İBRAHİM KİMİN ATASI

Example HTML page

 

Behman MENTEŞOĞLU

Behman MENTEŞOĞLU

Birinci kitabım olan ‘Vahiy – Vaat edilmiş toprakların kayıp kitabı’ nda bunu özellikle derinlemesine araştırmış ve İbrahim Peygamberin kim olduğunu belgelerle açıklamıştım.

Neden biliyor musunuz, çünkü İbrahim’in kimliğini çözdüğünüz anda dinlerin arkasındaki sis perdesini de kaldırmış oluyorsunuz.

 

Dinler ve dinlerin gelişimi çok hassas bir konudur. Ne yazık ki insanlar bu konularda fazlasıyla tutucu ve önyargılıdır. Oysaki dinleri çözmek ve bunu ulusların ve özellikle siyasi erklerin egemenliğinden ve temel dayanak noktaları olmaktan çıkarabilmek bilimin ve insanlığın gelişimi için çok önemlidir.

 

İnsanlar ne yazık ki hemen her şeye karşı önyargılı ve tutucudurlar. Bunun temel nedeni de herkesin bildiği gibi medyadır. Kaç kişi AldousHuxley’in ‘ADA’ adlı eserini okumuştur bilemem. Ancak benim özlediğim ve inandığım yaşam biçimi tam da budur. İnsanlığın (umarım) sonunda varacağı yaşam biçimi de bu olacaktır.

 

Bu yeni toplum biçimi kişisel çıkarların, hırsların, tutkuların bittiği insanların tam da yaşamın kendisine odaklanacağı ve yaşamı geliştirmek, ileriye taşımak ve yaşamın hakkını vermek için yaşayacakları bir toplum oluşturacakları o ütopik gibi görünen son halka işte bu kıskançlık, bağnazlık ve önyargı kalıplarının yok olmasıyla gerçekleşecektir.

 

Bunun öncelikli yolu da Marx’a rağmen öncelikle dinsel inanç  kalıplarının yıkılması ve dinlerin arkasındaki sır perdesinin açılmasıyla olası görünüyor. Üretim araçları ve üretim ilişkileri sıralamada birinci gözükmesine karşın bunu yıkmanın gücü varsayılan proleterya bu gün için önderlik yeteneğini kaybetmiştir.

 

Aydınlarımıza gelince, onların korkaklığı ve çekinceleri yine de yıkılabilir. Bu konuda en azından gelecek bilincini taşıdıkları, insanlık ve çevre kavramlarına daha yakın oldukları söylenebilir. Konuyu fazlaca dağıtmadan İbrahim’in kimliğini anlatalım.

 

İbrahim Peygamber’in en ayrıntılı olarak anlatıldığı yer Tevrat’tır. Bunun dışındaki kutsal kitaplarda onun şifresini ele verecek bilgi yoktur. Tevrat’ı tek ve doğru kaynak olarak ele alır ve incelerseniz tarihlerde yanılgıya düşersiniz. Çünkü Tevrat son Babil İmparatorluğundan itibaren defalarca yazılmış ve tarihler ile öyküler iç içe geçirilmiştir. Ayrıca Tevrat’ı yazan rahipler sıkça simgesel dil kullandıklarından bu simgeleri aşabilmeniz için çok dikkatli olmak zorundasınız.

 

Tüm bu nedenlerden ötürü İbrahim peygamberin varlığını ( bu kadar önemli bir kişilik olmasına karşın ) tarihsel kimliklerde bulmanız zorlaşır. Zaten yazılırken, yazıldıktan sonra ve günümüzde kimliği üzerine fazlaca kafa yorulmaz ve özellikle gizlenir.

 

Peki İbrahim peygamber kimdir?

 

M.Ö. 556-559 yılları arasında yaşamış olan son Babil İmparatoru Nabonidus (diğer adıyla Nabi um Naid ) dir. ‘Krallık benim içimde yok’ deyip koca bir imparatorluğu geride bırakarak Medine’ye gitmiştir. Orada bu günün İslami inancına neden olacak temelleri atmıştır. Musa’dan sonra Tek tanrı inancına sahip ikinci kraldır.

 

Onun Urfa müzesinde bulunan stelasında ‘Tanrının ona vaat ettiği toprakları’ ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

 

Behman R. Menteşoğlu

23.03.2016

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir