İstanbul’un gizli kayyumu Erdoğan!

Example HTML page

İstanbul Boğazı’nda İBB’ye ait olan yetkilerin Cumhurbaşkanı’nın atayacağı yeni kurullara devredilmesi büyük tepki çekti. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Köymen, “Bu bir tür kayyum düzenlemesidir” dedi

BirGün gazetesinden NURCAN GÖKDEMİR‘in haberine göre;

İstanbul Boğazı’yla ilgili planlama, izin ve denetim yetkilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulacak kurullara devredilmesi tepkilere neden oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak görüşe açılan 28 maddelik yasa taslağı, Boğaziçi Alanı tanımını yeniden yapıyor. Yürürlükteki düzenlemede, Boğaziçi Alanı “Boğaziçi kıyı ve sahil şeridi, öngörünüm bölgesi, geri görünüm bölgesi ve etkilenme bölgeleri” olarak tanımlanırken, taslakta bu tanım genişletiliyor. Taslakla yeni alan tanımı, “Boğaziçi su yolu ile İmar Kanunu’nda tanımlanan kıyı, dolgu alanları, sahil şeridi veya gerisinde kalan su yolları”nı da kapsıyor.

TEK YETKİLİ

Böylelikle Erdoğan tarafından oluşturulacak Boğaziçi Başkanlığı ve kurullar çok geniş bir alanı kontrol edecek. Taslağın yasalaşması durumunda belediyenin yetkilerini alan kurullar, çok geniş bir alanda yeni yapılaşmalara ve yıkımlara karar verebilecek, imar planı değişikliği ve revizyonlar yapabilecek.

“Devlet Ormanı” statüsüne alınacak yerleri belirleyebilecek. “Yeşil Alan” ilanı yapabilecek. İlçe belediyelerince yapılmadığı gerekçesiyle yetki alanı dışına çıkarak tasarrufta bulunabilecek. Alan içinde tüm faaliyetlerin planlanmasını, koordinasyonunu ve denetimini yapacak, yeni nazım ve uygulama planları hazırlayacak. Parselasyonları yapabilecek. Devletin, hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilecek, işletecek, işlettirecek, kullanım izinlerini verecek, kiralama, işgaliye, ecrimisil işlemlerini yapacak.

Taslakta yer alan yeni Boğaziçi Alanı tanımına dikkat çeken TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, düzenlemeyi BirGün yorumladı.
Köymen şunları söyledi: “Boğaziçi yasa taslağındaki öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgeleri, sahil şeridi veya gerisinde kalan su yolları denildiğinde, neredeyse tüm İstanbul’dan söz ediliyor. Öngörünüm, geri görünüm, etkilenme bölgeleri olarak üç bölge ifade ediliyor. Bu kuşaklamalarla yeni düzenleme pek çok ilçeyi de kapsıyor. Özellikle Kanal İstanbul ve çevresi düşünüldüğünde kentin büyük bölümü kurulların, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nın yetkisine geçiyor. Bu bir tür kayyum uygulaması.”

Example HTML page

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir