Barolar Birliği'nden çarpıcı 1 Mayıs açıklaması

Example HTML page

TBB, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanacak olmasının, ‘nın 34. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 11. maddesi gereğince de yasal olduğu vurgulandı. TBB, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nın Taksim’de kutlanabilme gerekçesine ilişkin, “Anayasa’nın 34. maddesi gereğince, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. AİHS’nin 11. maddesine göre, herkes barışçıl olarak toplanma hakkına sahiptir” ifadelerine yer verdi. “AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA UYULMALI”TBB, “Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. Anayasa’nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasında, ‘herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir’ denilerek bütün idari ve yargısal makamlarca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve haliyle kararlarına uyulması gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır” açıklamasında bulundu. “1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI’NA KATILANLARIN CAN GÜVENLİĞİ KORUNMALI”TBB, ve ‘nin Taksim Meydanı’nda kutlanması düşünülen ‘na katılanların can güvenliğini korumakla görevli olduğunu belirterek şu ifadelere yer verildi: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 27 Kasım 2012 tarihli Disk ve Kesk / Türkiye kararında, 1 Mayıs 2008’de Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs anma ve kutlamalarının yapılmasının engellenmesini Avrupa İnsan Hakları’nın 11. maddesinin ihlali anlamına geldiğini belirtmiştir. Hukuk Devleti’nde idareler, bireyler anayasal haklarını kullanırken onların bu haklarının kullanımını kolaylaştırıcı önlemler almakla görevlidir. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği Taksim Meydanı’nda İşçi Bayramı’nın kutlanması ve katılanların can güvenliğinin korunmasını sağlamakla görevlidir.” DHA

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir