Bütçesi bile olmayan kuruma lüks araçlar!

Example HTML page

Bütçesi bile olmayan kuruma lüks araçlar!

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’na dair denetim raporunda, bütçesi bile olmayan ajansın muhasebe sisteminin denetlenmediği ve lüks araçlar kiralandığı belirtildi

Bir Gün Gazetesinden NURCAN GÖKDEMİR’in haberi;

Yatırım yapmaya özendirici çalışmalar yapmak üzere AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurdurulan ve yeni yapılanmada Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne dönüştürülen Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın denetim raporunda, ‘bu kadarı da olmaz’ denilecek tespitler yer aldı.

Bütçesi bulunmayan, yasal dayanağı olmamasına karşın yurtiçinde ve yurtdışında örgütlenen, üç katı fazla personel çalıştırıp, taşeron şirket çalışanlarını yurtdışında görevlendiren ajans, daha önce de bu tür suçlamaların hedefi oldu.
THY İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın başkanlığı döneminde, Kamu Etik Kurulu’ndan danışmana 51 bin TL ücret ödemesi ve eşine, kardeşine makam araçlarını kullandırması nedeniyle uyarı cezası aldığı ajansa daha sonra Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan ve Bilal Erdoğan’ın İHL’den arkadaşı Arda Ermut atandı.

Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Ermut’un başkanlığı dönemine ilişkin Sayıştay’ın denetim raporunda şu tespitler yer aldı:

► Bütçesiz ajans:

Ajansın giderlerinin “Başbakan tarafından onaylanan bütçeden karşılanacağına” ilişkin hükme karşın ajansın bütçesinin olmadığı belirlendi. Kurumun, bütçesinin Başbakanlık bütçesi içinde bir “yardım” kalemi olarak yer aldığına ilişkin yanıtına Sayıştay, ajansın Başbakan tarafından onaylanan bütçesini kendilerine sunması gerektiğini bildirdi.

► İstanbul’a büro, lüks makam aracı:

Ajansın taşra teşkilatı kurabileceğine ilişkin düzenleme yapılmamasına karşın İstanbul’da bir birim oluşturuldu. Burada Başkanlık ile iki ana hizmet birimi kuruldu ve personel istihdam edildi. İstanbul’daki büronun kirası için 2017’de 799 bin lira ödeme yapıldı. Başkanın İstanbul’da bulunması nedeniyle hem İstanbul’da hem Ankara’da sekretarya oluşturuldu, şoför ve akaryakıt giderleri hariç aylık 16 bin 620 liraya iki AUDI A6 marka araç kiralandı.

► Dış temsilcilikler:

Herhangi bir kararname düzenlenmeden çeşitli ülkelerde yıllık 344 bin lira kira ödenerek bürolar kiralandı.

► Üç katı personel:

Hizmet alımı yoluna gidilerek mevzuatla belirlenen personel sayısı aşıldı. Personel sayısının 60’ı geçmeyeceği, 12 de destek personel çalıştırılabileceği hükmüne karşın kurumda çalışan personel sayısı 146’ya çıktı. Hizmet alımı kapsamındaki personelin aylığına önce yüzde altı zam yapıldı. Daha sonra bazı personelin aylığı, başkanlık talimatıyla yüzde 20 oranında yeniden artırıldı.

► Denetlenemeyen muhasebe sistemi:

Ajans muhasebesinin denetiminde sistem, analize uygun olmadığı için zorluklarla karşılaşıldı.

► Taşeron işçiye Kore görevi:

Kanuni dayanak gösterilmeksizin ajans personeli iki kişi ABD’de, bir kişi Singapur’da, iki kişi İngiltere’de, bir kişi de Kore’de görevlendirildi. Üstelik iki yıllığına Kore’ye taşeron şirket çalışanı gönderildi ve bu çalışanın maaşının yanında ulaşım, konaklama, iaşe, toplantı ve benzeri giderleri de karşılandı.

► Ailelerin harcaması ajanstan:

Danışma kurulu üyeleri ile ajans personelinin eşi, çocukları, anne ve babası da “giderleri ödenecekler” arasına alındı. Ajans personeli ve ailelerinin karşılanacak masrafları ile ilgili limit ve sınır tespiti yapılmadı. Ekonomik veya lüks olup olmadığına bakılmaksızın belgesi sunulan her masraf ödendi.

Ajans yönetimi, bu tespite karşın aile bireylerine ilişkin “tek kuruş” ödeme ya da harcama yapılmadığını bildirdi.

Example HTML page

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir