400 bin sığınmacı eğitime erişemiyor

Example HTML page

400 bin sığınmacı eğitime erişemiyor

Okulda olması gereken yaştaki 1 milyon 47 bin Suriyeli çocuktan yalnızca 650 bini okula yerleşebildi. 400 bin Suriyeli çocuk eğitim sisteminin dışında kalırken, lise çağındaki sığınmacılardan okula gidebilenlerin oranı yüzde

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye yerleşen Suriyeli sığınmacıların eğitim sorunları aradan geçen 8 yıla karşın giderek büyüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2016 yılında başlattığı, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi”ne karşın 395 bin Suriyeli çocuk, eğitim sisteminin dışında kaldı. MEB’in verilerine göre, eğitim çağında olan 1 milyon 47 bin Suriyeli öğrenciden yalnızca 650 bini okula yerleşebildi. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, lise çağındaki Suriyeli sığınmacılardan okula devam edebilenlerin oranının yüzde 26 olduğunu ifade etti.

Türkiye’de 2014 yılında 756 bin olan okul çağındaki Suriyeli sığınmacı sayısı, 2018 yılında 1 milyon 47 bine yükseldi. MEB’in 2017-2018 eğitim öğretim yılında 850 bin olacağını öngördüğü okul çağındaki Suriyeli sayısı öngörülenin üzerinde artarken, Suriyelilerin okullaşma oranında hedef tutmadı. Okulda olması gereken 1 milyon 47 bin sığınmacıdan sadece 650 bini eğitim alırken, 400 bine yakın sığınmacı eğitimin dışında kaldı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül, sığınmacıların okullaşma oranının yüzde 62 olduğunu açıkladı.

Kademe arttıkça öğrenci azalıyor
TBMM İnsan Hakları Mülteci Alt Komisyonu’nda, Türkiye’deki sığınmacıların eğitime erişimde yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü’nün de katıldığı komisyonda, özellikle lise çağındaki sığınmacıların eğitim alamadığı ortaya konuldu. İlkokul çağındaki 382 bin Suriyeli sığınmacının okullaşma oranında yüzde 97’lik başarı sağlansa da ortaokul ve lise kademelerinde okullaşma oranı trajik biçimde düşüş gösterdi. Ortaokul çağındaki toplam 300 bin Suriyeli sığınmacıdan okula gidebilenlerin sayısı 175 binde kaldı.

Öğrenme müdüründen ‘6+3+3’ Gerekçesi
Lisede ise bu oran 70 bine kadar düştü. Lisede olması gereken 269 bin Suriyeli sığınmacıdan sadece 70 bininin okula gittiği aktarıldı. Lisede Suriyelilerin okullaşma oranının yüzde 26 olduğunu belirten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül, okullaşma oranındaki düşüklüğü Suriye’deki eğitim sisteminin 6+3+3 şeklinde olmasına bağladı. Gül, Suriye’de zorunlu eğitimin ilkokuldaki 6 seneyi kapsadığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haliyle alışılmış olan yapıyı veliler ve çocuklar açısından düşündüğümüzde, ‘Biz ilkokula gidelim, zorunlu olanı gerçekleştirdikten sonra artık mesele kalmıyor’ şeklinde bir alışkanlık da var. Bununla birlikte, bir başka sebep de ailelerin hepsi aynı maddi olanaklara sahip olmaması. Çocuklarını kısa zamanda iş güç sahibi yapmak amacıyla bir yerlere çırak ya da kalfa olarak vermek veya mevsimlik dönemlerde değişik yerlerde değerlendirmek suretiyle ortaokul ve liseye göndermeme sebepleri olarak görüyoruz.”

Example HTML page

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir