Türkiye İşçi Partisi Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığına ihtiraz etti

Example HTML page

Türkiye işçi partisi Genel Başkanı Erkan Baş imzasıyla Yüksek Seçim Kuruluna AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü kez Cumhurbaşkanı olamayacağı yönünde ihtirazda bulundu.

Türkiye İşçi Partisinin ihtiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi;

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NA

İTİRAZ EDEN                     : Türkiye İşçi Partisi

D.KONUSU                         : Kurulunuzun 2023/254 karar numaralı kararı ile yaptığı değerlendirme neticesinde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı adayı olduğunun kabulüne ilişkin kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1.        Cumhurbaşkanı tarafından 10.03.2023 tarih ve 2023/121 sayılı karar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmi Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulunuzun 2023/90 karar numaralı kararı ile; birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin (oy verme günü) 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

2.        Kurulunuzun 2023/254  karar numaralı kararı ile yapılan değerlendirme neticesinde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı adayı olduğunun kabulüne karar verildiği belirtilmiştir. Mevzuata ilişkin açıklamalara geçmeden önce Kurulunuz tarafından verilen kararın, Anayasa’daki açık hükümlerin görmezden gelinerek verildiğini değerlendiriyoruz. Yeni hükümet sistemine geçildiği gerekçesine dayanılarak verildiğini düşündüğümüz kararın; yurttaşın geleceğini, ülkenin demokrasisini ve hukukun hiçe sayılarak, sadece ve sadece tek bir kişi ve çıkarları için bu kişinin çevresinde kümelenmiş olan bir grup insanın istikbalini korumaya hizmet ettiğini değerlendiriyoruz. Anayasa hilafına vermiş olduğunuz karar, yetkililerin hukukun üstünlüğü ve hukuk devletine göre değil, üstünlerin hukukuna göre karar verdiğine dair yurttaş kanaatini bir kez daha perçinlemiştir.  

3.         Anayasa’nın Yürütme’ye ilişkin hükümlerinin düzenlendiği ikinci bölümünde Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimine ilişkin 101.maddesi; Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.hükmünü, bir kişinin üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin öngörüldüğü Anayasa’nın 116. Maddesi ise; Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.hükmünü haizdir. Aynı düzenlemeler yine 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 3.maddesinde de yer almaktadır.

                        Anayasa’nın ve kanunun emredici hükümleri kapsamında; bir kişinin -parlamenter yahut mevcut hükümet sistemi ayırt edilmeksizin- sadece iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği, bunun tek istisnasının Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde seçimlerin Meclis tarafından yenilenmesine karar verilmesi halinde bir kişinin üçüncü kez adaylığının mevzubahis olabileceği belirtilmiştir. Ne Anayasa da ne de Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nda mevcut 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan için başkaca bir istisna ya da geçiş hükmü öngörülmediğinden kurulunuzca verilmiş olan bu karar, hukuka aykırıdır.

                        Bir kişinin sadece iki kez Cumhurbaşkanı seçilebileceği hükmü; 2007 yılında yapılan referandum neticesinde Anayasa’ya eklenmiş, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliğinde ise ile “mevcut haliyle hiçbir değişikliğe uğramaksızın” 101.maddede yerini korumuştur.

Kamuoyunda yer alan azınlık kesim ve kurulunuzun görüşünde yer alan hukukilikten uzak yorum; 2017 yılında yeni bir sisteme geçildiği ve yürütme erkini tek başına ele alan yeni tanımlanan Cumhurbaşkanı’nın göreve başladığı gerekçelerine dayanılarak Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 2018 yılında başlayan -gerçekte ikinci dönem olan- yeni sistemdeki ilk Cumhurbaşkanlığı dönemi olduğundan, 14 Mayıs 2023 tarihinde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın üçüncü dönem Cumhurbaşkanı adayı olabileceği tezine dayanmaktadır. İçinin tamamen boş olduğunu düşündüğümüz tezin geçerliliğini tartışarak bir düşünce ürünü ortaya koymak Anayasa hukukçularının görevi olsa da, tartışmanın ve düşünce üretmenin dahi suç olarak lanse edildiği ülkemizdeki karşıt görüşlü ve azınlık dışında yer alan çoğunluk hukukçular ise; bu yorumun Anayasa’nın sistemsel bütünlüğüyle bağdaşmadığını, mevcut Anayasa’daki Cumhurbaşkanı ifadesinden sadece yeni sistemin Cumhurbaşkanı’nın anlaşılması halinde Anayasadaki hükümlerin önceki Cumhurbaşkanlarına uygulanamayacağını ifade etmektedir. Örneğin; Anayasa’daki Cumhurbaşkanı ifadesinden sadece yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı yapmış kişileri esas alacak olursak, 148.maddedeki Anayasa Mahkemesi’nin eski Cumhurbaşkanlarının Yüce Divan sıfatıyla yargılayamayacağı, yine 105.maddede düzenlenen Cumhurbaşkanı’nın cezai sorumluluğuna ilişkin hükümleri parlamenter hükümet sistemi döneminde Cumhurbaşkanlığı yapan kişiler için uygulanamayacağı sonucuna ulaşılacaktır ki bu hukuksuz yorumun dahi ne denli sorunlara yol açabileceğini de açıkça göstermektedir.

            Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bu yılın Ocak ayında “kronometre sıfırlandı” şeklindeki açıklamasıyla adeta Kurulu’nuzun vereceği kararı çok önceden kendisinin verdiğini ve kurulunuzun da bu kararı hukuksuz bir şekilde onadığını görmekteyiz. Hukuku eğip bükerek, adeta laf cambazlığına soyunarak hukuksal temelden ve Anayasa hukuku bilgisinden uzak yorumlara başvurarak yurttaşların hukukunu savunmak yerine bir kısım insanın istikbali adına verilmiş olan hukuk garabetinden ibaret kararın kaldırılması için işbu itiraz dilekçesini sunma zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda izah edilen nedenlerle; Kurulunuzun 2023/254 karar numaralı kararı ile yaptığı değerlendirme neticesinde Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı adayı olduğunun kabulüne ilişkin kararına karşı itirazlarımızın KABULÜ ile Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı adayı OLMADIĞININ TESPİTİNE, karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

Evrak işlemlerini yürütmek üzere 6……….04 TC Kimlik Numaralı Eren GÖNEN isimli üyemiz yetkilendirilmiştir. Gereği için bilgilerinize. 28.03.2023

  TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

                                                                                             GENEL BAŞKANI                                                                                                              ERKAN BAŞ

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir