Yeni KHK yayımlandı: Nükleer düzenleme kurumu oluşturuldu

Example HTML page

Yeni KHK yayımlandı: Nükleer düzenleme kurumu oluşturuldu

OHAL kapsamında yeni bir kararname yayınlandı. KHK ile nükleer düzenleme kurumu oluşturuldu.Resmi Gazete’de yayımlanan en son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.

KHK’da şu ifadeler kullanıldı:

“Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji ve iyonlaştıncı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanlan, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu’nun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük haklarına ilişkin esasları belirlemektir.”

KHK’da, Türkiye’nin egemenlik alanında, nükleer enerji ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek veya tüzel kişilerin, Türkiye’nin taraf olduğu nükleer güvence ile ilgili uluslararası anlaşmalara uymakla yükümlü olduğu belirtildi.

KHK şu şekilde devam ediyor:

Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren ve çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini içeren her türlü faaliyette;

Faaliyetin bireysel veya toplumsal açıdan fayda sağlaması,
Faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının, çevresel, ekonomik ve sosyal faktörler de dikkate alınarak mümkün ve makul olan en düşük düzeyde tutulması, Faaliyet nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon dozlarının kurum tarafından belirlenen doz sınırlarını aşmaması ilkeleri esas alınır.
KHK’da ayrıca, “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlerde öncelikli olarak güvenlik ve emniyetin temin edilmesi esastır” denildi.

NŪTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi kuruldu

KHK’da paylarının en az yüzde elli biri Nükleer Düzenleme Kurumu’na ait olan, NŪTED Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi’nin kurulduğu belirtildi.

Bu şirketin, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun ihtiyaç duyacağı her türlü teknik destek, analiz, danışmanlık, denetim, eğitim ve sertifikalandırma gibi hizmetleri yapacağı belirtildi.

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir