Didem Engin Gaziosmanpaşa’daki Kamulaştırmayı Sordu

Example HTML page

HANGİ GEREKÇEYLE GAZİOSMANPAŞA’DA ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILIYOR?

İstanbul Milletvekili Didem Engin, İstanbul’da Gaziosmanpaşa ilçesindeki 9 mahalleye (Merkez, Bağlarbaşı, Karlıtepe, Küçükköy, Sarıgöl, Silahtarağa, Yenimahalle, Yenidoğan ve Yıldıztabya) yönelik Bakanlar Kurulu tarafından alınan acele kamulaştırma kararına tepki gösterdi ve Başbakan’dan kararın gerekçesini isteyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı.
Didem E ngin Gaziosmanpaşa'daki Kamulaştırmayı Sordu
Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hitaben yazılı bir soru önergesi yönelten Didem Engin, yurt savunması ya da özel yasalarda belirtilen olağanüstü durumlarda başvurulması gereken istisnai bir yol olan “acele kamulaştırma”nın, AKP iktidarında sıklıkla kullanılan genel bir uygulamaya dönüştürüldüğünü söyleyerek, AKP iktidarında gerçekleştirilen acele kamulaştırma kararlarının toplum yararından ziyade, rant odaklı olmasının kamulaştırılan bölgelerde çok ciddi bir mağduriyet yarattığını belirtti.

SIRA GAZİOSMANPAŞA’DA!

Geçmişte Manisa’nın Soma ilçesinde yapılmak istenen termik santral için gerçekleştirilen acele kamulaştırma kararı, İstanbul’da Kuzey Ormanları olarak bilinen bölgenin acele kamulaştırılması, Sulukule, Fener Balat gibi tarihi ve kültürel mirasa sahip bölgelerde kent sakinlerinin karşı çıkmasına rağmen acele kamulaştırma uygulamalarının günümüzde de artarak devam ettiğini söyleyen Didem Engin, AKP Hükümeti’nin sıklıkla başvurduğu bu yöntemin son mağdurlarının ise İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi sakinleri olduğunu belirtti.

Ancak alınan bu karar öncesinde Gaziosmanpaşa’da oturan vatandaşlarımızın ve ilgili dernekler ile meslek odalarının görüşlerine başvurulmamasının, acele kamulaştırma kararının toplum yararından ziyade, rant odaklı bir uygulama olacağı endişesini doğurduğunu vurgulayan Didem Engin, ilçe sakinlerinin ve bölge esnafının görüşleri alınmadan alınan acele kamulaştırma kararının Bakanlar Kurulu’nun kendisine verilen hak ve yetkiyi kötüye kullanması anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

AKP İSTİSNAYI RUTİNE ÇEVİRDİ

Önergesinde Cumhuriyet tarihi boyunca alınan acele kamulaştırma kararlarının sayısı ile bu kararlardan kaçının AKP iktidarı döneminde alındığını soran Didem Engin, istisnai durumlarda başvurulması öngörülen acele kamulaştırmanın, AKP iktidarı tarafından rutin bir uygulamaya dönüştürülmüş olduğunu vurguladı.

Gaziosmanpaşa ilçesindeki 9 mahalleye ilişkin alınan acele kamulaştırma kararının gerekçesini soran Didem Engin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 27’yi hatırlatarak “Maddeye göre acele kamulaştırma ’yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda’ başvurulabilecek bir yöntemdir. Gaziosmanpaşa ilçesi için alınan acele kamulaştırma kararının gerekçesi yurt savunması ihtiyacı mıdır? Değilse, hangi olağanüstü durum nedeniyle bu karar alınmıştır?” diye sordu.

KAMU VİCDANI YARALANDI

İlgili kamulaştırma kararı öncesinde görüşü alınan sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve meslek odalarının hangileri olduğunu soran Didem Engin, sivil toplum kuruluşlarının ve mahalle sakinlerinin görüşüne başvurulmadan acele kamulaştırma kararı alındıysa, bu kararının toplum vicdanını yaralayacağının altını çizdi.

YARGI KARARI SONUCU BEKLENMELİ

Geçmişte yine AKP iktidarınca, Sulukule, Tarlabaşı ve Fener Balat gibi yerlerde o bölgelerde oturan vatandaşlara sorulmadan alınan acele kamulaştırma kararlarının yargı tarafından iptal edildiğini de hatırlatan Didem Engin, Gaziosmanpaşa için alınan acele kamulaştırma kararının da hukuksuzluk gerekçesiyle iptal edilmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti. Ancak yargı kararı öncesinde zorla boşaltım ve yıkım gibi bir uygulamaya gidilirse, bu durumun geri dönüşü olmayan mağduriyetler yaratabileceğini de söyleyen Didem Engin, böyle bir mağduriyetin yaşanmaması için yargı kararlarının sonucunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

İlgili kamulaştırma kararının kapsadığı ev, konut, işyeri sayısını soran Didem Engin, kararın kapsadığı bölgede yaşayan, çalışan insanlar, okuyan gençler, eğitim alan çocuklar düşünüldüğünde, mağdur olacak kişi sayısının kaç kişi olarak hesaplandığını sorarak “Bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hangi önlemlerin alınması planlanmaktadır?” diye sordu.

Alınan kararın esas amacının kentsel bir rant yaratmak olabileceğini vurgulayan Didem Engin, kararın kentsel bir ranta dönüşmemesi için alınan tedbirleri sordu.

KIYMET TAKDİR KOMİSYONU KİMLERİN GÖRÜŞÜNÜ ALDI?

2942 Sayılı Kanunun 8. maddesine göre kurulacak olan kıymet takdir komisyonunun konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak kurulması gerektiğini vurgulayan Didem Engin, bahse konu acele kamulaştırma takdir komisyonunun görüş aldığı uzman kişi, sivil toplum örgütü ve meslek odalarının hangileri olduğunu sordu.

Bahse konu acele kamulaştırmada kıymet bedelinin hangi kriterlere göre belirleneceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Didem Engin, kıymet bedelinin tespitinin mağduriyet yaratmaması için alınacak tedbirleri de yine Başbakan’a sordu.

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir