi altında toplanmış ben bu artışın nedenini merak ediyorum.

 Basın Yayın Müdürlüğünün bütçesi ;

7 Milyon sekiz yüz lira , bunun  5 milyonu cilt gideri 2 milyonu diğer  hizmet alımına gidiyor. 5 milyonluk bir cilt gideri konulmuş. Bu tutar birkaç müdürlüğün bütçesinden daha fazla sorgulanması gerekiyor.

Fen İşleri Müdürlüğü 2021 yılı bütçesi ; 104 Milyon lira, 2020  yılına göre artmış   Burada yatırımlara bir bütçe ayrılmalı yoksa  rutin işlere para harcanırsa bir anlam ifade etmez

Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2021 yılı bütçesi ;

51 Milyon liraya yakın olarak tahmin edilmiş.  Bunun içerisinde 5 milyon faiz gideri öngörülmüş yazıktır günahtır faize ödenecek tutar birçok müdürlüğün bütçesine denk geliyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü 2021 yılı bütçesi ;

8 Milyon beş yüz lira bunun çoğu yine mal hizmet alımı olduğunu söyleyebiliriz. COVİD-19 salgınının devam edeceğini belirtilirken hangi kültür sanat etkinliğini yapacağınızı merak ediyor.

 Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi ;

45 Milyon lira, bunun içerisinde mal ve hizmet alımı öngörülmüş. Yani olabildiğince cari rutin alımlardan oluşuyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2021 yılı bütçesi;

65 Milyon lira olarak bütçelenmiş. 12 milyonluk artış yapılmış. Bu artışı salgın ile mücadele olarak yorumladım bilgi verilirse sevinirim.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi; 18 Milyon lira bir bütçeye sahip bunun içerisinde mal ve hizmet alımı yoğun miktarda, özellikle yardımlar ve sosyal yardımlar olarak değerlendiriyorum.. Buradaki amaç özellikle bu yardımların ihtiyaç sahiplerine adaletli bir şekilde dağıtılması temennimizdir.

Ben pandemi döneminde ilettiğim kişilerin çoğuna ulaşılmadığını görmüştüm. Bu konuda daha titiz bir çalışma olabilir.

 Gördüğümüz üzere çoğu müdürlüğün bütçelerinde yoğunlukla mal ve hizmet alımı olduğu yani açıkçası öyle çok büyük bir yatırım ve projelerin olmadığını görüyoruz. Sayın Başkan özellikle ESBAŞ, ESTUR ve ALABA firmalarımız hakkında da mali yapısı ve faaliyetleri ile ilgili şeffaflık ilkesi gereği meclisimizi bilgilenmesini arzu ederim. Bu konuda da zaman zaman hem vatandaşın hem de meclis üyelerinin talepleri oluyor. Başkanımızın verilmiş sözü vardı.

Borçlardan dolayı vatandaşa biliyorsunuz mesaj gönderildi. Pandemi süreciyle vatandaşın geçim derdine düştüğü, kimin işten atıldığı, işyerini kapattığı dönemde bu mesaj ile vatandaş belediye önünde yığılarak tehdit edilmesi yanlış olmuştur. Uygun zamanda hatırlatma yapılarak bildirim yapılabilir.

Belediye kendi mülkünü alıp yandaş bir vakfa bila bedel 25 yıl bedelsiz tahsis etsin vatandaşa 300- 500 lira için tehdit ve şantaj içerikli mesaj atacaksın bu kabul edilebilir değil.

Özellikle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bütçede gerçekten halkın ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini ve gerçeğe uzak bir bütçe olduğunu görüyoruz.

Onun dışında ben 2020 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği olan özellikle Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi.

‘’Performans programı’’

Performans programı ile ilgili başlarken geçmiş yıl performans programlarına yazılıp hala devam eden yapılmayan hedef ve faaliyet olduğunu belirtmek isterim.

Belediye başkanının seçim vaatlerine koyduğu 53 dev projenin de takipçisiyiz.

Alibeyköy Osmanlı parkındaki tesisler durumu içler acısı aldınız ama eksikler ve şikayetler var.

Eyüpsultan Belediyesinin firmaları yazılırken eksik yazılmış.

Başkan onayı ile yeni bir firma alındı.

Ama listede yok.

Eyüpsultan belediyesi araç çeşitleri ve mülkiyet durumları tablosuna baktığımızda 2020 yılı kitapçığını incelediğimizde binek oto 56 adetti 2021 yılında 61 adet olmuş toplam kiralık araç 128 iken 2021 yılında 140 adet olmuş 12 adet araç artış olmuş. Biz tasarruf yapalım düşürelim derken yönetim arttırmış.

Bu araç saltanatı nereye kadar gidecek?

Kim kullanıyor bu araçları?

‘’Kapalı Pazar alanları önemli bir çalışma’’

Açık alanlarda kurulan semt pazarlarında özellikle kötü hava koşulları, güvenlik, denetim gibi konulardan kaynaklanan mağduriyetleri çözüme kavuşturmak için her mahalleye kapalı pazar yapılması gerekmektedir.

‘’Saçak parsel konusu ilçede oybirliği ile geçti İBB Meclisinden de öyle’’

İBB de plan proje imar ve kentsel dönüşüm ile görüşüldü bizler bu toplantılara katıldık

Komisyon üyeleri ve meclisten oybirliği ile geçti herkesi emeğine sağlık Başkanın imalı söylemleri bu uzlaşıya zarar vermiştir.

25 yıldır iktidarda olmanıza rağmen kentsel dönüşüme zorunlu olduğu bu bölgelerde bu tarz teklifler gelmemiş bu gün İBB de Ekrem İmamaoğlu’nun Başkan olduğu bir dönemde gelmiş kurumların olumlu görüşü alınarak meclisimizden geçmiş bölgemize hayırlı olsun.

Göktürk te ki kamuoyunda tartışılan bina için İBB de gündeme geldi.

İki dönümlük arazi dere yatağında olduğu gerekçesi ile Eyüp Sultan Belediyesi’ne yeşil alan olarak terk edildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından dere yatağında olduğu, taşkın tehlikesi bulunduğu ve inşaat yapılmaması gerektiği yönünde görüş verilmesine rağmen Eyüpsultan Belediyesi bu alanda bir inşaatın yapımına başladı.

Bununla ilgili belediyemizin 2020 bütçesinde bir bütçe ayrılmış mıdır?

Belediyenin bir ihalesi olmuş mudur?

Şikayetler olduğu ve mühürlendiği doğru mudur?

İmar kanununa aykırı bir durum var mıdır.

Planlarda Fonksiyonel olarak kültürel tesis olarak görünmekte.

Proje olarak dini tesis düşünülüyor planlara uygun mu ?

Meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmenizi arz ederim diyerek sözlerini bitirdi.

”Başkan Deniz Köken’in Konuşması”

📡 CANLI: 2020 yılı Ekim ayı Belediye Meclis Toplantısının 3. birleşimi

Eyüpsultan Belediyesi paylaştı: 20 Ekim 2020 Salı

”Başkan Deniz Köken’in Eleştirisine, CHP’li Ali Haydar İşkar’ın cevabı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir