CHP’den reform paketi: AKP’nin teklifi çözüm olmaktan uzak

AKP’nin hazırladığı yargıya ilişkin torba yasa teklifinin görüşmeleri sürerken CHP de Anayasa Profesörü Kaboğlu ve milletvekillerinden oluşan bir heyetle kendi teklifini hazırladı. Çalışmaları ile ilgili konuşan Kaboğlu, “En köklü değişiklik önerimiz, OHAL döneminde yapılan Anayasa dışı düzenlemeler ve bunların neden olduğu mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik oldu” dedi.

BirGün Gazetesinden HÜSEYİN ŞİMŞEK‘in haberine göre ; CHP Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleri, 17 ayrı yasa önerisini içeren bir çalışma hazırlayarak yargıda yaşanan sorunlar başta olmak üzere birçok toplumsal meselenin çözülmesini talep etti. Haziran ayında başlatılan mevzuat çalışmasını “katılımcı” bir yöntemle sürdüren CHP, bu kapsamda birçok çevrenin görüşünü alarak 10 ayrı yasa önerisini hazırladı. CHP yönetimi, 7 yasa önerisi üzerine çalışmalarını ise sürdürüyor.

Kaboğlu, AKP’nin hazırladığı Yargıda Reform Paketi olarak bilinen çalışmanın eksik olduğunu vurgulayan CHP’nin çalışması hakkında, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Kaboğlu, “En köklü değişiklik önerimiz, OHAL döneminde yapılan Anayasa dışı düzenlemeler ve bunların neden olduğu mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik oldu” diye konuştu.

SEKİZ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Kaboğlu’nun CHP’nin reform paketi hakkında gazetemize yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

“Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler ışığında başlatılan mevzuat çalışmasında, CHP tarafından TBMM’de temsil edilen tüm siyasal partilere ve Adalet Bakanlığı’na çağrı yapılmış, ayrıca demokratik meşruiyet kaygısıyla, başta barolar olmak üzere konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, işçi ve memur sendikaları ve yine uzman akademisyenler davet edilmiştir.”

HDP, SP, DP VE DİĞERLERİ…

“Bu çerçevede ilki 18 Ağustos tarihinde İstanbul’da olmak üzere Ankara ve İstanbul’da 8 toplantı düzenlendi. Partimizin çağrısı üzerine gerçekleşen toplantılara HDP, Saadet Partisi, TİP ve Demokrat Parti temsilcileri ile ilgili sivil toplum örgütleri, sendika, baro ve üniversitelerden gelen katılımcılar ile yapılan toplantılara 65 katılımcı katkı sundu.”

17 YASA ÖNERİSİ SUNULACAK

“Bu çerçevede, adil yargılanma hakkını ortadan kaldıran ve zedeleyen öğeleri mevzuattan ayıklamak, değiştirilmesi gerekenleri yeniden yazmak ve gerekli yeni hükümler eklemek şeklinde, torba yasa yerine her konu ve disiplin ayrı yasa şeklinde saydam ve katılımcı bir yöntemle düzenleme yoluna gidildi. Çalışmalar sırasında çizilen çerçeve başlıklar, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, hapishanelerdeki durum, OHAL düzenlemelerinin mevzuattan ayıklanması oldu. TCK’da yer alan ve ifade özgürlüğü ihlali olan düzenlemeler, hasta mahpuslar, tutuklu askeri öğrenciler, HSK yapısı ve yargı bağımsızlığı gibi alanlar çözüm üretilmeye çalışılan sorunlu alanların başında. CHP öncülüğünde, Avrupa insan hakları hukuk müktesebatına uygun ve Anayasal hakları esas alan katılımcı ve demokratik meşruiyete sahip bir yöntemle hazırlanan yasa önerilerinin ilk demeti, önümüzdeki hafta itibari ile TBMM Başkanlığı’na sunulacak.”

AKP’NİN TEKLİFİ YETERSİZ

“Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 2 Ekim günü Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanılan torba yasa önerisi, adil yargılama hakkının asgari gereklerini karşılamaktan uzak. Teklif, OHAL düzenlemelerini yok sayıyor, düşünce suçunu ortadan kaldırıcı düzenleme ve güvenceler içermiyor. Bağımsız ve tarafsız yargı için Anayasa değişikliği gerekiyor ama ‘torba yasa’ teklifi bunu öngörmüyor.”

CHP’NİN YEDİ İLKESİ

“CHP öncülüğünde hazırlanan öneriler, torba yasa şeklinde değil, ilgili yasanın ayıklanması, değiştirilmesi ve yeni eklemeler ile adil yargılanma hakkının asgari gereklerini yansıtan bir metne dönüştürülmesi amacıyla kaleme alındı. Adil yargılanma hakkının asgari ölçütleri ise, mahkeme hakkı, silahların eşitliği ilkesi, bağımsız ve tarafsız mahkeme hakkı, açık usul ve çabukluk ilkesi, yargı kararlarını uygulama yükümlülüğü, suçsuzluk karinesi, savunma hakları olarak sıralandı.

10 yasa bu yedi ilke ışığında gözden geçirildi. Anayasa için önerilen dar kapsamlı değişiklikler de, adil yargının gerekleri ile sınırlı tutuldu ve en başta, yürütmenin güdümündeki Hakim ve Savcılar Kurulu yerine, bağımsız ve özerk Adalet Yüksek Kurulu önerildi. En köklü değişiklikler, OHAL döneminde yapılan Anayasa dışı düzenlemeler ve bunların neden olduğu mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik oldu.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir