CHP’li Ali Haydar İşkar: AKP’li Eyüpsultan Belediyesi 2022 yılında’da ihaleleri yandaşa vermiş…

Example HTML page

Eyüpsultan Belediye Meclisi 8’inci seçim 5’inci toplantı dönemi Mart ayı 1’inci bileşimi Eyüpsultan Belediye Meclisi Başkanlığına yeni seçilen 1’inci Meclis Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürbüz Başkanlığında yapıldı.

Ömer Faruk Kalaycının Başkan vekilliklerinden ve Milletvekili Adayı olan Mehmet Er’in Meclis Üyeliği ve Başkan vekilliğinden istifalarıyla boşalan 1 ve 2 Başkan vekilliklerine seçim yapılması için, Meclis toplantısını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken açtı.

Yapılan seçimlerin ardından Başkan Köken yerini oy çokluğuyla yeni seçilen 1’inci Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürbüz’e bıraktı. 2’nci Başkan Vekilliğine İse Metin Çırpan oy çokluğuyla seçildi.

2019 Yerel seçimlerinde Milletittifakı Meclis Üyesi olarak CHP litesinden Eyüpsultan Belediye Meclisine seçilen Nail Balkan önce istifa ederek İYİ Parti’ye, İYİ Parti’den de istifa ederek uzun süre bağımsı kalarak Başkan Deniz Köken’in yılmaz savunuculuğunu yapan Balkan şimdi de Büyük Birlik Partisi (BBP) geçerek Eyüpsultan Meclisi’ndeki hareketliliğine devam ediyor. Bundan sonra ne yapacağı kamuoyunca merakla bekleniyor.

Diğer taraftan Mehmet Er’den boşalan AKP Eyüpsultam Belediye Meclis Üyeliğine İse 1’inci yedek Meclis Üyesi olan Mehmet Yücepur getirildi.

Eyüpsultan Belediye Meclisinin 8’inci seçim 5’inci toplantı dönemi Mart ayı 1’inci bileşiminde 2022 Yılı Denetim raporunun görüşülmesi esnasında söz alan CHP İBB ve Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi, Grup Sözcüsü ve Denetim Komisyonu üyesi Ali Haydar İşkar, Denetim Komisyonunun CHP’li üyesi olarak denetim raporuna düşmüş olduğu şerh raporunu sundu.

İşkar sunmuş olduğu şerh raporunda: Görünen o ki her şey eski taş eski hamam AKP Yönetiminde bulunan Eyüpsultan Belediyesinde dün olduğu gibi bu günde, gerek işçi tazminatlarında gerekse görülen davalar nedeniyle gerekse vatandaşın açmış olduğu davalar nedeniyle tam bir beceriksizlik örneği sergileyerek Eyüpsultan Belediyesi kaybettiği davalar nedeniyle fazladan ödemeler yapılarak zarara uğratılmış. Diğer bir taraftan ise İhalelerde her zaman olduğu gibi yine yandaşa kaynak olarak aktarılmış. Yani ”AKP yönetimindeki Eyüpsultan Belediyesi 2022 yılında da yandaşa çalışmış ifadesinde bulundu.

CHP’li Ali Haydar İşkar, 2022 yılı gelir-gider mali tablosuna düşmüş olduğu şer raporunda şu ifadelere yer verdi;

Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, bizleri sosyal medya hesabından takip eden kıymetli Eyüpsultanlı komşularımız hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Sayın Başkan Değerli Meclis Üyeleri;

Eyüpsultan Belediye Meclisi tarafından 2022 yılı gelir–gider, mali tablolar ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu Raporu’nun aşağıda belirtilen gerekçeler nedeni ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

*5393 sayılı Belediye Kanunu’nun denetim komisyonu başlıklı 25. maddesinde; “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yılın, gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasında gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak kaydıyla bir denetim komisyonu oluşturulur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.  Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içerisinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir,   denilmektedir.

*02.01.2023 tarihli 1.birleşiminde 2022/14 sayılı Belediye meclis kararı ile Cengiz CUP, Güven İLDİRİM ve Ali Haydar İŞKAR 2022 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Eyüpsultan Belediyesi denetim komisyonuna seçilmişlerdir.

*Denetim komisyonunun oluşturulması ve çalışmasına ilişkin kuralların belirlendiği Belediye Kanunu’nun 25. maddesinin gerekçesinde “meclis üyelerinin belediye işleriyle ilgili olarak daha iyi bilgi edinmeleri ve bunun sonucunda elde edilen verilerle meclisin bilgi edinme ve denetim yollarının daha etkili bir şekilde işletilmesinin” mümkün olabileceği belirtilmiştir.

*Yapılan denetimler ağırlıklı olarak riskin en yüksek olduğu belediye harcamaları, ihaleler, alımlar, satışlar, kiralamalar konusunda ağırlık kazanmaktadır.

*Meclisimizin sayın üyeleri denetim raporunu incelediklerinde, kanunen yapılması gereken bir zorunluluğun yerine getirildiğini ve ilgili raporun; denetim raporu olmaktan ziyade faaliyet raporu niteliği taşıdığını ve muhalefet şerhimde belirtilenler dışında gerçek anlamda denetlenmiş ve eleştirilen bir işlem olmadığını; objektif bir incelemenin yapılamadığını görülecektir.

*2022 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri üzerine yapılan denetim faaliyeti sonucu ve ortaya çıkan denetim raporuna tarafımca bu muhalefet şerhinin yazılması gerekmiştir.

*Eyüpsultan Belediyesi’nin 01.01.2022-31.12.2022 dönemleri arasında tespit edilen kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılamadığı sebepler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Denetim komisyonu üye seçimi;

Denetim çalışmamızın dayanağı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun denetim ile ilgili 25. Maddesi, “Üçten az beşten çok olmamak üzere” üye sayılı bir denetim komisyonu oluşturulacağını hükme bağlamıştır. Yasal ölçünün böyle konmasının amacının, iktidarın denetimi kısıtlama imkânına kavuşturulması değil, denetim çalışmalarındaki gerçek ihtiyacın, Meclis üyeleri tarafından belirlenmesine imkân vermek olduğu tartışmasızdır. Beş üyenin denetim imkânı ve performansı ile 3 üyenin denetim imkânı ve performansı hiçbir zaman aynı olamayacağına göre, bu düzenlemenin sağlıklı denilebilecek uygulama şekli, büyük belediyelerin 5 üyeden oluşacak komisyonca denetlenmesidir. Eyüpsultan Belediyesi yedi (7) Belediye Başkan Yardımcısı, yirmi sekiz (28) müdürlük ve onlarca çalışanı olan bir kurumdur. Sadece bu verilerle bile Anadolu’nun pek çok il belediyesinden daha büyüktür. Ayrıca bir yıl için seçilen diğer ihtisas komisyonlarının beş kişiden oluşmasına rağmen, denetim komisyonunun üç kişi ile sınırlı tutulmasının açıklanması güçtür. Bu anlamda Belediyemizin Denetim Komisyonun beş kişiden oluşması daha sağlıklı bir denetim açısından oldukça önemlidir. 5393 sayılı kanunun 24.Maddesi:“Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir“ şeklindedir. Cumhuriyet Halk partisi meclis grubu olarak denetim komisyonun 5 (beş) meclis üyesinden oluşmasını teklif etmemize rağmen kabul görmemiştir.

 • Denetim tekniği ve verilmeyen bilgi belgeler

Meclis denetim komisyonu olarak tarafımıza sunulan 2022 yılı dizi pusulasında Örnekleme yöntemi ile ocak ayında 23, Şubat 29,Mart 7, Nisan30, Mayıs 10, Haziran 30, Temmuz 25, Ağustos 18, Eylül 25, Ekim 11, Kasım 12, Aralık 10 olmak üzere 240 adet dosya incelenmiştir.  

”KOMİSYONA İSTENİLEN BELGELER GEREKÇELERLE ULAŞTIRILMADI”

Denetim komisyonu tarafından ilgili birimlerden 15/03/2023 tarih 13771 sayı ile istenmesine rağmen tarafımıza verilmeyen bilgiler.

 • 15/03/2023 tarih 13771 sayılı yazıda 2022 yılında encümen üzerinden yapılan satış ve ihale listesi (kiralık ve satışlar) 3194 sayılı kanuna göre sarılan liste gelmiş dosya dosya gelmemiştir. Özellikle Kemerburgaz 3106 parsel sarışlarının dosyası istememe rağmen gelmemiştir.
 • Eyüpsultan Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri bilgisi
 • 2022 yılında 5018 sayısı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanun kapsamında gerçekleştirilen iç denetim raporları
 • Eyüpsultan Belediyesi iştiraklerinin 2022 yılsonu bilançosu, bütçesi ve gelir tablosu
 • Eyüpsultan Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerde iş akdi sonlanan işçi personel ile hangi tarihte ne kadar tazminat tahakkuk ettiğini gösterir liste.

Denetim komisyonu tarafından dizi listesinden inceleme talebi ile istediği fakat Sayıştay denetimi dolayısı ile komisyona sunulmayan dosyalar.

 • 15.02.2022 tarih 1202 yevmiye nolu 2022 yılı iş makinası araç kiralama işi
 • 08.07.2022 tarih 1762 yevmiye nolu 2022 yılı iş makinesi ve araç kiralama hizmet alım işi
 • 03.08.2022 tarih 5730 yevmiye nolu 232415 nolu hafriyat taşıma belgesi
 • 09.08.2022 tarih 5903 yevmiye nolu çöp toplama işi 1. Nolu hak ediş
 • 16.08.2022 tarih 6156 yevmiye nolu Eyüpsultan ilçesi kamu binaları, spor tesisleri, spor sahaları yapım işleri 3. hakediş.
 •  31.08.2022 tarih 6576 nolu yevmiye 2022 yılı muhtelif ev eşyası alım işi,

Denetim komisyonu tarafından müdürlüğünden inceleme talebi ile istediği fakat komisyona sunulmayan dosyalar.

 • 2022 yılı 2886 sayılı yasaya göre ihale yoluyla satılan satışların dosyaları istenmiştir sadece listesi gelmiştir.

”AKP YÖNETİMİNDEKİ EYÜPSULTAN BELEDİYESİ İŞTİRAKLERİNDEN ALMASI GEREKENİ YANDAŞ FİRMALARDAN TEMİN ETMİŞTİR”

 • Belediyenin yaptığı doğrudan teminlerde Eyüpsultan İlçesi dışından firmalardan teklif alıp karşılamıştır.
 • 15/04/2022 tarih 2805 sayılı çiçek alım işi: Eyüpsultan İlçemiz Seracılık bakımından oldukça zengin çeşitliliğe sahip olmasına rağmen Eyüpsultan ilçesi dışından temin edilmesi oldukça düşündürücüdür.
 • 27/05/2022 tarih 3999 sayılı plastik masa ve sandalye alım işi
 • 17/05/2022 tarih 3683 sayılı yevmiye anneler günü için kutulu fincan seti.
 • 01/03/2022 tarih 1573 sayılı 80,000 adet anahtarlık alım işi: Ekonomik olarak oldukça zor günler geçirdiğimiz bu günlerde Belediyemiz mevcut ödemeleri ödemeyerek ceza ödemeye maruz kalırken bu savurganlık niye? Belediyemizin anahtarlıkla tanıtılmaya ihtiyacımı vardır?
 • Belediye bazı doğrudan teminleri kendi iştirakinden alması gerekirken başka firmalardan teklif alarak karşılamıştır.

08.09.2022 Tarih 6790 sayılı ve 30.12.2022 tarih 10493 yevmiye de ilçemiz genelindeki Amatör spor kulüplerine ve belediyemiz organizasyonlarında dağıtılmak üzere soğut sandviç ve meyve suyu alım işini Nida SAĞLIKLI firmasına verilmiş. Bu alımı kendi iştirakimizden daha uygun fiyata verilebilir.

-Kaşarlı sandviç :11,00 TL

-Kavurmalı sandviç :20,25 TL

-Meyvesuyu :4,00 tl

Toplam :724.375,00 TL

 • Ecrimisil olağan bir taşınmaz yönetim şekline dönüştürülmüştür. Belediyemiz İdaresi taşınmazlarının ihale suretiyle kiralanması, kira sözleşmesinin yapılması ve dolayısıyla ecrimisil’in kiralama yöntemine ve olağan bir taşınmaz yönetim şekline dönüştürülmemesi gerekmektedir.

07/04/2022 tarih 2542 yevmiye nolu 2020/28755 sayılı dosyada icra ödemesinde asıl alacak 140.008.29 TL Masraflar 284.950,78 TL ecrimisil vakıflara ödenmiş.  

 • Emlak ve çevre temizlik vergi eksiklikler olduğu kanısındayım. Belediye gelirleri bölümünde emlak çevre temizlik vergileri gelirler içindeki payının düşük olduğu bu konuda eksiklikler olduğu düşüncesindeyim.

”TAM BİR BECERİKSİLİK ÖRNEĞİYLE HUKUKİ DAVALARDA EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ZARARA UĞRATILMIŞTIR”

 • Hukuki davalar

12.09.2022 tarih 6852 sayılı yevmiye de Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi 26 ada 4 parselde vatandaş belediyeyi dava açmış ve dava sonucunda belediye;

537.717,66 TL Tazminat

225.662,12 TL Faiz

53.176,98 TL Diğer

820.447,10 Toplam

 • Kamulaştırma davaları:

– 20.06.2022 Tarih 4607 sayılı yevmiye Kamulaştırma el atma davasında  borç aslı 317.800.59’ TL’den toplam 622.568. 11 TL’ye yükselmiştir.

– 22.07.2022 tarihli 5482, 2022/37829 sayılı dosyanı icra el atma davası

-16.09.2022 tarih 7016 nolu yevmiye de Emniyettepe Mah.78 pafta 28 parsel 90ada da kamulaştırmasız el atma davası 18 icra 2022/4540 esas dosya ile borç aslı 69.418,00 TL Toplam:101.283,31 TL ödenmiştir.

-07.04.2022 tarih 2538 nolu yevmiye de davacı Ali SAKİ 2020/826 -2022/8297 Esas dosyada kamulaştırmasız el atma dosyasında asıl 91.080.00 TL Toplam 150.664,63 TL ödeme yapılmıştır.

”BELEDİYE İŞTİRAKLERİ ÜRETİM YAPAMAZ KONUMA İTİLMİŞ BORÇ SARMALINDADIR”

 • İdare istememize rağmen İştiraklerin sgk ve vergi borçları hakkında bilgi vermemektedir. İlgili firmanın yüksek miktarda idari para cezası borcu olduğu görülmektedir.
 • 11/03/2022 tarih 1837 sayılı yevmiye kaydında ESTUR firmasının borcu yoktur evrakına bakıldığında Estur firmasının vergi borcu :7.503.639,91 TL, SGK damga vergisi 16.129,00 TL Sgk idari para cezası :51.479,00 TL SGK toplam borç :122.713.893,34 TL
 1. Amatör spor kulüplerine yapılan yardımlarda aşırı farklılıklar olduğu görülmüştür.
 1. Tek işyerinde sgk borcu yoktur yazısı alınması hakediş ödemelerinde Türkiye geneli sorgulama yapılması gerekmektedir.

”AKP’Lİ EYÜPSULTAN BELEDİYESİ İŞLERİ YANDAŞA İHALE ETMİŞ”

 1. 27/01/2023 tarih 401 nolu yevmiye de  gıda alım işinde tek işyeri sorgulama yapılmış.
 1. İktidara yakın firmalara ihale verilmesi
 2. 2022 / 756628 sayılı  2022-2024 Yılları arası çalışmak üzere sürücüsüz araç kiralama işi: Jet-Kar Turizm, AKP Milletvekili adayı Erol Bulut ve AKP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi birisine ait Mavi Yeşil Turizm işbirliği ile yapılan ihale.
 3. 2022/10553 2022 yılı temrik eğitimler ve gezi organizasyonu hizmet alımı – Geçlik ve Spor Müdürlüğü Jet-Kar Turizm Nakliye Otosan tic ltd şti
 4. 2022/482310 Sayılı İhale Temizlik işleri Müdürlüğü,  NİTOL Eldiven Fırça Sapı ve muhtelif poşet alım işi Gök Bileşim Turizm, Temizlik San ve Tic Lid Şti Faysal Yılmaz AKP İl Başkan Yardımcısı
 5. 2022/1126357 Nitol Eldiven alım işi, Temizlik işleri Müdürlüğü Gök Bileşim Turizm Temizlik San ve Tic LTD Şti Faysal Yılmaz AKP İl Başkan Yardımcısı
 6. 2022/ 716207 2022 Yılı Çanakkale şehitliği gezi organizasyonu hizmet alım işi: Ayhan Balcı Zeytinburnu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi AKP Muş Milletvekili Aday, Adayı olmuş aday olamamış. Balcıoğlu Gıda Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti
 • Tekven İnşaat Proje Ticaret Ltd.Şti. 2022 yılında kurulmuştur. E. AYVAZ ve V. KUŞUOĞLU isimli iki ortağı bulunmaktadır. Bu yöneticiler eski  Akp Meclis Üyesi olan yakınlığı bilinmektedir. Herhangi bir iş tecrübesi ve iş bitirmesi olmayan bir firmaya adrese teslim ihale verildiği açıktır. (Verilen iş: Çırçır Mah. 144 Ada 13 Parsel Yanı park alanında emt konağı proje ve yaklaşık maliyet hizmet alım işi 508.000 TL)

”İDARİ VE TAZMİNAT DAVALARI SONUCU ÖDENEN YÜKSEK TAMİNAT”

 1. İdare çok sayıda işçi davası karşı karşıya yüksek oranda tazminat ödemektedir.

-27.09. 2022 Tarih 7311 yevmiye Mithat Akkurt kıdem tazminatı 1475 sayılı iş kanunu 14 maddesinin kıdem tazminatı 4857 iş nolu 17-18 maddelerine göre ekonomik nedenle fesih 14. 05. 2022393.107.76 Kıdem tazminatı Mithat Akkurt İhbar tazminatı 64.112.60 TL ödenmiştir.

-02.02.2022 tarih 841 nolu dosyada 2021 /1821 esas dosyada işe iade davası

-17.06.2022 tarih 4622 yevmiye nolu İstanbul iş mahkemesi 2016/368 Esas 2019 1385 karar sayılı dosyaya ait prim borcu alacağı toplam 285.840,25 TL ödenmiş.

-11.08.2022 /21102 Esas sayılı dosya Merve Ece Alak isimli personele iş mahkemesi davasında 83,910.38 TL ödenmiş.

 1. İdare hukuki süreci devam eden davalar dolayısı ile yasal faiz ve bedeller ödemek zorunda kalmıştır.
 2. 15/02/2022 tarih 1198 sayılı yevmiye kaydında avukata 61.454,60 TL ödenmiş.
 3. 28/01/2022 tarih 546 sayılı dosya da borç aslı:830.495,65 TL avukat ödemesi: 58.911,09 TL, Toplam ödeme 889.406,74 TL
 4. 28/01/2022 tarih 546 sayılı dosya da borç aslı:830.495,65 TL avukat ödemesi: 58.911,09 TL, Toplam ödeme 889.406,74 TL
 5. 14.01.2022 tarih 95 nolu yevmiye de  Kenan Bekoğlu 2019/19764 esas nolu dosyada  Takipteki Alacak :723.814.54 Toplam :952.981,18 TL

”İSTANBUL’DA SATIŞ İZNİ OLMAYAN FİRMAYA İHALE”

 1. İstanbul’da satış izni olmayan firma tekrar ihaleye giriyor ve ihaleyi alıyor.
 2. 03.03.2022 tarih yevmiye nolu dosyada yardıma muhtaç ailelere torbalanmış kömür ihalesi 10/12/2021 tarihinde yapılmış ihale iptal edilmiş. Gerekçesinde İstanbul sınırları içerisinde kömür satış izni yok denilmiş o tarihte verilen teklif 1.015.000.00 TL 

28.01.2022 yılında 2022/917410 ihale numarası ile tekrar ihale yapılmış. Bu ihaleyi aynı firma 1.455.000,00 TL ile alıyor ve ihaleye giren diğer firma basit evrak ve ihale şartlarına uygun bulunmayarak ihale dışı bırakılmıştır. Bir aylık süre içerisinde bu rakamın bu kadar artması ve oluşan fark kamu zararına sebebiyet vermiştir.

”YARDIM DAĞITIMINDA ŞEFFAFLIK GÖZETİLMEMİŞ”

 1. Eğitim yardımı;

Eyüpsultan Belediyesinin 2022 yılı içerisinde; 12.01.2022 tarih ve 74 yevmiye nolu kaydına göre ilçemizde eğitim gören ve İlçemizde ikamet edip ilçe dışında okuyan lise son sınıf öğrencilerine üniversiteye katkı payı olarak 1.741.000,00 TL tutarı, mutemet Deniz DİLMEN ELKATMIŞ  aracılığıyla okullarda elden teslim etmek suretiyle verilmiştir. Fakat bu kadar yüksek meblanın elden bir personel aracılığı ile dağıtılması doğru bir yöntem değildir. Ödemelerin banka veya PTT yoluyla ödenmesi şeffaflık açısından büyük önem arz etmektedir.

”ALIMLARDA DOĞRUDAN ALIM YÖNTEMİ İZLENMİŞ, AÇIK İHALE SINIRLI KALMIŞTIR”

 1. 2022 Yılında yapılan ihale toplam sayısı aşağıdaki gibidir.
 2. Açık ihale mal alımı 37 adet, hizmet alımı 13 adet, yapım işleri 1 adet,  toplam 51 adettir.
 3. Pazarlık usulü mal alımı 24 Adet, hizmet alımı 32 adet, toplam 56 adettir.
 4. Satınalma mal alımı 3 Adet, hizmet alımı 1 adet, , yapım işleri 1 adet,   toplam 5 adettir.
 5. Doğrudan temin 360 adettir.
 6. 2022 yılı toplam 472 adettir.

Açık ihalede idare ilana çıkmakta ve herkese açık olmaktadır. İhaleye hangi firmaların gireceği konusunda inisiyatif kullanamamaktadır. Bu nedenle açık ihale usulsüzlüklerin en az görüldüğü ihale türüdür. Pazarlık usulü ihalede ise ihaleye katılacak firmaları idare seçmektedir. Bu ihale türü her türlü suistimale açıktır. Özellikle yaklaşık maliyetin doğru hesaplanamaması nedeniyle ciddi kamu zararı oluşabilmektedir. Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki; ihalelerde katılımcı sayısı ve rekabet arttıkça fiyat düşmektedir. Bu tecrübeler ile açık ihale usulü için tüm ihale ilkelerinin uygulanması açısından diğer ihale usullerinden üstün olduğu suistimal riskinin en az olduğu söylenebilir.

 1. Personel Sayısı: Belediyenin İştiraki Estur firmasında 2022 yılında, İşletme Müdürlüğün’de  401, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde 165 çalışan dikkat çekmekle birlikte toplam 2.184 KYK’lı çalışan olduğunu görülmektedir.
 • Eyüpsultan Belediyesinin Elektrik İhtiyacının Karşılanması

07.12.2022 tarih ve 7574 nolu yevmiye de Eyüpsultan Belediyesinin 2022 yılı aylık elektrik faturası tutarı 1.913.783.18 TL’dir. Bu yüksek tutardaki elektrik ihtiyacının Belediyemizin daha önceki Sayıştay raporunda

 • 19.09.2022 tarih ve 7040 nolu yevmiye de yer alan Belediyemizin organizasyonlarında kullanılmak üzere su alımı için; İlçemizde İBB’nin de iştiraki olan Hamidiye Kaynak Suları olmasına rağmen, tek firmadan teklif alınarak ve rekabet şartları dahi oluşturulmadan su alımı yapılmıştır.
 • Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların Durumu

Eyüpsultan Belediyesinin 2022 yılı gayrimenkullerinin durumuna baktığımızda;

Alibeyköy merkezde bulunan Haliç Hospital binasının statik bir rapor dolayısıyla boşaltılmış olduğu görülmektedir.

”ETKİNLİKLERDE ÖDENEN YÜKSEK FATURA”

 • Belediye etkinlikleri

30 Ağustos 2022 tarihinde Zafer Bayramı kutlamaları için Eyüpsultan Kültür Merkezinin önündeki etkinlik alanında düzenlenen “Sefo” konserine 1.000.000,00 TL (birmilyonTL) ücret ödenmiştir.

Enflasyonun resmi rakamlara göre bile %80’i geçtiği, bağımsız ekonomi kuruluşlarına göre %200’e yaklaşan enflasyon rakamlarında, halkımız açlıkla mücadele etmektedir.

Peynirin kilosunun 200 TL’yi geçtiği ülkemizde beslenme sorunu artık bi numaralı gündem olmuşken, dar gelirli vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılabilirdi. Artan yüksek kira fiyatları, artan elektrik-su-doğalgaz fiyatları neticesiyle insanlarımızın bir litre süt bile alamazken Eyüpsultan Belediyesinin, kültür-sanat harcamaları adı altında ödediği yüksek ücretli programlar belli bir süre askıya alınıp, halkın ana gündemi olan açlık sorununa az da olsa katkı sunulabilirdi.

”EYÜPSULTAN BELEDİYESİNDE TARİHİNİN EN YÜKSEK ARSA SATIŞI”

 • Eyüpsultan Belediyesi hisseli arsa satışı:

3194 sayılı imar kanunun 17. Maddesine göre satış listesi istendi gelen listede toplam 38 adet satış listelendi 5.286.747,50 TL lik satış yapıldığı görüldü.

 • 2022 yılı 2886 sayılı yasaya göre ihale yoluyla satılan satışların listesine bakıldığında 2022 yılında Eyüpsultan belediyesi tarihinin en büyük arsa satışlarını gerçekleştirmiştir.
NoMahalleAdaParselYüzölçümüMuhammen Bedel (TL)Satış Bedeli (TL)Satış Tarihi
1KEMERBURGAZ244135.966,98467.570.740,00657.000.000,0027.01.2022
2KEMERBURGAZ558215.840,09237.601.350,00341.000.000,004.03.2022
3KEMERBURGAZ246542.596,97553.760.610,001.117.000.000,001.04.2022
4KEMERBURGAZ55838.741,01131.115.150,00277.000.000,0031.05.2022
5SİLAHTARAĞA7511288,00484.000,00550.000,0026.07.2022
6SİLAHTARAĞA743686,00516.000,00630.000,006.12.2022

”YAPILAN İHALELER HAKKINDAKİ ŞİKAYETLER”

 • Eyüpsultan Belediyesi  Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi  ihalesinde bir çok firma tarafından ihaleye itiraz edildiğini itiraz dilekçelerinden gördük.
 • Fayat Grup Atık Yönetimi Asfalt San. ve Tic. Ltd Şti. 16.04.2022 indirilmiş. Şartnamedeki düzenlemeler nedeniyle ihaleye katılamamış.
 • 25.04.2022 tarihinde Gürmasan Gıda ürünleri San. ve Tic ltd. Şti ihale kanununa aykırılıktan şikayet etmiş. 
 • 05.05,2022 tarihinde İsa Araç Kiralama Hiz. Ltd. Şti ihaleye aykırılıktan şikayet etmiş.
 • 04.05.2022 tarihinde eksen grup -05.05.2022 tarihinde yılmaz ekinci- 05.05.2022 tarihinde Halil Çalık şartnameye aykırılıktan şikayet etmiş.
 • 22.04.2022 tarihinde Özer Atık yönetimi taşımacılık temizlik İnş. Gıda San. Tic. Ltd. şti.

Firması ihale kanununa aykırılıktan şikayet etmiş.

İhale de teklif  En Yüksek Teklif 158.028.300,00 TRY En Düşük Teklif 103.678.650,00 TRY olarak verilmiş iki teklif arasındaki fark 54.349.650,00 TL.  Yüksek teklif aldığında oluşan farkın incelenmesi gerektiğini düşünüyorum.

 • Kanunda öngörülen şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması
 • Eyüpsultan Genelinde Kullanılmak Üzere Fitness Aleti ve Oyun Grubu Alımı İşi
 • Eyüpsultan Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Çınar Alımı İşi
 • Eyüpsultan Belediyesi İlçe Sınırları İçerisindeki İbadethane ve Belediyemiz Hizmet Birimlerinde kullanılmak üzere Tente ve Tente Yedek Parçalarının Alımı ve Montajı
 • Eyüpsultan Geneli Park, Reflüj ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Tohum, Gübre ve İlaç Alımı İşi

”REKABET ŞARTI OLUŞMADAN YAPILAN İHALELER”

 • İdarenin yaptığı ihalelerde rekabet şartlarının oluşmadan yapıldığını iki firma teklif alınarak ihaleler yapılmış
 • Kış Bahçesi Pergola ve Sürme Cam Alımı İşi
 • 2022 Yılı Çanakkale Şehitliği Gezi Organizasyonu Hizmet Alımı İşi
 • 19.09.2022. tarih 7040 yevmiye nolu belediye organizasyonlarında kullanılmak üzere su alımı
 • Eyüpsultan Belediyesinin 2022 yılı bilançosunu incelediğimizde;

Eyüpsultan Belediyesi’nin Kısa Vadeli Banka Kredisi 492.049.478,67TL, uzun vadeli iç mali borçlar kaleminde bulunan kredileri hesabı 2022 yılında ise 208.871,447.79TL olmuştur.

2022 yılı sonunda kamu kurumalarına ödenecek diğer yükümlülükler 99.473.666,38 TL’ye ulaşmıştır dedi.

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir