Millet İttifakından Eyüpsulatan Belediyesi Sayıştay raporu açıklaması

Sayıştay’ın Eyüpsultan Belediyesi 2018 Sayıştay raporuna göre Eyüpsultan Blelediyesi usulsüz yönetildi denmektedir.

Sayıştay’ın raporu bu gün yapılan Eyüpsultan Belediye Meclisinin de gündemindeydi.

Millet ittifakı listesinden seçilen meclis üyeleri konunu vahametini dile getirdiler.

Meclis toplantısını ardından CHP ve İyi Parti gruplarının düzenlemiş olduğu basın toplantısına CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş, CHP Yönetim Kurulu Üyeleri CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyeleri ve İyi Parti Eyüpsultan Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Sayıştay raporunda belirtilen konular hakkında CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Grup Başkan Vekili ZÜLFÜ ÇAKAR,İYİ PARTİ Meclis Üyesi NAİL BALKAN,CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı DOĞAN SARITAŞ, İBB ve Eyüpsultan Meclis üyesi ALİ HAYDAR İŞKAR Basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Basın Açıklamasını Videodan izleyebilirsiniz

Sayıştay Denetçileri tarafınca 39 Adet Bulgu Başlığı altında tespit edilen Usulsüzlük ve Yolsuzluklar sebebiyle, bugün toplanan Şubat Ayı Belediye Meclisi 1. Oturumu Sayıştay Raporu sebebiyle gergin geçti.

Doğan Sarıtaş, tarafınca okunan Basın Açıklamasının ardından, CHP Eyüpsultan Belediye Meclisi Gurup Başkan Vekili Zülfü Çakar, CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Ali Haydar İşkar ve İYİ Parti Gurup Başkan Vekili Nail Balkan’da Basın Mensuplarına bir değerlendirme yaptılar.

Doğan Sarıtaş, Yaptığı Basın Açıklamasında;

Değerli Basın Mensubu arkadaşlar. Hepinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Eyüpsultan Belediye Meclisi Gurubumuz adına saygılarımla selamlıyorum.

Değerli Basın Mensupları;

Eyüpsultan Belediyesi ile ilgili olarak Sayıştay Denetçileri tarafınca hazırlanan,  Eyüpsultan Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yapılan tespitler, ortaya çıkarılan usulsüzlük ve yolsuzluklar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim ne kadar haklı olduğumuzu bugün maalesef ki bir daha görmekteyiz.

Maalesef diyorum. Çünkü 400 bin Eyüpsulltan’lı hemşerimizin yaşamış olduğu Eyüpsultan İlçesinde, Kamu Kaynaklarının nasıl bu kadar tarumar edilerek kullanıldığına bir kere da şahitlik etmenin üzüntüsü içindeyiz.

Ve bütün samimiyetimizle söylüyorum ki, keşke Sayıştay Denetim raporu bizi bugün haklı çıkarmamış olsaydı. O zaman Eyüpsultan bütçesi bu kadar pervasızca kullanıldığına tanıklık ta etmemiş olurdu.

Değerli Basın Mensupları;

2 kilo soğan veya domates almak için saatlerce Tanzim Satış Çadırlarının önünde bekleyen vatandaşımıza ait bütçenin, o bütçenin kontrolünün yapıldığı Eyüpsultan Belediyesinin, birileri tarafınca babasının çiftliğiymiş gibi kullanılıp yönetilmesinin hesabını da sormak yine bize düşmüştür.

Gerek bir önceki dönem gerekse şimdi görev yapan meclis gurubumuz olarak, bu konulara de vaatle dikkat çektik, her dönem ile  ilgili gerekli Muhalefet Şerh’i Raporlarımızı hazırladığımızı da belirtmek isterim.

Lakin; AKP, dönemi siyasallaşan hukukunda kendilerine vermiş olduğu yargılanmayız hissi ile Eyüpsultan Belediyesi başta olmak üzere yönetimde bulundukları bütün belediyeleri kendi ve yakın çevrelerinin çıkarlarına uygun bir şekilde yönetmeyi esas alan bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız.

Onun öncesinde bir daha belirtmek isterim ki; Eyüpsultan Halkının hakkı olan Belediye Bütçesinin böyle bir anlayışla kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda gerekli bütün çalışmaları gerek İlçe Başkanlığımız olarak gerekse Meclis Gurubumuz olarak yapacağımızı da bir kere daha belirtmek isterim ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Belediyesinin 2018 yılına ilişkin olarak, Sayıştay tarafından hazırlanan Denetim Raporunda;

DENETİM GÖRÜŞÜ DAYANAKLARI

 1. Yemekhane Hesabına İlişkin İşlemlerin Hesap Verebilirlik ve Saydamlığı Sağlayacak Şekilde Muhasebeleştirilmemesi
 2. Bilançonun Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayelere İlişkin Eksik Bilgi Sunması
 3. Mali Tabloların Taşınmazlara İlişkin Doğru Bilgi Sunmaması
 4. Tahsis İşlemine Konu Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması
 5. Taşınmazların Satışlarının Muhasebeleştirilmesinde Kayıtlı Değerlerin Esas Alınmaması
 6. Geçici Kabulü Yapılan Taşınmazların İlgili Varlık Hesaplarına Aktarılmaması
 7. Taşınmazlara Amortisman Ayrılmaması
 8. Kullanımda olan Dayanıklı Taşınırların Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında Takip Edilmesi
 9. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan Faturalı Borçların Mali Tabloda Raporlanmaması
 10. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabın Gerçeği Yansıtmaması

DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİTLER

 1. Nakit İşlemlerin Muhasebe Sisteminde Takip Edilememesi
 2. İhale Süreçlerinde Rekabet Koşullarını Engelleyecek Uygulamaların Bulunması
 3. Sözleşmelerin İhale Şartlarına Uygun Yürütülmesini Sağlayacak Mekanizmaların Yeterli Olmaması
 4. Borçlanma İşlemlerinde Mevzuatta Öngörülen Usullere Uyulmaması
 5. Taşınmazlara İlişkin Tespit Çalışmalarının Etkin Yürütülmemesi
 6. Ecrimisilin Bir Taşınmaz Yönetim Biçimi Haline Gelmesi
 7. Tasarruf Yetkisi Bulunmayan Taşınmazlar Üzerinde İşlem Tesis Edilmesi
 8. Taşınmaz Edinim ve Kiralamalarında Kamu Hizmeti Gereği Kıstasının Aranmaması
 9. Gelir Getirici İşlemlerde İhale Süreçlerinin Doğru Yürütülmemesi
 10. Vadesinde Tahsis Edilmeyen Kira Gelirleri için İşlem Tesis Edilmemesi
 11. Çevre ve Temizlik Vergisi Mükelleflerinin Doğru Bir Şekilde Belirlenmemesi
 12. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payına İlişkin Kontrollerin Yapılmaması
 13. Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması
 14. Dernek ve Vakıflar Lehine Mevzuata Uygun Olmayan İşlemler Tesis Edilmesi
 15. Başkan Yardımcısı ve Müdür Kadrolarına Mevzuata Uygun Olmayan Görevlendirmelerin Yapılması
 16. Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması
 17. Sosyal Denge Sözleşmesinde Mevzuata Aykırı Hükümlere Yer Verilmesi
 18. Araç Tahsislerinde Mevzuata Aykırı Uygulamaların Bulunması
 19. Taşınır Mal Yönetiminde Mevzuata Uygun Olmayan Hususların Bulunması
 20. İç Kontrol Sistemine İlişkin Mevzuat Gereklerinin Tam Olarak Yerine Getirilmemesi
 21. Kiraya Verilen Taşınmazların Nazım Hesaplarda Takip Edilmemesi

PERFORMANS DENETİM RAPORU BULGU LİSTESİ

 1. Stratejik   Planda   Ölçülemeyen   Nitelikteki   Bazı   Hedeflere   İlişkin   Göstergelerin olmaması
 2. Stratejik Planda Yer Alan Bazı Hedeflerin Amaçlarla ya da Göstergeyle İlgili Olmaması
 3. Stratejik Planda Maliyet Tablosu ve Kaynak Tablosuna Yer Verilmemesi
 4. Stratejik Planda Bir Önceki Stratejik Plana İlişkin Değerlendirmelere Yer Verilmemesi
 5. Performans Programında Yer Alan Bazı Hedeflerin Faaliyet/Girdi Odaklı Olması
 6. Performans Programının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmaması
 7. Hedeflenen ve Gerçekleşen Değerlerde Meydana Gelen Sapmaların Nedenlerinin Faaliyet raporunda Açıklanmaması
 8. Faaliyet Raporunda Mevzuatta Öngörülen Bilgilere Yer Verilmemesi

konularında tespit edilen usulsüzlükler toplamda 39 Başlık altında saptanmış.

Gelin bu yapılan tespitlerden bir kaçına birlikte bakalım…

BULGU 13: Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması

Sayıştay Raporunun 53. Sayfasında yer alan, BULGU 13: Gecekondu Fonunun Amacı Dışında Kullanılması bölümünde yapılan tespitlere göre Gecekondu Fonunun amacı dışında kullanıldığı ve Fonda olması gereken 3.960.606,19 TL’nin 3.860.698,64 TL’si mevzuata aykırı bir şekilde cari harcamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir.

BULGU 14: Dernek ve Vakıflar Lehine Mevzuata Uygun Olmayan İşlemler Tesis edilmesi.

Sayıştay Raporunun, 54,55 ve 56 sayfalarında yer alan, BULGU 14: Dernek ve Vakıflar Lehine Mevzuata Uygun Olmayan İşlemler Tesis Edilmesi bölümünde yapılan tespitler kamu kaybının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığı bize bir kere daha göstermektedir.

Söz konusu raporda; Eyüpsultan Belediyesince;

 • 2018 yılı içerisinde çok sayıda dernek ve vakfın faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duydukları ulaşım hizmetlerinin Belediyece kiralanan otobüs ve minibüslerin ücretsiz kullandırılması suretiyle karşılandığı,
 • Emlak vergi değeri toplamda 13.527.000,00 TL olan iki adet taşınmazın farklı vakıf ve derneğin kullanımına bedelsiz olarak bırakıldığı

görülmüştür. Denilmektedir.

BULGU 16: Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması

Sayıştay Raporunda 60,61,62 ve 63. Sayfalarında, BULGU 16: Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması başlığında; ”Açıktan yapılan atamalar ve ortalama görevde kalma süresinin kısalığı dikkate alındığında Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamaların, mevzuata aykırı olarak memuriyete sınavsız girmenin bir yöntemi olarak kullanıldığı görülmüştür”. Denilmektedir.

BULGU 15: Başkan Yardımcısı ve Müdür Kadrolarına Mevzuata Uygun Olmayan Görevlendirmelerin Yapılması

Sayıştay Raporunun 56,57,58 ve 59. Sayfalarında tespit edilen BULGU 15: Başkan Yardımcısı ve Müdür Kadrolarına Mevzuata Uygun Olmayan Görevlendirmelerin Yapılması başlığında; “Mevzuata aykırı görevlendirmeler nedeniyle memurlar eliyle yürütülmesi gereken asli ve sürekli nitelikteki bazı görevlerin sözleşmeli personel tarafından yürütüldüğü bu suretle norm kadroda öngörülen kadro sayısının fiilen aşıldığı ve yetki-sorumluluk dengesi ile liyakat ve eşitlik ilkelerinin zedelendiği görülmüştür.

Özetle kamu idaresinin asli ve sürekli hizmetlerini memurlar eliyle yürütmesi esastır. Kanun’da ve Genel Tebliğ’de öngörülen istisnai nitelikteki vekâlet veya tedviren görevlendirmeye sadece mevzuatta öngörülen şartların oluşması halinde başvurulması gerekmektedir. Bu uygulamaların belirlenen kadro sayısının aşılması veya şartların bertaraf edilmesinde bir araç olarak kullanılması imkân dâhilinde değildir.

Ancak yapılan incelemelerde aşağıda özetlenen hususlar tespit edilmiştir:

 • Dolu olmasına rağmen müdür ve başkan yardımcılığı kadrolarına vekâleten veya tedviren görevlendirme yapıldığı görülmüştür. Resmi olarak atanan kişilerin pasif olarak tanımlandığı ve kadronun gerektirdiği hizmetleri ifa etmediği, buna karşın mevzuata aykırı olarak görevlendirilen personelin söz konusu hizmetleri yürüttüğü anlaşılmıştır. Mevzuatta dayanağı olmayan aktif-pasif personel uygulaması, aynı zamanda Yönetmelik’te belirlenen kadro sayısının fiilen aşılmasına da sebep olmaktadır. Nitekim norm kadroda 5 başkan yardımcısı öngörülmüş iken fiili durumda 7 personelin başkan yardımcısı; 22 müdür kadrosuna karşılık ise 24 personelin müdür olarak görev yaptığı tespit edilmiştir.
 • Aktif olarak görevlendirilen bir başkan yardımcısının lise mezunu olması nedeniyle kadronun gerektirdiği şartları da taşımadığı görülmüştür. Nitekim birinci dereceli başkan yardımcılığı kadrosuna atanabilmesi için kişinin, 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde öngörülen; 10 yıllık hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmesi şartlarını taşıması gerekmektedir.
 • Asli ve sürekli nitelikte olan ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinde sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek personel arasında sayılmayan başkan yardımcılığı ve müdürlük hizmetlerinin, tedviren görevlendirme ile sözleşmeli personel eliyle yürütüldüğü görülmüştür. Belediyede memurlar eliyle yürütülmesi gereken bir başkan yardımcılığı ve dört müdürlük kadrosunda öngörülen hizmetler, sözleşmeli personel tarafından icra edilmektedir. Denilmektedir.

BULGU 18: Araç Tahsislerinde Mevzuata Aykırı Uygulamaların Bulunması 

Sayıştay Denetim Raporunun 65,66,67 ve 68 sayfalarında yer alan, BULGU 18: Araç Tahsislerinde Mevzuata Aykırı Uygulamaların Bulunması bölümünde Belediye ile hukuki bağı bulunmayan diğer kamu görevlileri, profesyonel spor kulübü başkanı ve Belediye şirketi bünyesinde görev yapan basın danışmanı gibi kişilerin kullanımına sürekli nitelikte şoförlü araç tahsis edildiği ve giderlerinin de Belediye bütçesinde karşılandığı tespitlerine yer verilmekte.

Ayrıca; GPS verileri, görev yazıları, araç giriş-çıkış kayıtları ile yerinde tespit çalışmalarında;

 • Müdür ve üzeri kadrodaki personelin araçları mesai bitiminde alıp mesai başlangıcında geri getirdikleri,
 • Araçların hafta sonlarında da bu kişilerin kullanımında olduğu ve kullanımın mahiyetine ilişkin takibin yetkililerce yapılmadığı,
 • Herhangi bir görevlendirme olmaksızın bazı araçlarla mesai saatleri dışında İstanbul’daki muhtelif ilçelere seyahat edildiği,
 • Araçların akaryakıt takibinin yapılmadığı, özel amaçlı kullanımlarda akaryakıtın ilgili personelce ikmal edilmediği durumda bedelin Belediye bütçesinden karşılandığı Görülmüştür, denilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir