CHP Eyüpsultan Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Ali Haydar İşkar’dan 2020 Sayıştay raporu hakkında sözlü önerge

CHP Eyüpsultan Belediye Meclisi Grup Sözcüsü ve İBB Meclis Üyesi Ali Haydar İşkar,8’inci seçim 3’üncü toplantı dönemi Mart ayı 1’inci bileşiminde 2020 Sayıştay raporu hakkında sözlü önerge verdi.

İŞKAR; Vermiş olduğu sözlü önergesinde şu ifadelere yer verdi;

EYÜPSULTAN BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

KONU : Sayıştay Raporu.                                                                    

Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesine göre; iç ve dış denetimin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılacağı, denetimin kapsamının iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu, mali kontrol ve performans ölçümü olarak belirlendiği, bu üç unsuru içeren denetimin ise iç denetim ve dış denetim olarak yapılacağı, iç denetimin, belediye başkanı veya görevlendireceği iç denetçiler tarafından; dış denetimin ise, Sayıştay tarafından yapılacağı açıktır.

2019 Yılı Sayıştay Raporunda denetim görüşünün dayanakları 6 adet bulgu bulunmuştur.

Denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler 32 adet bulgu olarak tespit edilmiştir.  Bizde bu bulguların 2020 yılında düzeltilip düzeltilmediği konusunda sorduğum sorularıma tarafıma yazılı cevap verilmesini arz ederim.

1.Taşınmazlara İlişkin Tespit Çalışmalarının etkin yürütülmesi 2018 yılında tespit edildi. Aynı husus 2019 yılı Sayıştay denetim raporunun ‘denetim görüşünün dayanakları bölümünde ‘ bulgu 1. de düzenlenmiştir. 2020 yılında bu eksiklik idare tarafından yerine getirildi mi?

2.Ecrimisilin bir taşınmaz yönetim biçimi haline gelmesi 2018 yılında tespit edildi. Aynı husus 2019 yılı Sayıştay denetim raporunun ‘denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler bölümünde ‘ bulgu 31. de düzenlenmiştir. 2020 yılında bu eksiklik idare tarafından yerine getirildi mi?

3.      Gelir getirici işlemlerde ihale süreçlerinin doğru yürütülmemesi. 2018 yılında tespit edildi. Aynı husus 2019 yılı Sayıştay denetim raporunun ‘denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler bölümünde ‘ bulgu 4. de düzenlenmiştir. 2020 yılında bu eksiklik idare tarafından yerine getirildi mi?

4.      Gecekondu fonunun amacı dışında kullanılması 2018 yılında tespit edildi. Aynı husus 2019 yılı Sayıştay denetim raporunun ‘denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler bölümünde ‘ bulgu 20. de düzenlenmiştir. 2020 yılında bu eksiklik idare tarafından yerine getirildi mi?

5.      Başkan yardımcısı ve müdür kadrolarına mevzuata uygun olmayan görevlendirmeler yapılması 2018 yılında tespit edildi. Aynı husus 2019 yılı Sayıştay denetim raporunun ‘denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler bölümünde ‘ bulgu13. de düzenlenmiştir. 2020 yılında bu eksiklik idare tarafından yapıldı mı?

6.      Sosyal denge sözleşmesinde mevzuata aykırı hükümlere yer verilmesi. 2018 yılında tespit edildi. Aynı husus 2019 yılı Sayıştay denetim raporunun ‘denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler bölümünde ‘ bulgu 15. de düzenlenmiştir. 2020 yılında bu eksiklik idare tarafından yerine getirildi mi?

7.      Kiraya verilen taşınmazların nazım hesaplarda takip edilmemesi 2018 yılında tespit edildi. Aynı husus 2019 yılı Sayıştay denetim raporunun ‘denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler bölümünde ‘ bulgu 28. de düzenlenmiştir. 2020 yılında bu eksiklik idare tarafından yerine getirildi mi?

8.      Mali tabloların taşınmazlara ilişkin doğru bilgi sunmaması. 2018 yılında tespit edildi. Aynı husus 2019 yılı Sayıştay denetim raporunun ‘denetim görüşünün dayanakları bölümünde ‘ bulgu 1. de düzenlenmiştir. 2020 yılında bu eksiklik idare tarafından yerine getirildi mi?

CHP Eyüpsultan Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Ali Haydar İşkar Gündeme ilişkin yapmış olduğu konuşmasın da şu ifadeleri dile getirdi;

Bugün halkın bize verdiği görevleri yerine getirmek üzere toplandık. Mart ayı meclisimizin hayırlı olmasını diliyorum.

‘’YEŞİLAY HAFTASI’’

1 Mart Pazartesi. Yeşilay Haftası (1 – 7 Mart)

Bireylerin, özellikle de çocuk ve gençlerin, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını, sağlıklı ve mutlu bir toplum için en önemli koşul olduğunu ifade Emek isterim “Çünkü, mutlu olmanın en bariz göstergesi, vücut sağlığı ve devamında sağlıklı olmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, onlara vereceğimiz sağlık bilinciyle mümkün hale gelecektir. Sigara ve alkollü içecekler dâhil olmak üzere, kişilerde madde bağımlılığına neden olan, alışkanlıkların önlenmesi için kurulan Yeşilay’ın, kuruluş tarihini içine alan bu hafta, gençlerimizin ve hem şehrilerimizin zararlı alışkanlıklarını bırakmaları için, bir fırsat teşkil etmektedir.

‘’MUHASEBE HAFTASI’’

Muhasebe mesleği alın terini korumaktır.

İnsanlara umut olmak.

Ekonomiye nefes aldırmak

Topluma değer katmaktadır.

Muhasebe toplumsal sorumluluktur.

Muhasebe toplumsal sorumluluktur.

İyi ki muhasebe meslek mensubuyum   

Muhasebe haftamız kutlu olsun.

‘’DEPREM HAFTASI’’

Toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla, ülkemizde her yıl 1–7 Mart tarihleri arasındaki hafta, “Deprem Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Deprem Haftası, bilinçlenme, depreme karşı daha dayanıklı yapılar yapma, bir deprem felaketi halinde de, toplum bilinci ve dayanışması içinde hareket edilmesi bakımından hayati önem arz etmektedir. Ani Gelişen Doğal Afet olarak değerlendirilen depremler, yaşandıkları bölgelerde çok büyük can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Ülkemizde son yıllarda yaşanan 17 Ağustos 1999 Gölcük, 12 Kasım 1999 Düzce ve 23 Kasım 2011 Van depremleri toplumumuzda deprem olgusunun çok boyutlu olarak değerlendirilmesini sağlamış ve deprem bilincinin geliştirilmesini sağlamıştır.

“Afet Öldürmez İhmal Öldürür” veciz sözü gereğince bina yapan vatandaşlarımız ile denetim yapan kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşmektedir. Binanın yapımında yer seçimi, zemin etüdü, proje ve inşaat safhaları titizlikle yapılmalı, çıkarılan ilgili kanun, yönetmelik ve diğer kurallara titizlikle uyulmalıdır.

 Bu duygu ve düşüncelerle; tüm yurttaşlarımıza deprem felaketinden ve diğer doğal afetlerden uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileyerek, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir