Ömer YILDIZ …. ANLAMAK

Example HTML page

Sevgili ETKİN HABER okuyucuları… Bu günden itibaren sizlere haftanın en az üç günü gündeme dair görüşlerimi ifade eden yazılar yazacağım. Hepinize saygılarımla…

Ömer YILDIZ

ANLAMAK

Anlamak için algılamak lazım. Algılamak merakla olur. Algılamak öğrenmekle olur. Öğrenmek eğitimle olur. Eğitim, aydınlık ve ön yargısız kişilerin ışığında ve yol göstermesinde kendi ülkesinin ve insanlığın yararına hizmet edecek şekilde planlanıp programlanması ile olur. Anlamak, aydınlatmaktır. Aydın olmaktır.

Aydın kimdir?

Duyduğu şeye inanalar mı?
Gördüğü şeye inananlar mı?

Aydın insan, güneştir?
Aydın insanın sağı solu,önü arkası aşağısı yukarısı yoktur.Aydın insan, güneş gibidir ki onun için aydın insandır. Herkesi ayırım yapmadan aydınlatır. Taraf olmadan aydınlatır.

Aydın insan, rantçı, çıkarcı değildir. Aydın insan, bireysel menfaatlerini düşünmez. Aydın insan, kendi ülkesi ve dünya insanlarına her zaman en doğruyu söylerler. Yalan söylemeden, hileye ve art niyete kapılmadan etrafına ışık saçar.

Aydın insan gündüz gibidir.
Aydın insan devrimci insandır.Yenilikçi insandır.Aydın insan, barışı seven insandır.

Benim için aydın insan Atatürk’tür. Atatürk, karanlığı kovan güneşimdir.

Kimisi Atatürk’ü anlasa da eksik anlıyor.Anlasa da yanlış anlar. Kimileri de ona düşmandır. Onlar ülkemizi bölüp parçalamak isteyen emperyalistlerin veya işbirlikçilerinin gözlerine taktıkları at gözlükleri ile bakarak Atatürk’e düşman olmuşlardır yada düşmandırlar.

Sadece Ulusalcı olunarak Atatürkçü olunmaz. Sadece devrimci olunarak Atatürkçü olunmaz. Sadece laik olunarak Atatürkçü olunmaz. Olunursa da YARIM HOCA DİNDEN YARIM DOKTOR CANDAN eder mantığı ile abuk subuk bir Atatürkçülük inanış şekli ortaya çıkar.

Atatürkçü insan aydın insandır. Bölünmelere, ayrışmalara karşıdır. İnsanın, insanca yaşamasını ilke edinir. Sömürüye ve zulme karşıdır. Tam bağımsızlıktan yana barışçıdır,emperyalizmin düşmanıdır. Yurtseverdir.Ulus severdir. Hak ve eşitlikten yanadır. Önce ülkem, toplum ailen ve en son ben diyendir.

Atatürk ulus devlet anlayışının sahibidir.Atatürk hakça bölüşümün, aş iş yaratma peşinde koşan düşüncenin sahibidir. Atatürk, tam bağımsızlıkçı, milli sanayi, milli sermayeden yana, ezilenden yana olan fikriyatın ve idealin sahibidir.
Atatürk’ün egemeni ulustur/millettir.

Bazı fikri ve dini yobazların, bazı atasından miras Atatürk düşmanlarının Atatürk düşmanlıklarına ve sözlerine aldırmayınız.

Onların aydınları, bizim ebedi önderimiz, barış insanı, güneş gibi aydınlık Atatürkümüze benzemez. Onarın aydınları karanlıkta sadece önünü ve işine gelen yanı aydınlatan el feneri tipli aydınlardır.

Bu vatan bizim,
Bu ülke hepimizin,
Bu ülke, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ülkesidir. Vatandaşlarının ülkesidir.

Ağlasak da sızlasak da bir arada birlik ve dirlik içinde yaşamaya, birbirimize saygı ve hürmetle bakmaya mecburuz.

Siz bakmayın faşist, yıkıcı bölücü yobazlara,
Siz bakmayın Allah Allah diye diye milleti soyup soğana çevirenlere,
Siz bakmayın milliyetçilik naraları atarak kendisinden başkasını düşünmeyenlere,
Siz bakmayın devrimcilik ayakları ile para pul peşinde koşanlara.

Onların hepsi birdir ve gerektiğinde hepsi kol kola omuz omuza işbirliği içinde yürürler. Çünkü onlar emperyalist fikirlidirler.

Önce halkım, önce vatanım, gençliğim ve geleceğim diyen, tam bağımsızlıktan yana olan, aş iş yaratan herkese hürmet ediniz. Aynın insanlarınıza sahip çıkınız.

Ampul kafalı, florasan ışıklı, gece lambası düşüncelilerin tamamının bir yerden beslendiğini unutmayınız. Bu tiplerin fişini çekiniz. Size güneşin ışığı yeter.Bize Atatürk’ün ve dünyanın gerçek aydınlarının ışığı yeter.

Hepinize saygı ve hürmetlerimle…

Ömer YILDIZ

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir