CHP, polis ve bekçi şiddetinin araştırılması için komisyon kurulmasını istedi

CHP, polis ve bekçilerin yurttaşlara uyguladığı şiddet özelinde Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. CHP’li Turan Aydoğan tarafından Meclis’e sunulan araştırma önergesinde, “Kolluk personelinin şiddet içeren saldırılarıyla ilgili ortada güçlü ve aleni deliller olmasına rağmen savcıların inceleme başlatmadığı olay sayısı hala çok fazladır” vurgusu yer aldı

Türkiye’de polis ve bekçilerin yurttaşlara yönelik şiddeti son günlerde hayli artarken, CHP konuyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan tarafından Meclis’e sunulan araştırma önergesinde, polisler ve bekçiler tarafından uygulanan şiddetin varlığıyla ilgili ortada güçlü deliller varken, çoğu olayda savcılar tarafından inceleme başlatılmadığının altı çizildi.

Aydoğan’ın sunduğu önergede, “Hukuki süreçte yaşanan bu aksaklıklar nedeniyle başta belirtilen “cezasızlık kültürü” kavramının sonuçlarını bugün sokaklarda yaşanan polis, bekçi şiddeti vakaları olarak karşımızda görüyoruz” tespitine yer verildi.

CHP tarafından Meclis’e polis ve bekçiler tarafından uygulanan şiddetin üzerine gidilmesi için verilen araştırma önergesinin tam metni şu şekilde:

‘TOPLUMU HUZURSUZ EDİYOR’

Ülkemizin yıllardır karşı karşıya olduğu, sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından raporlanan, kamuoyu ile paylaşılan, basına yansıyan olaylardan da bilenen sorunu güvenlik güçlerinin vatandaşa yönelik şiddet içeren tutumudur. Geçmişte kalması gereken bu sorunun son günlerde ülkenin çeşitli kentlerinde, sokak ortasında yaşanıyor olması toplumu huzursuz etmiştir.

İnsan Hakları savunucularının, STK’ların tezine göre bu olguların ısrarla sürmesinin temel nedeni cezasızlık kültürünün devam etmesi olarak ifade ediliyor. Polis şiddeti iddialarıyla ilgili soruşturmaların kusurlu yürütülmesi yine konu hakkında çalışan uzmanların köklü bir sorun olarak nitelendirdikleri bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vatandaşın güvenliğinden sorumlu köklü bir kurum olan Emniyet Genel Müdürlüğü ve kolluk personelinin bu tür olaylarla itibarının zedelendiği de göz önünde bulundurulmadır. Yaşanan olayların tüm kuruma olan güveni sarmasının önüne geçilmelidir.

Genelde, kötü muameleden işkence ve ateş etmeye, polis şiddeti vakalarının adli soruşturmayla sonuçlanma oranının düşük olduğu görülmektedir. Savcılık soruşturmalarının çok yavaş ilerlediği, sıklıkla kovuşturmaya gerek olmadığı kararıyla sonuçlandığı ifade edilmektedir.

Kolluk personelinin şiddet içeren saldırılarıyla ilgili ortada güçlü ve aleni deliller olmasına rağmen (televizyonlarda, sosyal medyada yayınlanmış görüntüler gibi) savcıların inceleme başlatmadığı olay sayısı hala çok fazladır.

İnsan hakları savunucuları tarafından hazırlanan raporlara göre kovuşturma yürütülse bile davalar da soruşturmalar gibi yıllarca sürmektedir ve bu davaların mahkumiyetle sonuçlanma oranı son derece düşüktür. Bu tür suçlarla ilgili nadiren de olsa verilen hapis cezası kararları suçun ağırlığıyla orantılı olmamaktadır. Adli kovuşturma ile ilgili sorunların yanı sıra, kolluk kuvvetleri hakkında kötü muamele gibi suçlar nedeniyle verilen idari tedbir kararlarının sayısı daha da azdır.

Hukuki süreçte yaşanan bu aksaklıklar nedeniyle başta belirtilen “cezasızlık kültürü” kavramının sonuçlarını bugün sokaklarda yaşanan polis, bekçi şiddeti vakaları olarak karşımızda görüyoruz.

‘KONUNUN İNCELENMESİ ELZEM HALE GELDİ’

Son günlerde sık sık karşılaştığımız kolluk güçlerinin uyguladığı şiddet vakalarının sebeplerinin araştırılması ve söz konusu şiddetin engellenmesi, ayrıca toplumun güvenlik güçlerine olan güveninin tazelenmesi adına yukarda belirtilen öneriler ve tespitler de göz önüne alınarak konunun Meclis çatısı altında incelenmesi, uzmanların görüşleri alınarak ve tüm tarafları dahil ederek bir Meclis Araştırma komisyonu kurulması elzem hale gelmiştir.

Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bu konun araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir