Sarıyerde Kentsel dönüşüm, mercek altına alındı

Example HTML page

Kentsel dönüşüm, mercek altına alındı

Türkiye için yaşamsal önem taşıyan kentsel dönüşüm konusuyla ilgili paydaşları bir araya getirmek amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nin “Kentsel Dönüşüme Bütüncül Yaklaşım” başlığı altında düzenlediği konferansta, konuyla ilgili detaylar mercek altına alındı. Akademisyen ve bürokratların görüşleri ışığında şekillenen konferansa Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de konuşmacı olarak katıldı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, İstanbul’daki mevcut yapı stoku ve olası deprem riski göz önüne alındığında, yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Genç, “Dönüşüme gereksinim var. Fakat İstanbul farklı bir kent. İstanbul bir Dünya kenti. O nedenle paydaşlardan biri de sürece uluslar arası alandan katılmalı. Özellikle kültür birikimleri, evrensel değerler mutlaka göz önünde tutulmalı ve bu unsurlarla birlikte değerlendirilmeli” dedi. 

Genç: Siyaseti sürecin dışında tutmalıyız

Kentsel dönüşümün finansal açıdan düzenlenmesi için uluslar arası finans kuruluşlarından destek alınması gerektiğini, kredibilite oranlarının artırılıp, düşük faiz ve uzun vadeli geri ödemelerle sürecin ekonomik boyutunun inşa edilebileceğini dile getiren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, araştırmaların olası bir büyük afette çok büyük yıkımlar ve kayıplar yaşanacağı yönünde çok sayıda veri barındırdığını, bu acıların yaşanmaması için de ulusal ve uluslar arası maddi kaynakların seferber edilmesi gerektiğini belirtti. 

Genç, süreçte yerel yöneticilere büyük görevler düştüğünün altını çizerek, özellikle çarpık kentleşmenin yoğunlaştığı bölgelerde, altyapı ve donatı alanlarının iyi planlanma sonrasında hayata geçirilmesinin önemine değindi. Sonuçların istenilen düzeyde olması ve bütüncüllük sağlanması için yol haritasında hiçbir eksikliğe yer verilmemesini ön koşul olarak sunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Biz yerel yöneticiler, hangi safhada olursa olsun, yapılan yanlışlara müdahil olmak zorundayız. Kesinlikle ama kesinlikle siyasetin bu işin dışında tutulması lazım” diye konuştu. 

Engellilerin unutulmadığı kentler…

Çağdaş kentleşmeyi oluştururken, sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliği konularının da hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğini kaydeden Başkan Genç, kentsel dönüşüm sürecini yönetirken, tutarlı çevre politikaları ekseninde hareket etmek zorunda olduklarını ifade etti. Genç, doğal enerji kaynaklarıyla tesis edilen binaların, kentlerin ekolojik dengesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Geçmişte yapılan hataların yinelenmemesi ve yeniden yapılandırılan şehirlerde engellilerin unutulmaması gerektiğine işaret eden Genç, “Bütün yapı tasarımlarında bu gerçek göz önünde tutulmalı” dedi. 

Konuşmasının son bölümde, geçmişten bugüne devletin barınma politikalarına değinen Sarıyer Belediye Başkanı Genç, bugün yaşanan acıların köklerinin geçmişte olduğunu ve son yarım yüzyıllık süreçte yapılan yanlışların bedelini toplum olarak ödediğimizi ifade etti.

Atalay: Yurttaşları sürece katmadan dönüşümden söz edemeyiz

Konferansta söz alan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay; sürece yurttaşların katılımının belirleyici olduğunu ifade ederken, yurttaşlara doğru anlatılmadan, halkın refleksleri ölçülmeden atılacak adımların başarısızlığa uğrayacağını belirtti. Atalay, “Yurttaşları sürece katmadan dönüşümden söz edemeyiz. Sadece bilimsel bazı verileri ortaya koyarız. Zorlayıcı hükümler içeren kanunlar yaparız. Ama uygulama alanında bunların karşılığı olmaz. Yurttaşların olayı sahiplenmesi ve benimsemesi temel şarttır” şeklinde konuştu. 

Derbentliler de oradaydı

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çeçen’in yönettiği konferansta; Prof. Dr. Nuran Zeren, Yard. Doç. Dr. Barış Yıldızlar, TOKİ-İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Ali Seydi Karaoğlu ve İ.B.B Kentsel Dönüşüm Müdürü İdris Atabay da birer konuşma yaptı. 

Konferansa Derbent Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri de izleyici olarak katıldı. Kentsel dönüşüm gündeminde olan semtlerden Derbentte yaşananları aktaran Dernek Başkanı Coşkun, insanı tecrit eden, yurdundan soyutlayan bir dönüşüme karşı olduklarının altını çizerek, “Sivil toplum kuruluşları bütün adımlarda sürece dâhil olmalı, süreci yönetenler kadar söz hakkı olmalı” dedi.

zp8497586rq
zp8497586rq
zp8497586rq
Example HTML page