Sağlık camiasında büyük hayal kırıklığı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, geçen Aralık ayında TBMM’de geri çekilen düzenlemeden bile daha geride olan yeni yasa teklifinin kabul edilebilir olmadığını belirterek, ”Altı aydır merakla beklenen düzenleme, hekimler ve sağlık çalışanlarında büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. ‘Yetersiz de olsa olumlu ancak kapsayıcı değil’ diyerek eleştirdiğimiz 2021 yılının Aralık ayındaki düzenlemeye göre birçok açıdan daha geride bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız” açıklaması yaptı.

TTB Merkez Konseyi, AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Aylardır oyalama ve algı yönetimi dışında somut bir adım göremediklerini, 7 Haziran 2022 tarihinde TBMM’ye getirilen yasa teklifinin de hayal kırıklıklarına bir yenisinin eklediği belirtilen açıklamada, “Altı aydır merakla beklenen düzenleme, hekimler ve sağlık çalışanlarında büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. ‘Yetersiz de olsa olumlu ancak kapsayıcı değil’ diyerek eleştirdiğimiz 2021 yılının aralık ayındaki düzenlemeye göre birçok açıdan daha geride bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Üstelik, aralık ayındaki düzenlemede ödemeler sabit ek ödeme üzerinden artarken; mevcut yasa teklifinde ödemeler daha güvencesiz olan performans ve sözleşmeli çalışma üzerinden artırılmakta; mesai dışı çalışma teşvik edilmektedir” denilerek teklifin aile hekimlerinin özlük haklarıyla ilgili herhangi bir düzenleme içermediği vurgulandı.

Yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının emekliliğe yansıyan ücret artışı, sağlıklı çalışma şartları taleplerinin yine sonuçsuz bırakıldığı, önümüzdeki dönemde de sağlık çalışanlarının geçinmekte çok zorlanacakları belirtildi.

“HASTALAR MÜŞTERİ, HASTANELER İŞLETME”

Türkiye sağlık sisteminin gittikçe tıkandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı;

“Sağlıkta Dönüşüm Programı ile piyasalaşan; hastaya müşteri, hastanelere işletme ve bizlere de köle gözüyle bakılan Türkiye sağlık sistemi; pandemi ve krizlerin etkisiyle gittikçe tıkanmaktadır. Sağlık sistemindeki tıkanmışlığının çözümü için ise sistemi gözden geçirip değiştirmek yerine; yaşananlardan ders alınmamışçasına, çalışanların üzerine daha fazla yüklenilmektedir.”

“BİNLERCE HEKİM İSTİFA ETTİ”

Çalışanların ücretlerinin her geçen ay eridiği, çalışma şartlarının daha da zorlaştığına dikkat çeken TTB, “Hekimlerin büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alırken, her gün sağlık kurumlarında yaşanan kaos ortamını idare etmek zorunda kalmaktadırlar. Dayanılmaz hale gelen koşullar sonucu son iki yılda binlerce hekim kamudan istifa etmiş ve yine binlercesi yurt dışına gitmektedir. Uzun süredir nitelikli sağlık hizmeti alamayan toplum; artık hekim bulamamaktadır” görüşlerini paylaştı.

“MAAŞLAR YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA”

TTB açıklaması şu cümlelerle son buldu;

“Hekimlerdeki en düşük ücretin yoksulluk sınırının en az iki katı olmasını, 7200 ek göstergeyi, tüm çalışan ve emekli sağlık çalışanlarına insanca yaşayacakları maaş verilmesini aylardır talep ediyoruz. Ancak mevcut yasa teklifinden de görülmektedir ki hekimlerdeki en düşük aylık; temmuzda ücretlerimize yansıyacak enflasyon farkına rağmen, yine yoksulluk sınırının altında kalacaktır. Aylardır beklememize ve taleplerimizi en yüksek sesle dile getirmemize rağmen aklımızla dalga geçen bu zayıf düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar eylemlerimize devam edeceğimizi duyuruyoruz.”

Example HTML page

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir