Yağma için düğmeye basıldı

Example HTML page

Yağma için düğmeye basıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, kamu taşınmazlarını ülke turizmine kazandırma gerekçesine dayandırdığı yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. “Adrese teslim” izlenimi veren hükümler içeren değişikliklere göre, turizm tesisinin “hizmet alanı” olarak ayrılan alanları, duyuru yapılmaksızın bakanlıkça aynı bölgede daha önce kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara verilecek.

Bir Gün Gazetesinden NURCAN GÖKDEMİR’in haberi ;

Ormanların tahsisi
Bölgede birden fazla turizm tesisi olması halinde, bunların yatak kapasiteleri oranında hissedarı olarak kurulan anonim şirketlere veya bu amaçla kurulan birliklere, 49 yıla kadar tahsis yapılabilecek.

Ormanlık alanlar dahil imar planlarında turizm amacıyla ayrılan alanlar adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara tahsis edilebilecek.

Yönetmelikle arazi tahsis komisyonunun, turizm tesisinin hizmet alanı kesin tahsisinin yanı sıra kısa süreli günübirlik tesis alanı kiralamasına da olanak sağlandı.

İnşaat kolaylığı

Tahsis edilen alandaki inşaat iznini kolaylaştıran bir düzenlemeye göre, tapu ve kadastro idaresinin onayladığı tesis için ayrılan yerin krokisinin temin edilememesi durumunda “İlgili” olarak tanımlanan makamdan alınan kroki yeterli kabul edilecek.

Sağlık turizmi, kırsal ya da yayla turizmi ile ilgili teşvikleri içeren yönetmelik “olası yeni turizm çeşitlerini” de kapsayacak şekilde düzenlendi.

Süreler uzadı
İnşaatın en az yüzde 50’sinin tamamlandığının belgelenmesi halinde, yatırımı tamamlama için ilk verilen süreyi geçmemek kaydıyla ek süre verilebileceğine ilişkin eski hüküm yatırımcı lehine yeniden düzenlendi. Buna göre, tahsisin iptalinden önce yatırımcıya, Turizm İşletmesi Belgesi başvurusunda bulunması durumunda son kez altı ay daha ek süre verilebilecek.

Devir olanağı
Tahsisin yapıldığı kamu kurum ve kuruluşlarının hiçbir koşulda üçüncü kişiye devir yapamayacağına ilişkin hüküm de değiştirildi. Buna göre, adlarına tahsisli taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen tesisleri bizzat veya hisselerin tamamına sahip oldukları şirketler eliyle yaptırıp, işletebilecekler.

Yönetmelikle yatırımcılardan turizm kredilerini tahsil edemeyen bankalara da kolaylık sağlandı. Bankalar ipotekli turizm tesisini daha kolay satabilecek.

Example HTML page

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir