AYM’de İnfaz Yasası’na şerh: Özel af kararı Meclis’te alınır

AYM Başkanı ve 6 üyesi, İnfaz Yasasının “özel af” niteliğinde olduğu için ancak Meclis kararıyla uygulanabileceğini ifade etti. Ancak itiraz oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) binlerce adli hükümlü ve tutuklunun tahliyesine izin veren İnfaz Yasası değişikliğinin iptali istemini reddetti. Ancak mahkemenin Başkanı Zühtü Arslan ile Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile üyeler Engin Yıldırım, Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı, M. Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez karara katılmadıklarına dair şerh yazdı.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, şerhlerde, bu yasanın “özel af” niteliği taşıdığı ve uygulanması için Meclis çoğunluğu kararı gerektirdiğini ifade etti.

CHP, “Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede kimi indirimleri öngören kanunun kimi hükümleri, TBMM’nin iç tüzüğünün 92. maddesine göre af niteliği taşıdığı için hem niteliği taşıyan maddelerin oylamasında hem de tümünün oylanmasında 5’te 3 çoğunluğun kabul oyu açıkça gerekir” diyerek yasayı AYM’ye taşımıştı.

‘ANAYASA’YA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR’

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın şerhinde şu ifadeler yer aldı:

“Dava konusu Kanun’un af niteliğinde bir düzenleme olan geçici 6. maddesi Anayasa’nın 87. maddesi uyarınca TBMM üye tamsayısının beşte üçünün çoğunluğu ile kabul edilmediğinden şekil bakımından Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir.

“Kanun’un tümünün ve geçici 6. Maddesinin şekil yönünden Anayasa’ya aykırı olmalar sebebiyle iptal edilmeleri gerektiğini düşündüğümden çoğunluğun ret yönündeki görüşüne katılmıyorum.”

‘YASA, ÖZEL AF NİTELİĞİNDE’

Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın karara itirazı da şöyle:

“Bir düzenlemenin af sayılabilmesi için iki temel unsur aranmaktadır. İlki, kuralın geçmişe yönelik sınırlı süreli bir düzenleme olmasıdır.

“İkincisi ise düzenlemenin kesin hükümle belirlenen cezanın çekilmemesini sonuçlaması ya da miktarı veya niteliği itibarıyla cezanın hafifletilmesine neden olmasıdır.

“Geçici altıncı maddedeki hükümler, yukarıda belirtilen infaz kurumları üzerinden birlikte oluşturdukları sonuçları yönünden her iki unsuru da bünyesinde barındırmaktadır.

“Çoğunluk kararında ulaşılan sonucun aksine, incelenen kuralların özel af niteliğinde bulunması ve oylamada Anayasanın 87. maddesinde belirtilen nitelikli çoğunluk şartına uyulmaması nedeniyle şekil bakımından Anayasaya aykırılık nedeniyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle oy kullandım.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir