Ali Sönmez’den 1 Mayıs Mesajı

Example HTML page

1 Mayıs İşçi Bayramı Tüm Dünya Emekçilerine ve Türkiye Halkına Kutlu Olsun…

ali sönmez

Tarihsel açıdan baktığımız da yüzyılı aşkın bir süreçte üretim araçlarının gelişmesine

paralel olarak ortaya çıkan İşçi sınıfı insanlık tarihinin gelişmesine ve yaşam koşullarının iyileşmesine öncülük etmiştir. Günümüz de tüm Dünyada olduğu gibi, ülkemiz Türkiye’de de

gelir adaletsizliğinin arttığı sömürünün derinleşerek devam ettiği, vahşi kapitalizmin yaşam

düzeyi hızla yükselirken emek cephesin de yer alan geniş bir toplumsal kitlenin alabildiğince fakirleştiği yaşam alanlarının daraltıldığı çevrenin kirletilmesi ve tahrip edilmesi devam eden  sorunlar yumağı olarak artarak devam etmektedir. Türkiye’mizi yöneten siyasal iktidar bütün sorunların artışın da etkin rol oynarken Laik,Demokratik Cumhuriyetin ortadan kaldırılması , yerine dine dayalı bir Devlet yapısı oluşturma sevdasına tutulmuştur. Başkanlık sistemi altında özde istenen yeni Osmanlı sistemi ile Padişahlık olgusunu yerleştirmek peşine düşmüştür. Toplumsal Barışımızı bozmuş, Türkiye Halkını birbirine düşman etmiştir. Ülkemiz de 2016 yılında kutlayacağımız 1 Mayış İşçi Bayramı Yoğunlaşan Toplumsal talepleri dile getirmek açısından önceki yıllara nazaran daha da bir önem arz etmektedir. Emek örgütlerinin de üzerin de anlaştığı 1 Mayıs kutlamalarının geniş katılımını sağlamak ve toplumsal talepleri dile getirmek için (Taksim Olgusundan Vazgeçmeksizin ) Bakırköy Pazar yerinde yapılacak kutlamaları önemsiyorum. Türkiye’de siyasal iktidarlar ve egemen sınıflar 1 Mayıs’ın anlamını çarpıtarak kitleselleşmesini engellemek istemiş; 1 Mayısları baskı ve şiddet yoluyla yasaklamakla yetinmemiş, ellerindeki bütün araçları kullanarak 1 Mayıs’a karşı kirli ideolojik bir mücadele sürdürmüşlerdir. Bu kirli ideolojik mücadelede kullanılan en belirgin yalan 1 Mayıs’ın “komünist bayramı” olduğuydu. Bu yalan, bütün dünyada emekçilerin alanları doldurduğu gün Türkiyeli işçileri alanlardan uzak tutmak için uydurulmuştu.

Oysa 1 Mayıs bir yüzyılı aşkın süredir dünyanın çeşitli yerlerinde din, dil, ırk, politik görüş ayrımı yapılmaksızın işçi sendikalarının düzenlediği etkinliklerle kutlanmaktadır. Her defasın da bu kirli oyunu boşa çıkaran Türkiye İşçi sınıfı 2016 1 Mayıs kutlamalarında da bu oyunu boşa çıkartarak kitlesel olarak Toplumun birikmiş sorunlarını haykırmak için Bakırköy Pazar yerin de kutlama kararı almıştır. Toplumsal Barışın yeniden sağlanması , Özgürlüklerin önünün açılması ,Emek ve Sermayenin arasında ki gelir adaletsizliğinin giderilmesi, Yaşanabilir bir çevrenin korunması, Özgürlükçü bir Türkiye taleplerimizi birlikte Haykıralım.

Umut ile Emek ile Özgürlük için Barış için 1 Mayıs’ta alanda buluşmak dileğiyle…

Sevgilerimle  Ali Sönmez

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir