CHP İBB Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik; ”Ulaşım her şeyden önce temel bir insan hakkı ”

İBB Meclisi’nin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 8’inci seçim 3’üncü toplantı dönemi Mayıs ayı 2’nci bileşiminde gerçekleştirilen oturumunda İETT’nin 2020 yılı Faaliyet Raporu sunuldu ve müzakeresi yapıldı.

Rapora 152 ret, 95 kabul oyu kullanıldı. Belediye Kanunu’nun ilgili maddesine göre faaliyet raporu yetersiz bulunmakla birlikte ret oyları dörtte üç çoğunluğu sağlayamadığı için onaylanmış kabul edildi.

İETT’nin pandemi bilançosu: Yolculuk sayısı yüzde 40, gelir yüzde 30 düştü

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, pandemi nedeniyle İETT’nin yıllık yolculuk sayısının 2019 yılına göre 573 milyondan 2020 yılında 353 milyona düşerek yaklaşık yüzde 40 azaldığını, yolculuk gelirlerinin de yaklaşık yüzde 30 düştüğünü açıkladı.

CHP İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Üyesi Filiz Öztürk Çelik Söz alarak İETT’nin 2020 yılı faaliyet raporu hakkında değerlendirmede bulundu.

Filiz Öztürk Çelik değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; İETT Genel Müdürlüğü 2020 yılı faaliyet raporu üzerine kısa da olsa değerlendirmelerde bulunmak üzere şahsım adına söz almış bulunmaktayım.

Emek isteyen önemli bir süreç olması bakımından 2020 yılı faaliyet raporunu hazırlayan başta bürokratlarımız olmak üzere tüm emeği geçen çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlaveten çok zor şartlarda stres altında çalışan emek sarf eden pandemi döneminin belki de gizli kahramanları şoförlerimize de saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Her şeyden önce şunu tekraren ifade etmek isterim ki, 2020 yılı hepimiz için gerçekten çok zor ve acılarla dolu bir yıl oldu.

Buna rağmen mesai harcadığımız bu kentin sadece ülkemize karşı değil belki de tüm dünyaya karşı sorumlu bir şehir olması hasebiyle böyle bir şehirde yaşamaktan duyduğum mutluluğu ve ayrıcalığı da aslında hepimiz adına tekrar dillendirmek isterim.

Ama tabi bu duygular beraberinde bizler gibi şehrin yönetiminde görev alan kişilere çok ama çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor.

İşte İBB BAŞKANI Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızın önderliğinde bu sorumluluk bilinci ile ve tabi ki sizlerin de çok değerli katkılarınız ile tüm bağlı kurumlarımızla birlikte bu kadim şehre hizmet etmeye çalışıyoruz.

Sadece bugünü, yarını değil gelecek kuşakları da düşünerek çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı planlıyoruz dedi.

Filiz öztürk Çelik sözlerine şu ifadelerele devam etti;

Tüm Mega kentlerde olduğu gibi İstanbul’da da yoğun bir hareketlilik bulunmakta. Mobilite çok ön plana çıkmakta.

İşte tam da bu nedenle Ulaşım konusunu çok önemsemeliyiz. Bütçemizin ve yatırımlarımızın büyük bir bölümünü ulaşıma ayırmalıyız.

Zira dünyada bir kentin uygarlık ölçüsü o kentte yaşayan insanların toplu ulaşım araçlarını nasıl ve ne kadar kullandığı ile paralel değerlendiriliyor.

Tabi bunun içinde İETT gibi kurumların toplu ulaşımı tercih edilen, kaliteli, güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı bir noktaya taşıması gerekiyor.

Sayın Genel Müdürümüz aslında az önce yaptığı sunum ile bu vizyonu ortaya koydu. Bu anlamda 150 yıllık dev bir kurumun adeta toplu ulaşımın ülkemizdeki okulunun yönetiminde olduklarının bilinci ile bu bilgi ve birikimi günümüz teknolojileri ile buluşturan ve her geçen gün hizmet kalitesini artıran tüm İETT ekibine tekrar çok teşekkür ettiğimizi ifade etmek isterim. 

Ulaşım konusunda başarılıyız diyebilmenin bir ikinci şartı da tüm bu ulaşım sistemini birbirine entegre etmek. Yani Taşıtlar arasında bu ilintiyi sağlamak. İş te bunu başardığınız noktada kentte erişim imkânının tam olarak sağlandığından bahsedilebilir ki, İETT mizin de bu konuda azami performansla çalıştığını söyleyerek haklarını teslim etmeliyiz diye dedi. 

”Ulaşım her şeyden önce temel bir insan hakkı ”

Ama maalesef yıllarca bu şehri yönetenler tarafından böyle bir bakış açısı ortaya konmadığından 1980’lerden itibaren İstanbul’un ulaşım ağları hızlı ve çarpık kentleşme neticesinde talan edilip yapılaşmıştır.

Aslında sadece İstanbul için ortak akılla yapılacak, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkelerini gözeten kent planlaması ile ulaşım sorununun üstesinden gelinebilecekken, İstanbul’un gayrimenkul sektörü yoluyla dünya pazarına açılması çabaları, İstanbullunun yaşam kaynakları, kültürel ve doğal değerleri ile ulaşıma erişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

”COVİD-19 Ülkemizi’de Etkiledi”

COVID-19 kaynaklı pandemi süreci tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilemiş, kurum gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanmıştır. Döviz kuru ve faizlerde ki aşırı dalgalanmalar ile enflasyon artışı gibi ekonomik gelişmeler neticesinde de maliyetler artmıştır.

Yani ne yazık ki önümüzdeki günlerde de kurum gelirleri azalırken giderlerinde artış olması beklenmektedir.

Bu kapsamda pek çok ilave önlem alınarak kurumca ek maliyetlere katlanılmıştır. Aslında Avrupa ülkelerinin pek çoğunda ulaşım sektörüne ve belediyelere hükümetler tarafından yardımlar yapılmış olmasına karşın ülkemizde yerel yönetimler bu destekten yoksun kalmıştır.

Ama hiç kimse merak etmesin bu durum vatandaşa hizmet noktasında yapılan yatırımlara engel olmayacaktır.

Zira İETT kar elde etmek amacıyla kurulmuş bir kurum değildir. Önceliği halka hizmettir. Bu noktada kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde kimi zaman ücretsiz veya indirimli taşıma görevini de yerine getirmekte ve İBB den aldığı destek ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.     

Yeni yönetimin insana değer veren yaklaşımı ve bu şehrin özellikle genç ve çocuk kenti olduğunun bilinci ile İstanbul’un can damarı olan İETT’de planlanan, İstanbul halkının çevre ve halk sağlığını koruyan ve kentsel altyapının geliştirilmesi adına yapılan yatırımlar hız kesmeden devam etmektedir ve edecektir de dedi.

”İETT’nin Konforlu ve Güvenli Ulaşımı Yolcularına Güven Vermektedir”

Filiz Öztürk Çelik Sözlerinin devamında şu ifadelerde bulundu;

Bu anlamda sizlere İETT tarafından covid-19 sürecinde yolcu memnuniyetine ilişkin olarak yapılan ve raporlaştırılan bir araştırmadan kısaca bahsetmek isterim.

Beş ulaşım aracını kullanan, ki bu araçlar otobüs, metrobüs, adabüs, Tünel ve  Nostaljik tramvay… evet bu beş aracı kullanan 7451 yolcu ile yüz yüze görüşmeler yapılıyor. Bunların içerisinde engelli vatandaşlarımızda var.

Bu görüşmeler neticesinde şu sonuçlar ortaya çıkıyor..

İETT araçlarının en çok tercih edilme nedenleri «hız» ve «konfor».

Her 10 yolcudan 4’ü İETT araçlarını «işe gidip gelmek» amacı ile kullanıyor.

Fakat adabüs ve nostaljik tramvay daha çok «sosyal ihtiyaçlar» için kullanılıyor.

Makul bekleme süresi ile istasyonda/durakta bekleme süresi arasındaki farkın en açık olduğu araç grubu «otobüs» olarak görülüyor.

Her 10 yolcudan yaklaşık 7’sinin İETT’den aldığı ulaşım hizmetlerinden memnun olduğu tespit edilmiştir.

Tünel yolcularının neredeyse tamamının tünel hizmetlerinden memnun olması dikkat çekicidir. Otobüs için memnuniyet düzeyi ise en düşük olup, alarm vermektedir. 

Yolcuların ulaşım hizmetlerinden memnun kalma nedenleri arasında «konfor» ve «hıza» yönelik unsurlar ön plana çıkmaktadır.

Yolcuların ulaşım hizmetlerinden memnun kalmama nedenleri arasında «yolcu yoğunluğunun fazlalığı» ile «şoförlere yönelik unsurlar» ön plana çıkmaktadır. 

Covid-19 sürecinde araçların ve durakların hijyen koşullarından memnuniyet düzeyinin Covid-19 öncesine göre arttığı belirlenmiştir. Bu durum, İETT’nin Covid-19 sürecinde aldığı hijyen önlemlerinin yolcular tarafından yeterli bulunduğunu göstermektedir.

Covid-19 sürecinde araçların sefer sıklığından memnuniyet düzeyinin Covid-19 öncesine göre arttığı tespit edilmektedir. Bu durum, yolcuların beklentisine göre sefer sıklığının yeterli görülmesi şeklinde değerlendirilmelidir.

Tünelden istek ve beklentiler arasında «Wi-Fi bağlantısı» dikkat çekmektedir.

Son 1 yılda İETT’ye şikayet te bulunanların oranı son derece düşük olmakla beraber; şikayet oranının «otobüs» ve «metrobüs» için yükseldiği görülmektedir. Şikayet te bulunan her 5 yolcudan yaklaşık 2’si şikayetlerin çözüldüğünü belirtmektedir.

Her 5 yolcudan yaklaşık 4’ü İETT’yi başarılı bir kurum olarak değerlendirmektedir. Tünel, nostaljik tramvay ve adabüs yolcularının İETT’yi başarılı bulma derecesi genel ortalamanın üzerindedir. Metrobüs ve otobüs yolcularında -memnuniyetin düşmesine paralel biçimde- İETT’yi başarılı bulma düzeyi düşmektedir.

İETT yolcularının neredeyse tamamı İETT’ye güvenmektedir.

İETT yolcularının neredeyse tamamı İETT’yi tavsiye etmektedir.

Bu çalışmadan çıkan en önemli sonuç İETT nin otobüs araçlarında memnuniyeti artırmak için azami çaba sarf etmesidir.

  • Otobüs araçları için sefer sayılarının artırılması, otobüs yolcularının memnuniyetini artırmak adına etkili olacaktır.
  • Bu noktada; yolcuların keyifli ve konforlu yolculuk geçirmelerini sağlayacak teknolojik ve yenilikçi çözümlerin artırılması da değerlendirmelidir. 
  • Yolcu beklentileri ile İETT’nin performansı arasındaki farkın en açık olduğu alanlar arasında «engelli vatandaşların konforlu şekilde yolculuk etme şartları» ile «engelli vatandaşlar için istasyonların erişilebilirliği» unsurları yer almaktadır.Bu noktada; engelli vatandaşların ulaşım hayatlarını kolaylaştıracak unsurlar yolcu duyarlılığını karşılamak adına etkili olacaktır dedi.

”16 Milyon İstanbulluya eşitçe hizmet anlayışımız devam edecek”

Filiz Öztürk Çelik konuşmasındaki sözlerini : Görüldüğü üzere 25 yıl boyunca Ak Parti kadrolarınca kabul görmüş olan bendensin ya da değilsin anlayışından uzaklaşılarak İstanbul’un nimetlerinin 16 milyon insan için eşitçe sunulduğu bir pozisyona gelinmiştir.

Bildiğiniz ve aslında şahit olduğunuz üzere İETT otobüslerimizin kamu zararı oluşturacak şekilde bedelsiz belli bir takım kişi ve kurumlara tahsisine son verilmiştir.

Yapılan hizmetler en çok oy alınan bölgelere değil tüm İstanbul’a dokunacak şekilde yapılmıştır.

Yıllar sonra ilk kez kadınlar İETT de şoför olarak iş başı yapmıştır.

Yine Metrobüs istasyonlarında kadın güvenlik personeli çalışmaya başlamıştır.

Hasılı son söz olarak şunları söylemek isterim… Ekrem başkanımız ve bizler ne söz verdiysek yaptık ve İstanbulluların bize olan güveni sayesinde yapmaya da gayret ediyoruz.

Ne yaptığımızın bilincindeyiz.

İstanbul’un yarınları çok farklı olacak yani inşallah her şey çok güzel olacak..

Bize güvenin yeni açılımlar ve yeni yatırımlar ile tüm sıkıntıların üstesinden her türlü engellemeye karşın geleceğiz.

Bu gayreti iktidarıyla muhalefetiyle tüm meclis üyeleri olarak göstermeli ve bu kente hizmet etmeliyiz.

Bu bakımdan tüm İstanbul halkına da bizlere duydukları güven için tekrar teşekkür ediyoruz ifadeleriyle sonlandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.