Çocuk işçilik ile mücadele yılının ilk 5 aylık bilançosu: “27 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti”

Example HTML page

Çocuk işçilik ile mücadele yılının ilk 5 aylık bilançosu: “27 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti”

Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Çocuk İş Cinayetleri Raporu’na göre, “ Türkiye’de, ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı’ ilan edilen 2018 yılının ilk 5 ayında 27 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi”

BirGün gazetesinin haberi;

Ankara İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olan 12 Haziran’a ilişkin, “Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Çocuk İş Cinayetleri Raporu”nu açıkladı.
Ankara Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanan raporu okuyan İSİG Meclisi’nden Kansu Yıldırım, “Türkiye’de resmi olmayan rakamlara göre 2 milyonun üzerinde çocuk işçi var. 2013 yılının başından 2018 yılının ilk 5 ayına kadar toplam 319 çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ayrıca Türkiye’de, ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı’ ilan edilen 2018 yılının ilk 5 ayında 27 çocuk, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi” dedi.

Yıldırım, devletin çocuk işçiliğine ilişkin üzerine düşeni yapmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’de çocuk işçilik konusunda çözüm üretilmek isteniyorsa, çocuk işçiliğin boyutu gözler önüne serilmelidir. Hükümet 6 yıldır çocuk işçiliğine dair verileri yayımlamıyor. Çocuk işçiliğini denetlemekten açıkça kaçılmaktadır. Çocuk işçiler, zaten ağır aksak ilerleyen işyeri denetimlerin ‘görünmeyen’ özneleri olmakta, dahası çocuk emeği gün geçtikçe daha çok denetim alanlarının dışında olan alanlara, işyerlerine kaydırılmaktadır.”

Mülteci çocuklar ölüme terk

Çocuk iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı üç ilin sırasıyla, Adana, Urfa ve Antep olduğunu belirten Yıldırım, “Bu iller mülteci nüfusun da yoğun olduğu illerdir. En fazla çocuk iş cinayeti yaşanan Adana’da 5,5 yılda 24 çocuk çalışmak zorunda olduğu için ölmüş, onu 19 ölümle Urfa, 18 ölümle Antep, 15 ölümle İstanbul, 14 ölümle Konya izlemiştir. Yaşamını yitiren 319 çocuk işçinin 29’u mülteci çocuklardır.

Çocuk iş cinayetlerinde ölen kız çocuklarının oranı ise yüzde 16 ile genel iş cinayeti verilerindeki kadın işçi oranından fazladır. Bu kız çocuklarının özellikle tarım sektöründeki yoğun sömürüsünden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

Denetimsiz tarım sektörü çocukları öldürüyor

Çocuk işçilerin yarıya yakının tarım sektöründe öldüğüne dikkati çeken Yıldırım, “Ücretsiz aile işçiliğinin ve küçük yaşta çalışmanın yaygın olduğu tarım sektörü aynı zamanda 50 ve daha az işçi çalıştıran tarım işletmeleri bakımından denetlenmenin dışında bırakılan ve buralara yönelik bir yaptırım uygulanması mümkün olmayan bir sektördür.

Tarımdaki çocuk iş cinayetlerini yüzde 12 ile inşaat sektöründeki çocuk işçi ölümleri izlemektedir. Sanayide, madenlerde, taş ocaklarında, küçük atölye ve işletmelerde, tamirhanelerde ve sokaklarda çalışan çocuk işçiler trafik kazalarında, boğularak, yüksekten düşerek ya da ezilerek hayatlarını kaybetmektedir.

İş cinayetinde yaşamını yitiren 319 çocuğun 100’ü 14 yaş ve altındadır. 14 ve altı yasal olarak çalışması tamamen yasak olan bir yaştır. Çalışması yasal olan 15 yaşın üstünde çocuklar ise kimya, metal gibi ağır ve tehlikeli olup çalışması kanunen yasak işlerde de çalıştırılmaktadır” diye konuştu.

Sorumlular cezasız kalıyor

“Bugün sayısı 1,5 milyona yaklaşan stajyer, kursiyer, çırak sömürüsüne ve çocukların diğer alanlarda çalışmasına 4+4+4 eğitim sistemi ile de kan taşınmaktadır” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İşçi çocuk sayısındaki artış hem devletin işverenlere teşvikinin bir sonucu hem de 4+4+4 eğitim sisteminin çocukları işçileştirme üzerine kurulu politikasının bir göstergesidir.
Çocuk işçiliğinin ve çocuk iş cinayetlerinin önlenememesinin bir nedeni de sorumlulara ve faillere dönük cezasızlık politikasıdır.”

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir