CHP’li Gülsüm Polat: Kadınlar sorumluluk makamlarda bulunanlardan çiçek değil, eşitlik istiyor…

Example HTML page

CHP Eyüpsultan ve İBB Meclis Üyesi Gülsüm Polat: Kadınlar sorumluluk makamlarda bulunanlardan çiçek değil, eşitlik istiyor…

Eyüpsultan Belediye Meclisi 8’inci seçim 5’inci toplantı dönemi Mart ayı 2’nci bileşimi Başkanvekili Ahmet Hamdi gürbüz başkanlığında Eyüpsultan Belediyesi yerleşkesinde bulunan Meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Faaliyet raporu sunumunu gerçekleitirdi.

Siyasi partilerin Grup Başkanları, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Zülfü Çakar, AKP Grup Başkanı Mürsel Tekneci, BBP adına Nail Balkan partilerinin Faaliyet raporu üzerine görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.

Ayrıca şahıslar adına  CHP Eyüpsultan ve İBB Meclis Üyesi Gülsüm Polat, CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Filiz Gökçe, CHP Meclis Üyesi Veli Güngör’de Faaliyet raporu üzerine görüş ve düşüncelerini dile getirdiler

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda CHP Eyüpsultan ve İBB Meclis Üyesi Gülsüm polar, Eyüpsultan Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporu üzerine söz alarak Toplumsal Eşitlilik’ dikkat çekere Yerel Eşitlik Eylem Planı üzerinde partisinin ve kendisinin düşüncelerini dile getirdi.

Polat ‘’Kadınlar artık sorumluluk sahibi makamlarda bulunanlardan çiçek değil eşitlik istiyor ifadesinde bulundu.

Gülsüm Polat sözlerine şu ifadelerle devam etti;

Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Basınımızın Kıymetli Temsilcileri ve bizleri her meclis yalnız bırakmayan kıymetli Eyüpsultanlı komşularımız hepinizi saygıyla selamlıyorum…

Eyüpsultan Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporu üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum.

Sözlerime başlarken öncelikle 2022 faaliyet raporunun oluşmasında katkı sunan bürokratlara, başkan yardımcılarına, çalışanlara, değerli meclisimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Muhalefet meclis üyesi olarak görevimiz Eyüpsultan halkına daha iyi hizmet verilmesini sağlamak üzere belirtilen sürede yapılan çalışmaları değerlendirmek, olumlu/ olumsuz çalışmalar için daha iyiye ulaşmak üzere yorumlarımızı buradan sizlerle paylaşmak.

Sayın Başkan, Kıymetli Arkadaşlar;

‘’YEREL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİNDE KADINLARIN İSTİHDAMI’’

Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadın ve kız çocuklarının toplumsal, siyasal ve ekonomik yaşamın hak ve fırsatlarından eşit şekilde yararlanması beklenmektedir. Ancak ne yazık ki, toplumsal cinsiyet eşitliğini ölçmek adına ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar bunun tam aksini gösteriyor.

Dünya Ekonomik Forumunun hazırlamış olduğu (13 Temmuz) 2022 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 146 ülke arasında Türkiye 124. Sırada yer almıştır. Kadınların ekonomiye katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde 134. Sırada bulunan Türkiye, eğitim olanaklarına erişimde 101, sağlık hizmetlerine erişim ve hayatta kalma sıralamasında 99, karar alma mekanizmalarına katılımda 112. sırada yer almıştır. Benzer şekilde, TUİK İstatistiklerinde 2019 yılında kadınların işgücüne katılım oranı  %37,6 iken 2021 yılında bu oran %32,8 e düşmüştür. İstihdam oranı ise %30,5’ten %28 e düşmüştür.

Belirttiğim istatistiklerde görüldüğü gibi, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında en sorunlu alanlar istihdam ve karar mekanizmalarına katılım.

Kadınların iş gücüne katılımı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağlayan ve yoksulluğun azaltılmasında rol oynayan en önemli etkenlerden biridir.

Tam da bu noktada belediyemiz faaliyet raporunda (sayfa 34) çalışanların cinsiyet dağılımına göre 2019-2022 yılları verilerini incelediğimizde erkek çalışan sayısının toplamda %75, kadın çalışan sayısının ise ortalama %25 olarak seyrettiği görülmektedir.

 2019202020212022
StatüErkekKadınErkekKadınErkekKadınErkekKadın
Memur18278204841948719386
İşçi342342322261
Sözleşmeli Memur3025292434285440
Belediye İştirak Personeli1188381134345916014771699480
Toplam1434486161056918615941972607
 %75%25%73%26%76%24%76%24

Bu verilere baktığımızda lafa gelindiğinde kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiği konuşulurken 4 yılda ancak bir arpa boyu yol alınamadığını ve hatta bu oranlarla belediyede kadın çalışan sayısında yerinde sayıldığını görmekteyiz.

Bir başka tablo…

2022 yılı bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosuna baktığımızda bu ne cömertlik demek istiyoruz, ancak 1 milyar 788 milyon 164 bin 452 bin TL lik toplam gider arasında, 2 milyon 545 bin 883 TL Kadın ve aile hizmetleri müdürlüğünün gideri olduğunu görüyoruz. 28 müdürlük arasında 25. Sırada… Yani gider bütçesinin binde biri.

Tam da bu bağlamda; Belediyelerin de kendi bünyelerinde ve yerel düzeyde kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün güçlenmesi için Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı çalışmalarına başlanmalıdır. Araç, belediye hizmetlerinin planlaması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde vatandaşların katılımını desteklemektir. Farklı kesimlerin farklı ihtiyaçlarının olabileceği ve belediyenin buna göre hizmetlerini şekillendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bunu insan hakları temelinde değerlendirir.

Şart 3. bölümden oluşur.

  1. Bölüm temel ilkeler (kadın erkek eşitliği temel bir haktır. Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik toplumun ön koşuludur der)
  2. Belirlenen ilkelerin uygulanması (2 yıl içinde geniş katılımlı bir yöntemler Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlanması, kamuoyu ile paylaşılması, kaydedilen ilerlemenin düzenli raporlanması, diğer yerel yönetimlerle kadın erkek eşitliğini sağlama noktasında iş birliği içerisinde bulunulması)
  3. Bölüm ise yerelde kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda somut taahhütleri içerir.

‘’KADINLARIN KARAR ALMA SÜRECİNE KATILIMI’’

Yerel Eşitlik Eylem Planları kadınların, güçlendirilmesi gereken ve dezavantajlı tüm kesimler için eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, günlük yaşamları etkileyen, kentsel hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran ve yerel mekanizmalara kadınların katılımını artıran ilkeleri içerir. Bu planlar katılımcı ve bütüncül yaklaşımla yani Kent Konseyleri, kadın Meclisleri, STK’lar, Üniversite işbirlikleri ile geliştirilmelidir.

Bizler bu kadim ilçe Eyüpsultan’da yaşayan kadınlar olarak, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit şekilde faydalanmaları için yapacağınız girişimlerde destek vereceğimizi belirtmek isteriz.

Ayrıca, Faaliyet raporunda perfomans sonuçları tablosuna (stratejik amaç 10) bakıldığında Kadın istihdamı ve onu çevreleyen sorunlar daha çok kadın girişimciyi destekleme ve meslek edindirme kursları ile ele alınmış; daha kapsayıcı istihdam stratejileri geliştirilmelidir. Yine aynı tabloda hedeflenen kadınlara yönelik özel merkezlerin oluşturulması yani kadın lokali açılmamıştır.

‘’KADINLARIN HİZMETLERE EŞİT ERİŞİMİ’’

Anaokulu; Diğer taraftan çalışma hayatına katılmak isteyen kadınların okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarının güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşması için anaokulu projesi beni çok heyecanlandırmıştı.

28 Eylül 2019 tarihinde Karadolap Mahallesi anaokulu temelatma töreninde Sayın Başkan Deniz Köken “Büyük mahallelerimize anaokulu yapmaya devam edeceğiz. Nüfusu 40 binin üzerinde olan mahallelerimizi öne aldık, sonrasında diğer mahallelerimize anaokulu yapacağız. Büyük çaplı 21 mahallemiz var, ilk etapta 1,5 sene içerisinde 10 tane anaokulu inşa edeceğiz. … diyeli 4 sene oldu.

Bu 4 sene zarfında Eyüpsultana yapılan anaokulu sayısı üzülerek söylüyorum ki sadece 1.

Okullarda Yemek konusu; Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı, temel bir insan/çocuk hakkıdır.

Gıda fiyatlarındaki artışlar sebebiyle yoksul ve güvencesiz kesimler için sağlıklı beslenememe sorunu ciddi bir hal almıştır. Yeterli ve dengeli beslenemeyen çocuklarda sağlıklı büyüme ve gelişme süreci olumsuz etkilenmektedir. Milyonlarca aile derinleşen ekonomik kriz sonucu derin yoksulluk içinde yaşamakta ve çocuğuna yeterli, sağlıklı hatta asgari beslenme olanaklarını sağlayamaz duruma gelmiştir. Okula giden her yaşta çocuk beslenme sorunu ile karşı karşıyadır. Yapılan araştırmalarda 4 çocuktan biri okula aç gönderilmektedir.

Bu konuda ilçemizdeki okullarda Belediyemiz tarafından bir çalışma başlatılması için önerge vermiştik, ancak herhangi çalışmanın olmadığını görüyoruz.

Belediyemizden ilçedeki her çocuğun eşit şartlarda ve sağlıklı beslenebilmesi için sosyal inceleme sonucu tespit edilen ilkokul çağındaki çocuklara beslenme çantası projesinin hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Ve Kadın Konuk Evi; Şubat 2007 tarihinde “Var olan güçlü aile yapımızı, şiddetten arındırarak korumak niyetindeyiz” diyerek Devlet Bakanı Nimet Çubukçu tarafından açılışı yapılmıştı Eyüpsultan Kadın Konuk Evinin. 

2022 Şubat ayında güvenlik zafiyeti nedeniyle yeniden işlevlendirilmesi talebiyle meclisimize gelmişti. Biz de bu maddeye rapor üzerine şerh düşerek yeni bir konuk evi açılması şartıyla onay vermiştik.

Yasal olarak da 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 14a Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu yüzbinin üzerindeki belediyeler kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.

Aradan geçen 1 yıllık süre zarfında yeni bir kadın konuk evine dair faaliyet raporunda bir çalışma göremedik.

Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri taciz ve tecavüzler her gün artarken, Kadın ve çocuklara şiddetten uzak yeni bir yaşam kurmaları sürecinde sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal bağlamda güçlenmelerini sağlayan kadın konuk evinin neden hayata geçirilmediğini bütün kadınlar adına sorgulamak zorundayız. (2022 kadın cinayeti 334, şüpheli kadın ölümü 245)

Son olarak Bağımlılıkla Mücadele konusuna girdikten sonra konuşmamı sonlandıracağım.

Uyuşturucu madde kullanımı ülkemizde başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arzetmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadele kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır. Bağımlılıkla Mücadele Araştırma Komisyonu olarak Aralık 2022 de raporumuzu Yüce Meclisimize sunmuş ve takipçisi olacağımızı bildirmiştik. Geçen süre zarfında faaliyetlerin takibine yönelik raporda herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Bu raporda belirtilen tüm maddeler birbirinden değerli ve sonuca yönelik olmakla beraber, özellikle raporumuzun

d) maddesinde yer alan “ilçemiz sınırları dahilinde bağımlılıkla mücadele kapsamında anne-çocuk faaliyet merkezleri kurulmasının Başkanlık tarafından ivedilikle ele alınmasını talep ediyoruz.

Ve sonuç olarak Eyüpsultan Belediyemizin web sayfasında Kadın Aile Müdürlüğümüzün sayfasını incelemek üzere girdiğimde Anneler günü kadınlara çiçek, öğretmenler günü kadınlara çiçek, dünya kadınlar günü kadınlara çiçek, kadına yönelik şiddete karşı anma günü çiçek fotoğrafları…

Artık kadınlar sorumluluk sahibi makamlarda bulunanlardan çiçek değil, eşitlik istiyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını, eşit işe eşit ücret verilmesini, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kanunların uygulamasını, somut adımların atılmasını, 2011 yılında hükümetiniz tarafından imzalanan ve bir gece yarısı operasyonuyla çıkılan İstanbul Sözleşmesini istiyor dedi.

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir