Acıbademliler yargı kararına rağmen durmayan tarikat yurdu inşaatına karşı toplanıyor

Example HTML page

Acıbademliler yargı kararına rağmen durmayan tarikat yurdu inşaatına karşı toplanıyor

HABER MERKEZİ

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin, tebliğ edilen mahkeme kararına rağmen inşaatı durdurmaması üzerine Acıbadem Mahalle Muhtarı Semra Aydın, mahalle sakinlerine kamu birimlerini arama ve nöbete katılma çağrısı yaptı.

TİBAŞ Parkı Gönüllüleri çağrısıyla basın açıklaması yapan mahalleli kaçak inşaatın mühürlenmesini talep etti. Basın açıklaması sırasında inşaatın başlamasından bugüne kadar süren mücadele anlatılırken sık sık ‘Gasp et gasp et nereye kadar, bitti buraya kadar.’, TİBAŞ parktır park kalacak’ , ‘TİBAŞ parkı halkındır cemaatlerin olamaz’ sloganları atıldı. Mahalle Muhtarı Semra AYDIN ‘Mahalleyi mahalle yapan, mahallelinin bir araya gelebileceği ve birlikte paylaşımda bulunabileceği, sakin ve huzurlu olarak çocuklarını oynatabilecekleri yeşil alanlardır, parklardır.’ dedi. Kadıköy Kent Dayanışması adına Üzeyir Uludağ, buradaki mücadelenin önemli bir direniş olduğunu, öncülüğünü kadınların yapmış olmasının ayrıca önem kattığını belirtti.

Ardından basın metninin okunmasıyla açıklama sona erdi.

Basın açıklamasında şu metin okundu:

TİBAŞ İNŞAATI KAÇAKTIR! BU İNŞAATI MÜHÜRLEYİN!

TİBAŞ VAKFI tarafından 13.07.1993 tarihinde Tibaş Park Sitesi’nin yanında bulunan 25.parselin 4092m2’lik kısmı park ve yeşil alan olarak bağışlanırken, 28. parsel (1924m2) “BELEDİYE HİZMET ALANI” olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak kamuya terkedilmiştir.

1998 yılında Tibaş Vakfı tarafından park yapılmış ve Acıbadem halkının kullanımına açılmıştır. 2003 yılında “BELEDİYE HİZMET ALANI” olarak bağışlanan yer için usulsüz bir şekilde imar değişikliği planı yapılarak inşaata başlanmış, inşaat sırasında, bitişiğinde bulunan park alanına da müdahale edilmiştir. Tibaş Park Sitesi sakinleri park alanına yapılan müdahale için dava açmış, davanın kazanılması ile inşaat durdurulmuştur. Fakat inşaat nedeniyle park alanı kullanılamaz hale gelmiş, hafriyat ısrarlı bir şekilde kaldırılmayarak park alanı mezbele bir şekilde bırakılmıştır.

30.03.2016’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK aracılığıyla park alanını açık otopark yapmak istemiştir. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile otopark girişimi durdurulmuştur. 26 Mart 2017’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından bu alanda “Şehit Mete Sertbaş Parkı ve Acıbadem Kültür Merkezi” açılışı yapılmış ve park alanında yeniden inşaat faaliyetleri başlamıştır.

Bugün burada halen devam eden bu kanuna aykırı inşaat için bir aradayız. İnşaatına başlanan yapı hakkında Üsküdar Belediyesi’ne yapılan bilgi edinme başvurularının hiçbirine yanıt alınamamıştır.15.Şubat.2018’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, mahalleyi ziyaret ederek tüm mahalle sakinleri ile bir toplantı yapmış, bu toplantıda, kendisine ısrarla yönetilen sorulara cevaben Acıbadem Kültür Merkezi olarak yapılacağı söylenen yerin Üsküdar Belediyesi tarafından AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI’na 30 yıllığına kiraya verildiğini söylemiştir. Bu kamusal bir alanın bir vakfa devredildiğinin itirafıdır. Hukuki olarak, BELEDİYE HİZMET ALANI olarak bağışlanan bir yer, her hangi bir vakfa devredilemez! Ticari bir amaç için kullanılamaz! Cemaat yurduna dönüştürülemez!

Sözkonusu alan ve inşaatla ilgili kanuna aykırı tek konu maalesef bu değildir:

İmar kanunu ve imar planına göre, tamamı 1924m2 olan alanın, sadece %25’i olan 481m2’lik kısmına bina yapılabilir, kalan kısım da yeşil alan olarak bırakılması zorunludur. Uzun bir süre bizlerden saklanan projeye ulaştığımızda gördük ki BELEDİYE HİZMET ALANI ve YEŞİL ALAN olarak ayrılan parsele olduğu gibi bina yerleştirilmiş, 481m2’ lik alana bina yapılması gerekirken, yaklaşık 2,5 katı alana 1170m2 üzerine inşaat planlanmıştır. Bugün bu inşaatın 2.katına çıkılmış ve kanuna aykırı bu proje bir beton yığını olarak ortaya çıkmıştır.

Kamuya ait yeşil alanlar, yani biz Acıbadem sakinlerine ait park, GASP EDİLMİŞTİR! Aynı zamanda AFET TOPLANMA ALANIMIZ da yok edilmiştir. Arka tarafta kalan TİBAŞ PARKI’NA, Acıbadem Caddesi’nden giriş sadece bir metrelik iki koridor şeklinde verilmiştir. Yani parka caddeden girişler engellenerek park, AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI’na ait olan dershane ve yurdun ARKA BAHÇESİNE dönüştürülmüştür.

Kanuna aykırı olarak kamusal alanın bir vakfa devredilmesi ve yasal olanın 2.5 katı bir alana inşaat yapılması yetmezmiş gibi imar planı da yok sayılmıştır. İMAR PLANINA GÖRE bina yüksekliği en fazla zemin artı üç kat olması gerekirken, yani Acıbadem Caddesi’ndeki binaların imar planına göre yüksekliği 12,5 metre iken, bu sınır aşılarak projede bir kat çatı olmak üzere yaklaşık 6 kat, yani 22,70 metre olacak şekilde planlanmıştır.

Tüm bu kanuna aykırı uygulamalar için Tibaş Sitesi sakinlerinin açtığı dava sonucunda Bilirkişi Heyeti, anılan inşaat alanını inceledikten sonra hazırladıkları raporda; Yapılan inşaatın, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, mevcut mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş bildirmişti. Dün de mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Kararın mahalleliye ulaşmasıyla sabah saatlerinden itibaren inşaatın durması için mahalleli olarak inşaat önünde beklemeye başladık. Mahallelinin ısrarı sonucu uzun bekleyişin ardından zabıta ekipleri inşaat alanına gelmiştir.

Mahkemenin yürütme kararı tebliğ edilmiş, belediye yetkilileri inşaat mahalline gelerek inşaatı durdurmuştur. Mahalleli olarak, inşaatın mühürlenmesini, yapılan kaçak inşaatın yıkılmasını, yasal olan imar şartlarına uygun olarak yeniden inşaasının yapılmasını ve tarikata verilen yapının planda belirtildiği gibi belediye hizmet alanı fonksiyonunun verilmesini talep ediyoruz.

Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Aynı zamanda ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, İmar Kanununa ve Planına aykırı olarak bu inşaata ruhsat ve onay vererek İMAR SUÇU işlemiştir.

Acıbadem Sakinleri olarak SUÇ DUYURUSUNDA bulunuyoruz.

İÇİŞLERİ BAKALIĞINI da göreve çağırıyoruz!

TİBAŞ PARKI’NIN VE YEŞİL ALANLARIMIZIN GASBINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

KAMUSAL ALANLARIMIZ, CEMAATLERE DEVREDİLEMEZ!

TARİKAT MERKEZİ DEĞİL, KÜLTÜR MERKEZİ İSTİYORUZ!

TİBAŞ PARKI, TARİKATLARIN ARKA BAHÇESİ OLAMAZ!

ACIBADEM TİBAŞ PARKI GÖNÜLLÜLERİ

Ne olmuştu?

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin yandaş vakıflara yaptığı arazi ve bina hibesi bir süre önce gündem olmuştu. Acıbadem Mahallesi’nde bulunan TİBAŞ Parkı Vakfına ait arazi yeşil alan yapılmak üzere Belediyeye devredilmiş ancak belediye bu alanı Aziz Mahmut Hüdai Vakfı’na tahsis ederek cemaat yurdu yapılması için ruhsat vermişti.

Mahalle muhtarı Semra Aydın da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Aydın şunları söyledi:

Değerli Komşularımız, Acıbadem Sakinleri,

Bildiğiniz gibi bir süredir TİBAŞ Parkı’nın yeşil alan yapılmak üzere belediyeye devrettiği araziye Üsküdar Belediyesi inşaat yapmakta. Belediye bu alana başlangıçta Kültür Merkezi Projesi geliştirdi sonrasında da bir cemaat vakfına yurt olarak verileceği ortaya çıktı.

Bizler Tibaş Parkı Gönüllüleri olarak mahallemizin ortak varlığı olan bu kamusal alanda yapılan kaçak inşaatın durdurulması çağrıları yapıyor ve hukuki mücadele veriyor idik.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi 10/05/2018 tarihinde açılan davayı kabul ederek yapının hem kaçak hem de amacına uygun olmadığına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Karar belediye başkanına ve inşaatı sürdüren firmalara tebliğ edilmesine rağmen sorumlular bu sabah itibarıyla inşaatı sürdürmeye devam etmek istemektedirler.

Yapılan alenen kanuna karşı suç işlemektir varılmak istenilen sonuç inşaatı bir an önce tamamlayıp oldu bittiye getirme çabasıdır.

Bizler sabah erken saatlerinden itibaren yurttaşlarımızla birlikte Tibaş Parkı Muhtarlık girişinde beklemekteyiz. Mahallemizin duyarlı sakinlerini parkımıza sahip çıkmak üzere bekliyoruz.

Duyarlık komşularımıza çağrımız hiç beklemeden 155 ‘i arayarak polise 153’ü arayarak belediyeye bildirim yapmaları ve inşaatın mühürlenmesi talebinde bulunmalarıdır.

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir