Kemerburgazla ilgili soru TBMM’de!!

Example HTML page

Önerge 2010 yılında verildi

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye meclis grubu tarafından bu konu ile ilgili önerge verilmiş ve neticesinde bu arsanın kimseye verilmediği söylenmişti.

Konuyla ilgili konuştuğumuz CHP meclis üyeleri şunları söyledi:Biz daha o günlerde buranın ranta açılacağını söylemiştik oysa belediye bize buranın verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.Bugün ise gördüğünüz üzere inşaata kaçak olarak başladılar ve bitiriyorlar partimiz bu konuda dava açmıştır,bu olayın dünde takipçisi idik bugünde burayı kurtarmak için elimizden gelen çabayı diğer meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber gündeme taşımaya çalıştık ama yerel basın dışında ulusal basında bu olayın karşılığını bulamadık.Ama biz yılmıyoruz bunu her ortamda gündeme getirmek için uğraşıyoruz halkımız bilsin bizler onların her zaman yanındayız;dedi..
Kasımpaşaspor A.Ş’ye Kemerburgaz’dan 232 dönüm arazi tahsis edilmiş ve bu tahsis edilen arazi ise 25 yıllık Kemerburgaz Şehit Osman Yumuk Tesisine isabet etmişti. Hiç bir izin ve ruhsat almadan hummalı bir çalışma içerisinde inşaata başlayan Kasımpaşaspor Kulübü 3 ay içerisinde kaçak inşaat yaparken Eyüp Belediyesi buna seyirci kalmıştı. Üstelik Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu Kemerburgazlı 8 akil adamı toplayıp burada Kemerburgazlıları mağdur etmeyeceklerini belirterek “Yeni bir alanda yeni bir tesis yapılmadan Kemerburgaz Şehit Osman Yumuk Tesisi yıkılmayacak “demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Kemerburgaz'da Belgrad Ormanları'nın yanındaki arazide sürdürülen inşaat çalışmaları ve arazinin tahsisiyle ilgili sorularının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (Tbmm) önerge verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Tbmm'ye sunduğu önergede şu soruları yöneltti:

“İstanbul Kemerburgaz'da Belgrad Ormanlarının hemen yanında bulunan arazide inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenilmiştir. Anılan çalışmalara ilişkin olarak Eyüp Belediye Başkanı tarafından 15/10/2012 tarihinde verilen önerge cevabında ise 'Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan kontrolde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ön tahsisi yapılan yerde saha üzerinde düzenleme ve kazı işlemleri yapıldığı tespit edilmiştir. İnşaat çalışma izni, ruhsat vb. belge ibraz edilemediğinden dolayı söz konusu çalışma Zabıta Müdürlüğümüz tarafından durdurularak, 11.07.2012 tarihinde tespit tutanağı ve 18.07.2012 tarihlerinde çalışmaya son verilmesi yönünde tebligat yapılmıştır…İnşai faaliyetlerin tebligat ve uyarılara rağmen devam etmekte olduğu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/c maddesi gereği inşai faaliyetlerin durdurularak gerekli yasal işlemlerin müştereken değerlendirilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı'na 17.09.2012 tarihli yazı gönderilmiştir” denilmek suretiyle, işlemlerdeki hukuka aykırılık açıkça belirtilmiştir.

Buna ek olarak Eyüp Belediye Başkanı tarafından değinilen yazıya ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından halen bir cevap verilmemiş, herhangi bir işlem tesis edilmemiştir. Yukarıda anlatılanlara ek olarak, Taksim'de gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya çıkan hafriyatın da Kemerburgaz'da tarım alanları, su havzasının yanı ve ormanın etrafında boşaltıldığı iddia edilmektedir.

Bu kapsamda; Anılan arazi hangi kişi veya kurum adına tahsis edilmiştir? Hukuki dayanak ve gerekçeleri nelerdir?

Kemerburgaz'daki arazi tahsisi nedeniyle herhangi bir ihale gerçekleştirilmiş veya herhangi bir bedel alınmış mıdır'Arazi tahsisi bedelsiz gerçekleştirilmiş ise hukuki dayanakları ve gerekçeleri nelerdir? Anılan arazide gerçekleştirilen hukuka aykırı çalışmalar hangi kurum veya kişi tarafından gerçekleştirilmektedir?

Açıkça talan edilen ve halkın düğünlerini gerçekleştirdiği, spor yaptığı ve 500 metre ilerisinde İSKİ'nin su havzalarının bulunduğu arazide gerçekleştirilen çalışmalara kim veya hangi kurum tarafından izin verilmiştir? Hukuki dayanakları ve gerekçeleri nelerdir?

Eyüp Belediye Başkanı tarafından açıkça ortaya konan hukuksuzluk karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından halen bir cevap verilmemesi veya işlem yapılmaması nedeniyle ilgililer hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Kemerburgaz'da tarım alanlarının, su havzasının ve ormanın etrafına hafriyat boşaltıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu işlemin dayanağı nelerdir ve sorumluları kimlerdir?

Kemerburgaz'a boşaltılan hafriyatın çevreye ve Kemerburgaz halkına verdiği zarar hakkında herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları, yapılmamış ise nedenleri nelerdir?”

zp8497586rq
Example HTML page