Belediye Meclisine Gelen devir İçin Tepki Büyüyor

Example HTML page

CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek’in açıklaması.

received_1081879145237262

“Bugün mecliste önemli gündem maddeleri görüşüldü. Bir çoğu ilgili komisyonlara havale edildi. 2 tane önemli gündem maddesi ile ilgili, mecliste de tanık olduğunuz bir konuşma yapıldı. Her zaman şunu söylüyorduk; Eyüp Belediyesi tarihteki gelmiş geçmiş en beceriksiz yönetimine sahip. Ne Belediye Başkanı belediye başkanlığını yapabiliyor, ne kadroları Eyüp’ü tanıyabiliyor. Ne müdürlükler Eyüp’ten, ne belediye başkan yardımcıları Eyüp’ten, hiç birisi Eyüp’ten değil. Haliyle meclise sıkıntılı, eksik ve arızalı planlarla ve taleplerle geliyorlar. Bu; bir kez daha gösterdi ki, CHP Eyüp Belediye Meclis Grubu’nun deneyimli, birikimli kadrolardan oluştuğu ve AKP Grubu’nun yaptığı hataları kendilerine söyleyerek telafi etme şansını tanıyorlar. Ama bunların amaçları yapılan hataları ve eksiklikleri telafi etmek değil, yapmak istediklerini kitaplarına uydurup tekrar önümüze getirmektir.

 

2 önemli gündem maddesinden birincisi, Göktürk Mahallesi’ndeki 1858 parsel sayılı taşınmazın satışını talep ediyorlar. Bu yer, yıllarca Eyüp Belediyesi’nin hizmet alanı olarak kullanıldı. Bir kısmı park alanı, bir kısmı spor alanı, bir kısmı da belediyenin hizmet alanı olarak kullanıldı. Haliyle kamu hizmeti veren bir yerin satışını talep edemezler. Burada grup adına söz alan Sedat ve Şamil arkadaşlarımız bunun hukuken ve ahlaken de yanlış olduğunu bunun hiç komisyona gelmeden ilgili müdürlüklerine iade edilmesini söylediler. Bu yanlışı farkeden AKP grubu’da bunu ilgili müdürlüğüne göndermek zorunda kaldı. İlgili müdürlükte kitabına uydurup ve bu yeri birilerine peşkeş çekmek isteyecekler. AKP yerel yönetiminin anlayışında hep bir rant anlayışı vardır, bu rantı kendi yandaşlarına pay etme anlayışı vardır. Bunu yaparkende o ilçedeki halkın birikimlerini yok sayarak, o birikimlerini satarak yapmayı, kendilerine şiar edinmişlerdir. Göktürk halkı bu konuda örgütlenmeli, bu konuda kendi yerine sahip çıkmalı. Zaten park alanlarının, yeşil alanların, sosyal tesislerin azlığından şikayet edilen Göktürk gibi bir yerde bu kadar önemli bir arazinin satışa sunulması, özellikle spor ve kamu hizmeti gören bir yerin, pervasızca meclise getirilmesi Eyüp halkına, hem Göktürk halkına hem de belediye meclisine saygısızlık olarak görüyoruz.

 

O vakfın Silahtarağa’da kendi mülkü var!

 

2. önemli konu ise, yıllarca Eyüp Belediyesine hizmet vermiş,  Eyüp Belediyesi’nin eski hizmet binasının 29 yıllığına, sadece belli bir kesimi temsil eden bir vakfa bedelsiz olarak tahsis edilmesi meselesidir. İlim Yayma Cemiyeti Vakfı’na tahsis edilmesiyle alakalıdır. Zaten geldiklerinden beri Eyüp’te ki bütün kamu hizmetlerini, Eyüp’ün bütçedeki birçok payını vakıflara, derneklere yardım yapma üzerine kuran bir yerel yönetim anlayışının Eyüp halkına verebileceği hiç bir şey yoktur. Bunun en son örneği Bayramın 1. günü Eyüp Sultan Meydanı’nı sel basması olayıdır. Bu nadir görülen bir şeydir. Doğal afet olabilir, ama yerel yönetimin yapması gereken en önemli unsurlardan biri de oluşabilecek en kötü senaryoya hazırlıklı olması gerekiyor. Yıllardır oradaki logarları, yağmur suyu kanallarını temizlemezlerse, yağan en ufak bir yağmurda o bildiğiniz caddeyi sel basar, hatta, Başbakan’ın arabası da o selin içerisinde mahsur kalır. Bu belediye hizmet binasının kamu yararını gözetecek ve belediyeye ek gelir sağlayacak ve bu ek gelirinde Eyüp halkına hizmet olarak dönmesini istiyoruz. Zaten plan ve bütçe görüşmelerinde ve faaliyet raporlarında belediyenin gelir kaynaklarındaki eksikliklerini ve azlığını kendilerinin yaptığı raporlarla ortaya koyan bir yerel yönetim anlayışını, belediyeye büyük bir gelir katacak olan eski hizmet binasını vakfa vermesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Üstelik aynı vakfın Silahtarağa yolu üzerinde imara aykırı, fazla bir imar alarak yaklaşık 8-9 katlı bir bina yaptılar  ki bu bina İlim Yeyme Cemiyeti Vakfı’nın kendig mülkiyeti, bu mülkiyeti Bezmialem Üniversitesi’ne kiraya verdiler. Eğer vakfın bir merkeze ihtiyacı varsa, kendi mülkü var zaten. Veya orası kendine çok büyük geliyorsa, orayı gelire çevirmek istiyorsa, oradaın aldığı gelirle gidip başka bir yerden yen kiralayabilirdi.

received_1081879181903925

AKP grubu ağır bir sorumluluk alır!

 

Eyüp halkına fayda sağlayacak bir yeri tutup, bu şekilde, pervasızca, üstelik kendi mülkiyeti olan bir vakfa devredilmesini doğru bulmuyoruz, bununla ilgili de, bu iki gündem maddesi ile ilgili hem idari hem hukuki olarak takipcisi olacağızı ve aksi bir karar çıkması durumunda da kesinlikle mahkemeye taşıyacağımızı bilmelerini istiyorum. Şunu asla unutmasınlar, AKP Meclis Grubuna şu hatırlatmayı yapmak istiyorum; Kamuyu zarara uğrattıkları anda, verdikleri her evet oyu altında kendilerine birer zimmet çıkacaktır. Gerek Eyüp Belediyesi’nin yeri gerekse de Göktürk’te ki yerin satışıyla ilgili kamuyu zarara uğratmaktan bir bedel bir zimmet çıktıklarında, meclis üyeliğinin aslında sadece gelip gurupta evet veya hayır demek olmadığını anlamış olacaklar. Meclis üyeliğinin hangi partiden olursa olsun temel görevi Eyüp Belediyesi’nin Eyüp halmkına hizmet etmesini sağlamaktır, Eyüp Belediyesi’nin mülklerinin birilerine peşkeş çekilmesi demek değildir. AKP Grubunda görev yapan bütün arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum, çok ağır sorumluluklar alacaklar, çok ağır bedeller ödeyebilirler, mahkeme yoluyla da çok büyük zimmet çıkabilir. Bu bakımdan, gerek Eyüp Belediyesi’nin bu rantçı anlayışa kurban edilmesine izin vermeyeceğiz, gerekse de Göktürk halkının ortak kullanımı olan ve halka hizmet vermek için ayrılan bir yerin satışına asla göz yummayacağız. Bunun için ciddi bir kamuoyu oluşturacağız. Eyüpteki bütün STK’ların, bütün siyasi partilerinin içinde olduğu ve tamamen Eyüp halkının çıkarını düşünen bir anlayışla hareket edeceğiz. Burada siyaset yapmak gibi bir durum yok. Gurubumuz belediyenin Eyüp halkının yararına olan her kararına onay vermiştir. Eski belediye binası ile ilgili gündem maddesi için arkadaşlarımız Göktürk’teki yer gibi, hiç komisyonlara gelmeden ilgili müdürlüğü iade edilmesini teklif ettiler, meclis başkanı bunu komisyona havale etmeye çalışırken, arkadaşlarımız uyararak, bizim talebimizin de oylanmasını istediler, oylandı , CHP bu olayın müdürlüğüne iadesi ile ilgili evet oyu verdi, AKP gurubu hayır oyu vererek oy çokluğu ile bunu komisyona havale etti. Biz komisyonda ve mecliste de  red oyu vereceğiz. Bunu İl hukuk komisyonumuzla birlikte bölge idari mahkemesine taşıyorak iptalini isteyeceğiz. Göktürk’te ki yeri müdürlüğüne iade ettiler, ama gurup başkan vekilinin konuşmasından anladığımıza göre bunu tekrar yasal çerçevesine uydurup tekrar meclisten geçirmeye çalışacaklar.  Bununla da ilgili gerekli hazırlıklarımızı yapacağız.

 

Kime satılacağı belli mi , bir isim ortaya çıktı mı?

 

Göktürkteki arazi yeşil alan, park ve spor alanı. Bu plan şu anda konut veya ticaret alanı planı değil. Haliyle bu yeri ucuza peşkeş çekecekler, satın alan kişi haliyle yeni bir plan tadilatı getirip konut alanına çevirecek ve devasa bir rant elde etmiş olacaklardı. Bu gün biz bunun önüne geçtik. Ama bunlar halen bu yerin satışından vaz geçmiş değiller.

 

Metrekaresi 500 dolardan 10 bin dolara çıkarılacak!

 

CHP Meclis üyesi Şamil Bedir’de konuyla ilgili olarak söz ldı. Bedir, “Burası park yeri, yeşil alan, halk pazarı olarak kullanılar bir yer. Burasını yeşil alan, park alanı olarak satıyorlar. Aslında buranın konut sahası olarak metrekaresi 5 bin ile 10 bin dolar arasında değişir. Burasını yeşil alan olarak aldıklarında metrekaresini 500 dolardan alacaklar. 10 dönüm bir yerden bahsediyoruz. Arada korkunç bir fark var” diye konuştu.

 

Şamil Bedir’in açıklamasının ardından tekrar konuşan CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu haliyle metrekaresi 500 dolardan satılan yer plan tadilatinden sonra metrekaresi 10 bin dolara çıkacak. Aralarındaki ciddi anlamdaki rantı kendi aralarında peşkeş çekecekler. Burada ne Göktürk halkı, ne Eyüp halkı ne de Eyüp Belediyesi mutlak şekilde hiç düşünülmemiş. Üstelik Eyüp Belediyesi’nin gelirini arttırmayı isteyen bir anlayış, burayı bu şekilde satmaya cüret edemez ve satamaz da. Hukuken de, ahlaken de doğru değil. Burası bir de deprem toplama merkezidir. Eyüp halkına katmerli kazık atıyorlar. Nasıl, başka yerlerde plan tadilatı yapıp satıyorlar, bunlar plan tadilatı bile yapmadan satıyorlar.

Sadece buralar da değil, Gidin Eyüp Meydanda, mülkiyeti belediyeye ait bir çok yeri, isimlerini yeni duyduğumuz, Türgevdir, İlim yayma Cemiyetidir, Ensar’dır; bu tarz vakıflara hibe yoluyla verildiğini görüyoruz. Bu vakıf ve derneklerin kamu adına yararlarını Eyüp halkı hiç bir şekilde görmemiştir. Bunlar bir kesim ve bir zümreye yönelik yapılan faaliyetlerdir.

 

Mütevelli Heyetinde Bilal Erdoğan’ın olduğu söyleniyor!

 

Burada önemli bir durum daha var. İlim Yayma Cemiyeti Haziran ayının 29’unda yazı yazarak buranın mülkiyetini istiyor, belediye de 1 gün sonra bu yazıyı Başkanlık Makamına göndererek meclise getiriyorlar. Belediyenin binasını bu kadar kıymetsiz görüyorlar ve kendi aralarında, kendi guruplarında kendi meclis üyeleri dahil bir iştişare etmeden gelen yazı bir gün sonra meclise havalesi isteniyor. Kendi aralarınhda bile bir görüş birliği ve ortak fikir yok. İlim yayma cemiyetinin başkanı Yusuf Tülün, eski Sarıyer Belediye Başkanı. Bu vakfın yönetim kuruluna bakın, hepsi eski AKP kadrolarıdır. Dernekleri ve vakıfları bir siyasi partinin arka bahçesine çevirmiş durumdalar. Bu istişare ne Belediye Başkanıyla yapılmıştır, ne meclis üyeleriyle yapılmıştır. Bu karar yukarıdan bir kişinin ağzından geliyor, burası uygulamak zorunda kalıyor. Buradaki yerel yönetici ne Eyüp halkının görüşünü yukarıya sunabiliyor, Eyüp halkı böyle birşey istemiyor diyemiyor dahi, geleni emir kulu olarak meclise getiriyor.” diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Sinan Akçiçek’in konuşmasının ardından söz alan CHP Meclis üyesi Murat Çelik söz konusu vakfın mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın da bulunduğunu belirtti.

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir