AYM, ‘Af yasası’nın iptali istemini esastan görüşme kararı aldı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP’nin ‘Af yasası’nın şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan karara bağlanacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin kamuoyunda ‘Af yasası’ olarak bilinen ‘İnfaz yasası’nın iptal istemini esastan görüşme kararı aldı.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan düzenlemenin tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

CHP ayrıca hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına olanak tanıyan 52’nci maddesiyle, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun değiştirilen geçici 6’ncı maddesinin şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini de talep etmişti.

BAŞVURUDA EKSİKLİK TALEP EDİLMEDİ

AYM Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki toplantı, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen AYM, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

CHP, AYM’ye başvuruyu 22 Nisan günü yapmıştı. Parti adına başvuru, Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır tarafından gerçekleştirilmişti.

AKP ve MHP’nin koronavirüs salgınını gerekçe göstererek birçok adli hükümlünün tahliyesi için hazırladığı İnfaz Kanunu’na yönelik torba yasa teklifi, TBMM’de 14 gün süren görüşmelerin ardından kabul edilmişti, 15 bini izinli olmak üzere yaklaşık 105 bin kişi cezaevinden salıverilmesinin önü açılmıştı.

Kanunda, cezaevindeki gazeteciler ve siyasi mahkûmları kapsam dışı bırakmıştı.

KANUNLARLA İLGİLİ BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

6771 Sayılı Kanunla Anayasada yapılan değişiklikle Başbakanlık kaldırılmış ve Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açabilecek olanlar da değiştirilmişti.

Buna göre, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, TBMM İçtüzüğü’nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilme hakkı; Cumhurbaşkanı’na, TBMM’de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve TBMM üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere ait bir hak olarak tanındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir