CHP’den Eyüp’ün Ötelenmiş Sorunlarına Çözüm Önerisi

Example HTML page
CHP’den Eyüp’ün Ötelenmiş Sorunlarına Çözüm Önerisi

CHP’den Eyüp’ün Ötelenmiş Sorunlarına Çözüm Önerisi

Eyüp Belediyesi Mayıs ayı ilk toplantısına CHP Damgası.
Eyüp ilçesinin neredeyse çeyrek yüzyılı aşan mülkiyet sorunları ile ilgili Cumhuriyet Halk Parti’si meclis grubu olarak verdikleri çözüm önerilerinde bölgenin İmar ve Tapu sorunlarını bitirecek ve çarpık kentleşmeyi durduracak önerileri ciddiyetle karşılandı. Uzun yıllardır süregelen mülkiyetle ve imar ile ilgili olan bu sorunlar hem Vatandaş’ın hem ’de belediyenin önünü görmesinde büyük fayda sağlayarak Eyüp halkının gelecekte refahını ve huzurunu sağlayacağı yaşadığı yerlerde güvenle, gelecek korkusu olmadan ailelerini yaşatacağının bir adımı olacak.
Konu ile ilgili görüştüğümüz uzmanlar bu önerge eğer ki kabul görüp ve uygulanırsa Eyüp’te bulunan yurttaşlarımız için çok güzel bir ilk olacak dedi. İlk kez Eyüp’te Vatandaş’ın lehine bir çalışma olması çok güzel olmuş burada yaşayan halkın sorunlarını ve gelecekte yaşanabilecek sorunları Cumhuriyet Halk Partisinden gelmesinden dolayı da sadece muhalefet değil iktidar da yurttaşların sorunlarının çözümünü düşündüğünü görmüş olduk diyen, Harita mühendisleri ve mimar lar bu önergeden dolayı memnun oldukları gözlendi

Cumhuriyet Halk Parti Önerisi Şu şekilde oldu.

Eyüp İlçesi sınırları dâhilinde yaptığımız araştırma sonuçlarına göre toplumun sorunları sıralamasında ilk taleplerinin ”İmar planlarının ve mülkiyet sorunlarının çözümsüzlüğü veya var olan 1/1000’lik imar planlarının adaletsizliği” konusunda yoğunlaştığı ve acil çözüm beklediği anlaşılmıştır.

Bu nedenle Eyüp İlçemiz genelinde yılların birikimi olan plansızlığın giderilmesine ihtiyaç olduğu, mülkiyet sorunlarından kaynaklı veya başka gerekçelerle yapılmayan (yapılamayan) İmar planı eksikliği,v insanların artan konut (barınma) ihtiyacının giderilememesi sebebiyle çarpık yapılaşmayı tetiklemekte, dolayısıyla ekonomik kayıpları, ticari engelleri, işsizliğin artması gibi çözümü olan sorunları çözümsüz hale getirip ötelenmesine sebep olmaktadır.

Uygulama İmar planlarının kısım kısım yürürlükte olmaması, tüm hizmetlerin aksamasına gelir kayıplarına ve kamu zararına dönüşmektedir. Ayrıca yapılacak imar planlarının arsa ve arazi kaybına neden olmadan. Detaylı teknik çalışmaların yapılması, mahalleler bazında halkımızın öncelikli sorunlarını kapsayacak şekilde giderilmesinde zorunluluk görüyoruz.

İmar planları’nın yapılmasının vatandaşlarımızın sebepsiz zenginleşmesi gibi görülmemesi ve planlamanın ertelenerek sebepsiz yoksullaştırmaya da neden olunmaması halkımız için önceliğimiz olmalıdır. Yapılacak İmar planıyla resmiyet kazanarak bilimsel ve teknik çalışma sonucuna göre belediyenin ve kamunun gelirleri arttılıp kayıp ve kaçak önlenmeli. Ulaşım sorunu çözülerek, Toplumun yaşam standardı yükseltilerek konforlu bir yaşama kavuşturulmalıdır.

Eyüp Belediyesi sınırları dahilinde yapılacak 1/1000 uygulama imar planlarının ve kentsel dönüşüm çalışmalarının halk mağduriyetine sebep olmaması, mahalleler ve semt bazında vatandaşların ikamet ettiği yerden isteği dışında başka semt, bölge veya adres değişikliğine zorlanmaması kentsel dönüşümün mahalinde çözülmesi gerektiği göz ardı edilmeyerek vatandaşın mevcut kazanımları korunmalıdır.

Eyüp Belediyesi ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi nezninde imar planı çalışmalarının nasıl tamamlanması gerekiyorsa, tek tek veya kısım kısım değil, tüm mahallelerimiz ve statü değişikliğiyle mahalleye dönüştürülen köylerimizin tümünün imar planlarının yapılması, yaptırılması sorumluluktur. Acil olarak yapılacak olan gerekli işlemlerle zaman kaybına mahal vermeden planlama üzerine yoğunlaşılması önerimizdir.

GEREKÇE

İstanbul bilindiği üzere bir deprem bölgesi, İstanbul’da ve İlçemizde yaşanabilecek afetlere/felaketlere karşı, çarpık yapılaşma, yaşlanmış binalar, çıkmaz sokaklar, yüksek merdivenlerle ulaşılmaya çalışılan evler belediyemiz üzerinde sorumluluğu arttıran unsurlardır. Şu aşamada dahi bahsedilen sokaklarda yaşlı engelli veya hasta olan insanların sokağa çıkamadığı zor koşullarda yaşamlarını idame ettirmektedirler. Her vatandaş kısıtlanmadan ziyade, çağdaş yaşama ve yaşamdan faydanlanma hakkına sahiptir. Ancak vatandaşların erişmesi gereken bu hak ve hizmetleri engelleyenler yaşanabilecek olumsuzlukların tümünden sorumludur.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak hatırlatmak istediğimiz acil önlemlerin takipcisi olup Eyüp İlçesi sınırları içinde yaşayan her vartandaşımızın isteklerini ve ihtiyaçlarını gündeme getirmek zorunda olduğumuzu hatırlatarak ”AFETLER’in” geliyorum demediğini, acil önlemler gerektirdiğini, bu nedenle önergemizin oylanmasını ve gereğini arz ederiz.

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir