Eyüpsultan Belediye Meclisine 3106 Parselin satışı damgasını vurdu

Eyüpsultan Belediye Meclisine 3106 Parselin satışı damgasını vurdu

Eyüpsultan Belediye Meclisi 8’inci seçim 2’nci toplantı dönemi Aralık ayı 2’nci bileşimi Meclis Başkan Vekili Mehmet er Başkanlığın da yapıldı.

Haber Etkin / Haber Merkezi /Ramazan YİĞİT

‘’Gündem Maddeleri Görüşüldü’’

Gündemin ilgi çekici 27 No’lu Hukuk Komisyonu raporu Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz 47/1 3016 Parselinin satışı ve 28 No’lu Hukuk Komisyonu raporu Eyüpsultan Belediyesinin çiçeği burnun da yeni şirketi ALAPA’ya Tüzel kişi temsilci belirlemesi hariç maddeler oy birliğiyle geçerken bu iki madde ‘’CHP ve Bağımsız Meclis Üyesi Nail Balkanın Hayır oyuna karşın’’, AK Parti ve MHP’sinin oylarıyla oy çokluğuyla geçti.

Eyüpsultan Kamuoyunu 2009 dan beri meşgul eden bu oldukça katma değeri oldukça yüksek Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz da bulunan 47/1 Pafta 3106 parsel rant kapısı bir kez daha 2020 Şubat ayı Meclisin de bir kez daha AK Partili Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından gündeme taşındı.

3106 Parsel artık konumu itibari ile ne 2004 de ki hali ne de 2009 da ki konumunda bölgede ki gelişmeleri göz önüne aldığımızda neredeyse 50 misli katma değerini artırmış durumda hal böyle olunca da malum rant çevrelerini iştahını kabartıyor.

Bu nedenle de 3106 parsel yerinde durduğu gibi durmuyor. 

Bölgede ki son gelişmeler olarak Yeni Havalimanına yakınlığı ve Metronun bölgeye intikal etmesi üstüne üstlük ormanla da iç içe bulunması 3106 parsele rant kapısına ilgi artıyor.

Burada bölgeyi uzun zamandır takip eden bir gazeteci ve 42 yıllık Eyüpsultan’da  ikamet eden biri olarak baktığımda Eyüpsultan Belediye meclisini de yakından takip eden biri olarak duruma net bir bakış açısı ortaya koyacağımı düşünüyorum.

Diğer Taraftan hem Şubat 2020 meclisini yakından izledim aynı zaman da son Aralık 2020 meclisini 2’nci bileşimini de yakından izledim ve mecliste gazeteci kimliğimle bizzat bulundum.

 ‘’Komisyon İncelemesi’’


Mülkiyeti Belediyemize ait olan 47’1 pafta 3016 parsel sayılı 210.538 m2 yüzölçümlü taşınmazın arsa satış karşılığı veya hasılat paylaşımı yöntemiyle ihale edilerek satılması ve satışa ilişkin düzenlenecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18 ve 38 maddelerine göre karar almak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim denilmektedir.

Emlak ve istimlak müdürlüğünden gelen bu talep görüşülmek üzere meclisin Aralık ayı birinci oturumun da Hukuk komisyonuna Meclis tarafından havale edilmişti.

Hukuk Komisyonu Üyeleri Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında, Üye Ceren Çolak,Üye Bayram Ali Özaslan,Üye Nilgün Esentepe,Üye Sema Balcı karar almak üzere toplanmış komisyon raporu olarak CHP’li Nilgün Eesentepe ve  Sema Balcı’nın şerh düşerek hayır dediği  rapor da Söyle denilmektedir;

Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Plansız alanda kalan 3106 No’lu parselin, öncelikle imar planları yapılmak suretiyle değerlendirilmesine yönelik olarak alınmış olan Eyüpsultan Belediyesi Meclisi’nin 06.02.2020 tarih 2020/5 sayılı kararında belirtilen hususlar geçerli olmak ve söz konusu meclis kararı ile birlikte uygulanmak üzere ‘’arsa satış karşılığı hasılat paylaşımı yöntemi de kullanılmak suretiyle ihale edilerek satılması ve satışına ilişkin her türlü iş ve işlem için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Ve 38. Maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Takdiri meclisimize arz olunur denilmektedir.

‘’MECLİS KONUŞMALARINDAN YOLA ÇIKACAK OLURSAK’’

Komisyon görüşmesin de CHP’li Meclis Üyesi Nilgün Esentepe ile birlikte Hayır Oyu kullanan CHP’li Meclis Üyesi Sema Balcı Mecliste yapmış olduğu konuşmasın da şu ifadelere yer verdi;

Sayın Başkan değerli meclis üyeleri; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3106 parsel 210.538 m2 arazinin çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Geçmiş yıllarda bu arazi meclisimizin gündemine taşınmış bir arazidir. Geçmiş dönem mecliste görev yapan AK Partili Meclis Üyeleri de bu arazinin satışına ret oyu vermiştir.

Şu an ki haliyle de plan ve proje yapılmadan önümüze geldiğinden dolayı da muğlaklık bulunmaktadır.

Aslın da plan ve projeleri gelmiş olsa muğlaklıkta ortadan kalkmış olacaktır. Şahsen ben ve gurubumuz plan ve projelerinin yapılarak gelmesini tercih ederdik.

Keşke bize bu bahsı gecen yerin plan ve projesini gösterebilseydiniz. Maalesef plan ve projelerini bizlere sunamadınız bu nedenle de kararımız ortak olmayacak dedi.

27 No’lu Hukuk komisyonu raporu 47/1 Pafta 3106 Nolu Parsel 210.538 m2 arazinin arsa satış karşılığı yada hasılat paylaşımı yöntemiyle ihale edilerek satılması hakkında söz alan CHP Eyüpsultan Belediye Meclisi Grup sözcüsü Ali Haydar İşkar şu ifadelere yer verdi;

Sayın Başkan değerli meclis üyeleri 27 No’lu Hukuk komisyonu raporuyla ilgili söz almış bulunmaktayım. Değerli arkadaşlar bildiğimiz üzere bu daha önce Şubat ayı bileşimin de önümüze gelen bir konuydu. İlgili yer Eyüpsultan Belediyesi sınırları içerisin de kalan yer Kemerburgaz’ın gözde bölgesinde 47/1 pafta 3106 parsel 210.538 m2 yüzölcümlü bir taşınmaz. Biraz önce konuşmasını yapan CHP Meclis üyemiz ve Hukuk komisyonu üyesi Sema Balcı arkadaşımızda belirtiği gibi daha önce de geldiğin de biz şunu söylemiştik. Gelin biz öncelikle bu yerin planlarını yapalım ne yapmak istiyoruz biz bu yere.

Öncelikle planlar yapılsın sonrasında bizde o yetkiyi planlara uygun bir şekilde Başkana yetkiyi verelim.

Şimdi burada bahsedilen yere planlar yapılmadan bir hasılat paylaşımından bahsedilmiş nasıl olacağı belli değil.

Net değil ‘’ucu açık bırakılmış’’.

Nasıl bir çalışma olacak burada.

Diğer bir yandan şimdi bunun geçmişine baktığımız zaman önceki Belediye Başkanları da bu konuyu gündeme getirmiş iadesi olmuş geçmemiş.

Bu kadar önemli olan bu yerin metre kare fiyatına baktığımız da Fiziki yapısına baktığımız da havalimanına yakın bir bölge Eyüpsultan İlçemizin en önemli bir yeri ‘’bu yerin değerinde gitmesi için planları yapılarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Geçmişten dersler çıkartarak geçmiş Belediye Başkanlarına onay verilmediyse şimdi o şekliyle biz nasıl verelim?

Öncelikle biz burada Eyüpsultan halkının faydasına olacak şekilde bir rantı var ise de Eyüpsultan halkına kalacak şekilde değerlendirilmesi taraftarıyız.

Planları yapılarak şeffaf bir şekilde süreç hakkında meclisin ve Eyüpsultan halkı bilgilendirilerek konunun meclise getirilmesini gerektiğini düşünüyoruz.

Bu konumuyla CHP Grup’u olarak ret oyu vereceğiz dedi.

27 No’lu Hukuk komisyonu raporu 47/1 Pafta 3106 Nolu Parsel 210.538 m2 arazinin arsa satış karşılığı yada hasılat paylaşımı yöntemiyle ihale edilerek satılması hakkında söz alan CHP Eyüpsultan Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mustafa Tüysüz sözlerin de şu ifadeleri kullandı;

Sayın Başkan değerli meclis üyeleri daha önce Bolu da yapmış olduğumuz kampta Sayın Başkan bilgilendirmiş idi hatırlarsanız.

O bilgilendirmede 3106 parselin değerlendirilmesi konusun da yeni bir çalışma yaptığını söylemişdi. Stratejik plan ve hedeflerde burayı anlatırken Göktürk Mahallesinin planlarının yanlış ve eksik olduğunu yol güzergahlarının yetmediğini ben olsam göktürk’ü daha farklı değerlendirirdim ve planlardım diye söylemişti bizlere.

Şimdi değerli arkadaşlar 2004-2009 dan bu yana bu konu gündeme gelmiş AK Partili meclis üyesi arkadaşlarda ret etmiş Belediye Başkanına yetki vermemiş.

Aslın da bizim buradan hayır dememiz hem AK Parti, MHP, İyi Parti gruplarının ve Eyüpsultan halkının haklarını, hukuklarını korumaktadır.

Bizim korkumuz ve endişemiz odur ki burası komisyon üyesi arkadaşlarımızın da belirtiği gibi planlaması yapılarak önümüze gelmiş olsaydı bunun ne anlama geldiğini bilebilirdik, korkumuz ve endişemiz yarın bir şekilde belediyenin kapsamı dışına çıkartılarak Bakanlığın yada farklı müteahhitlerin buraya kayması ve el değiştirmesi hususun da endişelerimiz var.

Net bir şekilde ifadelerle planı yapılarak önümüze gelseydi Eyüpsultan halkının menfaatleri doğrultusun da değerlendirir ve pozitif katkılarımızı sunardık. Burada bir netlik göremediğimiz için hayır diyeceğiz dedi.

Tartışmalar üzerine söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Hamdi Gürbüz konuşmasın da şu ifadelere yer verdi;

Değerli Başkan şimdi biz CHP’li arkadaşlarla komisyon da uzun uzadıya konuştuk.

Yani buradan özellikle Eeyüpsultan Kamuoyuna özellikle Eyüpsultan Halkının hassasiyetlerini CHP’si düşünüyor, Ak Parti grubundaki bu kadar arkadaş kafasını önüne eğmiş Belediye Başkanı da o yerleri birilerine peşkeş çekecekmiş gibi bir algı içerisin de böyle siyaset olmaz arkadaşlar.

Bakın değerli arkadaşlar ben size başka örnekler vereyim şimdi diyorsunuz ki geçmişteki meclis karşı çıkmış bu gün bu niye gündeme geliyor.

Bakın geçmişte İBB’de şerh koyup mahkeme yoluyla durdurduğunuz kararları bu gün noktasına virgülüne dokunmadan kararları yeniden meclise getiriyorsunuz. Şimdi geçmişle bunu değerlendirmeyin bu 1 İkincisi niyet okumayı bırakalım arkadaşlar.

Bakın burada komisyon raporunu her halde  okumadınız. Komisyondaki arkadaşlarınıza komisyon Başkanımız ben uzun uzadıya izahat ettim bir kez daha kamuoyu önünde ediyorum, burada daha önce belediye Başkanımıza verilmiş bir yetki var fakar bu yetkiyi meclisin elinde tutmak için burada plan yapılmadan her halde okumadınız inceleme neticesin de 3106 No’lu parselin eklerine imalatlarının yapılması suretiyle değerlendirilmesi ibaresini göremiyor musunuz arkadaşlar.

Burasını plan yapılmadan kaldı ki birilerine peşkeş çekmek, birilerine kaptırmaktan filan bahsediyorsunuz arkadaşlar. Burası burada bir yapılaşma olacaksa donatı alanları ve yeşil alanları biçiminde değerlendirilir. Eyüpsultan Belediyesi burayı kendi marifetiyle mi yapa, satış yoluyla mı yapar, yoksa TOKİ ile mi yapar, KİPTAŞ’la mı yapar. Sonuç ta devletin bir kurumuyla yapacak kaldı ki burası da devletin bir kurumu zaten.

Eyüpsultana ait bir tek kuruşun dahi zayi edilmeden burası Eyüpsultana kalacaktır.

Şimdi diyorsunuz ki burada bir plan proje yapılsaydı biz buna evet derdik.

MUSTAFA TÜYSÜZ; Değerlendirirdik.

Gürbüz sözlerine şu ifadelerle devametti;

Bizim burada yaptığımızdan kaçırdığımızı düşünüyorsunuz.

CHP’si gurubunun hassasiyeti var. Ak Parti grubunun hassasiyeti yok. Eyüpsultan’ın  malını biz kimseye yedirtmeyiz diyorsunuz.

Ya arkadaşlar bakın CHP Grup Başkan Vekili bir konuşma yaptı biraz önce bir önerge vermiş COVİD-19 ile ilgili Belediye Başkanımız da bu nu değerlendirmiş ‘’Esnafımıza katkı olarak.’’

Arkadaşlar katkı sunacak şeyler yapalım planlar yapılırken bizimde haberimiz olsun bizde bilgi sahibi olalım kaldı ki şeffaf bir belediye burası her zaman herkes her istediği bilgiye en rahat ulaştığı bir belediye burası. Planlar yapılmadan satış haklısınız bu konuda olmadık şeyler yaşamadık İstanbul da yani  Ataşehir de, Kadıköy de planlar yapılmadan satılan yerlerin planlarının yapıldığını biz biliyoruz.

Biz ne diyoruz planlar yapılmadan hiçbir şekliyle satışı, hasılat paylaşımı burada en iyi nasıl istifade edilecekse bu şekilde belediye başkanına yetki veriyoruz. Dosyanın komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz dedi.  

Burada tekrar söze giren CHP Meclis Üyesi ve Hukuk komisyonu Üyesi Sema Balcı sözlerini ; Bize şimdi niyet okumadan bahsediyor Ahmet Hamdi Gürbüz biz niyet filan okumuyoruz. Fakat kendisi niyet okuduğu için, öyle gördüğü için, bizi kendisi gibi gördüğü için zannedersem öyle söylüyor diyerek ifade etti.

Şimdi Ahmet Hamdi Gürbüz herkes istediği bilgiye istediği zaman ulaşır diyor ya biz müdürlüklerimizden bilgi almak istedik tabi ki planlarla alakalı bilgileri olsa idi bize bilgi vereceklerdi müdürlüklerimiz maalesef onlara da planların ne yönde yapılacağını bildirmemişler onun için de biz bilgi alamadık dedi.

Bizde isteriz oy birliğiyle geçsin vatandaşlarımızın faydasını isteriz.

Burası maalesef şu haliyle önümüze geldiği için mülkiyeti belediyemize kalacak sekliyle ticari konut yapıla bilinir, bir avm de yapıla bilinir her şey yapıla bilinir.

Belediyemizin borçlarını ödeyecek şekilde değil belki de 55 yılı kapsayan bir gelir de olabilir. Belediyemiz ve Eyüpsultan halkının çıkarı için yeniden değerlendirilmek üzere ret veriyoruz dedi.

Yeniden Söz alan CHP Grup Sözcüsü Ali Haydar İşkar ; Sayın Başkan değerli arkadaşlar şimdi burada 6 aydır plan yapılmamış ‘’yapılacak demekle olmuyor.’’

Biz o zaman da söyledik planlarınızı yapın Ticaret, Turizm, Konut ne yapılacaksa öyle gelsin bilelim biz ne olacağını Başkan orayla ilgili düşüncelerini de bize söylesin meclisi bilgilendirsin burada ticaret, konut alanı var burayla ilgili ben buraya otel rezidans yapacağım yada bahçe yapacağım, kent ormanı yapacağım desin biz de o zaman o yetkiyi verelim.

Şimdi Plan yapılmamış. Planı kim yapacak. TOKİ mi yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımı yapacak. Belediye mi yapacak.

Biliyorsunuz ülkemizde yerelde en büyük sorun merkezi hükümet gelip yerel belediyenin yetki alanına girip onların planını yapmak, onların elinde ki yeri bu tarz yerleri bölgeye katkı sunacak yerleri alıyorlar bizim endişemiz burada. Yapsaydınız Şubattan beri niye planları yaparak getirmiyorsunuz meclise. Mecliste o planlar onaylanırdı İBB’ye giderdi. Bununla ilgili sonradan Başkan da gelirdi meclise ben burayla ilgili  söyle bir tasarrufta bulunmak istiyorum derdi.

Şimdi Plansız yere gelir herkes 3 liraya alır. Planı belli olursa 10 liraya satarsınız.

Değeri belli olur.

Burada birçok doğru tespit var. Meclis üyelerinin de Kamuoyunun da bilgilenmesi lazım şeffaf bir süreç işler.

Başka ilçelerin ne yaptığı bizi ilgilendirmez biz burada Eyüpsultan’ı konuşuyoruz.

Şu konuda endişem olduğunu belirtmek istiyorum.

Daha önce Eyüpsultan Belediye Başkanlığı olarak kullandığımız yeri bir vakıfa bia bedel olarak verdiniz.

Bu vakıf kendi yerinden dünya kadar kira geliri elde ediyor.

Siz aldınız bizim yerimizi bia bedel verdiniz.

Eyüpsultan Belediyesi hizmet yerlerine kira öderken sizler aldınız kendi yerimizi bia bedel olarak yok pahasına bir vakıfa verdiniz.

Siciliniz var arkadaşlar onun için de planlar yapılsın eyüpsultan halkının hakkı hukuku şeffaf bir şekilde korunsun istiyoruz onun için de ret vereceğiz dedi.  

Daha sonra Nail balkan, İlker Çomak, Zülfü Çakar, Seçkin Turan, Mürsel Tekneci de söz alarak düşüncelerini ifade ettiler.

Nail Balkan’ın aykırı teklifi ise Meclis Başkanı Mehmet Et tarafından dikkate alınmayıp oylanmadı.

Bu karar da meclis tahammüllerine uymadığı görüldü. Konuyla ilgili söz almak isteyen CHP Eyüpsultan Belediye Grup sözcüsü Ali Haydar işkar’a söz verilmedi oylamaya geçildi.

”NE OLMUŞDU”?

KAÇAK OLDUĞU İÇİN OKUL YIKILDI

Kemerburgaz ile Göktürk sınırında bulunan devasa arazi, Maliye Bakanlığı tarafından 1999 yılında ön izin ihalesiyle, 31 milyar TL karşılığında “Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı”na verildi. Gazeteci Zafer Mutlu’nun, bir deniz kazasında hayatını kaybeden kızı Zeynep Mutlu adına kurulan Vakıf, söz konusu araziye yaptırdığı okullarda yaklaşık 10 yıl eğitimi sürdürdü. Ancak arazinin verilmesi ve yaptırılan okul binalarının ‘kaçak’ olduğu iddiasıyla ilgili tartışmalar ve hukuki süreç yaklaşık 10 yıl devam etti. Binaların kaçak inşa edildiğine karar verilmesi üzerine, İBB ekipleri okul binalarını 23 Ağustos 2009 tarihinde yıktı.

Maliye Bakanlığı’nın ön izinle Vakfa verdiği arazi, açılan dava sonucunda, 2000 yılında Eyüp Belediyesi adına tescil edilmişti.

SORULARI SADETTİN TANTAN CEVAPLAMIŞTI

Söz konusu arazinin adı geçen Vakfa verilmesi, dönemin İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin tarafından TBMM gündemine taşınmıştı. İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın yanıtlaması istemiyle Şahin tarafından verilen soru önergesinde şöyle denilmişti:

“220 dönümlük (3106 parsel) bir araziyi yargı kararlarına rağmen işgal eden kurucuları bazı gazete sahipleri ve yazarları olan bir vakfın mahkemelerin haklarında verdikleri olumsuz kararlardan sonra idareye bu kararları etki yaparak aldırmış olmaları iddiaları doğru mudur?”

İçişleri Bakanı Sadettin Tantan adına verilen yanıtta ise şu ifadelere yer verilmişti:

“Maliye Bakanlığının 22 Mart 1999 tarih ve 008640 sayılı yazıları ile Eyüp İlçesi Kemerburgaz Köyü İskoza sırtı mevkiindeki 3106 parsel sayılı 210 bin 538 metrekare yüzölçümlü arazinin 144 bin 310 metrekarelik kısmı üzerinde kurulacak irtifak hakkına esas olmak üzere, imar planı yaptırmak ve uygulama projesini hazırlamak amacı ile yapılan ön izin ihalesi sonucunda 31 milyar liraya Zeynep Mutlu Eğitim Vakfına verildiği, ancak Eyüp Belediyesince Maliye Bakanlığı adına açılan dava neticesinde Eyüp 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesince 27 Mayıs 1999 tarihinde 99/3888 sayılı kararla söz konusu arazinin Eyüp Belediyesi’ne verilmesi yönünde karar tesis edildiği ve mahkeme kararına istinaden söz konusu arazinin 15 Şubat 2000 tarihinde Eyüp Belediyesi adına tescil edildiği ve bu konuda adı geçen Vakıf kurucuları tarafından idareye baskı yapıldığı konusunun doğru olmadığı…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir