TTB: Askeri kadrolara sivil hekim atanamaz!

TTB, askeri kadrolara kura ile sivil hekim atandığını belirterek uygulamaya karşı çıktı. Yapılan açıklamada, “Askeri tıp özel eğitim gerektiren ayrı bir alandır. Sivil tıp fakültelerinden mezun olmuş genç meslektaşlarımızın doğal olarak askeri tıp alanına özgü eğitim ve deneyimleri bulunmamaktadır” uyarısında bulunuldu.

Haber Etkin/Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz” başlığıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı, 95. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için ilan edilen 490 pratisyen hekimlik kadrosundan 86 tanesinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı tabiplikler için ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Askeri kurum ve kuruluşlara sivil tıp fakültelerinden mezun olup, askerlik ve askeri tıp alanında herhangi bir eğitimi bulunmayan hekimlerin atanmasına ilişkin bu uygulama daha önce de uygulanmak istenmiş, ancak itirazlarımız sonucu münhal kadrolar iptal edilmiştir” denildi.

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN AYRI BİR ALANDIR

“Askeri tıp özel eğitim gerektiren ayrı bir alandır. Sivil tıp fakültelerinden mezun olmuş genç meslektaşlarımızın doğal olarak askeri tıp alanına özgü eğitim ve deneyimleri bulunmamaktadır” uyarısında da bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda askeri hekim yetiştiren bir eğitim kurumu iken, hiçbir ön değerlendirme yapılmadan, ilgili kurum ve kuruluşlardan, meslek örgütlerinden görüş alınmadan, Kanun Hükmünde Kararname ile bir anda Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. GATA’nın Sağlık Bakanlığı’na devrinden sonra, TSK’nın askeri hekim ihtiyacının Sağlık Bakanlığı tarafından ve sivil hekimlerce karşılanacak olması kaygı vericidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile mevzuatının özel olarak tanımlandığı bir kurumdur. Bugüne dek, sağlık kurumları da dahil olmak üzere TSK’ya bağlı tüm kurumlarda TSK personeli tarafından hizmet sunulmuştur. Özel mevzuatla düzenlenmiş bir alanda, eğitim süreci, özlük hakları ve mesleki görevleri tümüyle farklı bir mevzuat kapsamında tanımlanmış hekimlerin görev yapması, hukuksal açıdan çelişkili ve hekimlik mesleği bakımından sorunlu bir uygulamadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir