AKP ve MHP, Eyüpsultan’da Parkı Çocukların Elinden Aldı

Example HTML page

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin küçük bir çocuk parkına, aile sağlığı merkezi yapılması için imar planı değişikliği teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

BirGün Gazetesinden Yaren ÇOLAK’ın Haberine göre;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen, Nişanca (Düğmeciler) Mahallesi 134 ada, 47 parselde bulunan park alanıyla ilgili imar planı değişikliği teklifini görüştü.

Eyüpsultan Belediyesi’nin teklifinde özetle; İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün Nişanca Mahallesi’nde yeni bir aile sağlığı merkezine ihtiyaç duyduğunu, bunun için söz konusu arazinin kendilerine tahsis edilmesini talep ettiğini, yaklaşık 600 metrekarelik park içine, taban alanı 150 metrekareyi geçmeyecek Merkez yapımı için plan değişikliği teklifi hazırlandığı belirtildi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin teklifinin kamu yararı kapsamında olmadığını belirten İBB Planlama Müdürlüğü, İBB Meclisi’ne sunduğu değerlendirmede özetle şu görüşlere yer verildi: “Teklife konu parselin bitişiğinde tescilli çeşmenin bulunduğu ve çevresinde yer alan diğer parsellerde de benzer tescilli yapıların bulunduğu, dolayısıyla birçok tescilli yapının korunma alanında kalan ve fiiliyatta düzenli çocuk oyun alanı bulunan parselin, bölgenin donatı alanı ihtiyacının giderilmesi amacıyla da olsa yaklaşık 600 metrekarelik büyüklüğe sahip park alanında 150 metrekarelik taban oturum alanlı yapılaşmaya açılması kamu yararı kapsamında yerinde olmayacağı değerlendirilmektedir.”

akp-eyup-te-parki-cocuklarin-elinden-aldi-809886-1.

AKP ve MHP İBB Meclis Üyeleri , Müdürlüğün Uyarısını Dinlemedi

Ayrıca, planlama müdürlüğü söz konusu teklifin nazım imar planı kararlarını etkilediğini, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı nitelik taşıdığını ve teklifin uygulamada sıkıntı oluşturabilecek teknik hatalar içerdiğini belirtti.

CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oyu verdiği, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla, kabul edilen kararda şöyle denildi: “Teklif planın iptali yerine, 134 ada 47 parselin Sağlık Tesisi Alanı’na alınması yükseklik 2 kat olmak üzere ilçe belediye başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır, plan notu düzenlemesiyle tadilen uygun görülmüştür.”

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir