Bayrampaşa'yı Rantçılara Teslim Etmeyeceğiz.

Example HTML page

 

CHP’si Bayrampaşa ilçe Başkanı Zahit Gürdal’la Bayrampaşa’nın sorunu Kentsel Dünüşümü konuştuk.

Sevgili okurlar her zaman olduğu gibi yine sizlere İstanbulumuzun güzel ilçelerindene Bayrampaşa ile ilğili sorunları CHP’si Bayrampaşa ilçe Başkanı Zahit Güradal ile yapmış olduğumuz bu güzel verimli söyleşiyi siz değerli okurlarımızla ve Bayrampaşa Halkıyla paylaşmayı sorumlu gazetecilik anlayışımız ile bir görev bilinciyle olduğu gibi sizlerin değerlendirmene sunuyoruz.

Sayın; Gürdal sizce Bayrampaşa ilçesinin en önemli sorunu nedir.?

Zahit Gürdal; İstanbulumuzun kronikleşmiş sorunlarından biri haline gelen çarpık kentleşme ve onun getirdiği yaşanmaz koşullar karşısında kentin yenilenmesi sorunu Bayrampaşa ilçemizde de gündemin ilk sıralarına oturmuş durumda. Biz CHP’si olarak bu noktada öncelikle toplumun maduriyeti ve yaşanabilinir bir çağdaş kent anlayışımızla konuyu ele alarak halkımızı bu konuda bilğilendirme toplantılarıyla başladık, AKP li belediyelerin ratsal bakış açısından farklı bir yaklaşımla öncelikli olarak madur konumundaki vatandaşlarımıza birlikte davranabilme konusunda önerilerimizi götürüyoruz. Faydalı bir çalışma da oluyor, toplum bizi büyük bir beklenti içinde izliyor.

Sayın: Gürdal  kentsel dönüşüm deyince ne anlıyoruz.?

Zahit Gürdal:Kentsel dönüşüm son yıllarda ortaya çıkmış bir kavram gibi görünse de aslında işlev olarak; ilk yerleşik düzen şehirlerinin ortaya çıkması ile başlayan süreç kadar eskiye dayanır.

Çünkü her şehrin; ilk kurulurken sahip olduğu nüfus ve ihtiyaç alanları ile uzun yıllar sonra artan nüfus, değişen ihtiyaçlar ve ya ön görülmeyen doğal afetler karsısında alınması gereken önlemler alanında, mutlaka değişmeye ve yenileşmeye ihtiyaç vardır.

İşte bu süreclerin tümüne, kentsel dönüşüm diyebiliriz.

Sayın: Gürdal süreci açacak olursak etkenler nedir. ?

Zahit Gürdal: Son yıllarda küreselleşme, öncelikle kentleri hedef almakta ve dolayısıyla kentlerin yaşanabilirlik kapasitesini zorlar noktaya,geldiğini görmekteyiz. İşte bu duruma gelmiş kentler zorunlu olarak kentsel dönüşüm gibi aniden ortaya çıkan uygulamalara tabi tutulur. Bu çerçevede değer artışı yaratan kaçak yapılaşmaları tutun da kentin bütün madi varlıkları hasar görmeye başlar. Daha sonra konut hakkı ile ilğili mağduriyetler, kentin kültürel,tarihsel dokusunun yok edilmesi takip eder.

”Kentin sağlıklı gelişmesi için; kent yapısında gereken değişiklikler; yenileme,geliştirme sağlıklaştırma olarak devam etmesi gereken, bu hat kendini plansızlaşma,yağma ya  da yok olmaya bırakabilir. Yasal olarak kurulan koruma kurulları, kent için hazırlanmış nazım planları hiç bir şekilde dikkate alınmadan süreç devam eder.

Afet riski taşıyan şehirler ve yerleşim merkezlerinde, bu iyileştirme, sağlıklaştırma girişimlerini son günlerde, kentsel dönüşüm olarak önümüze çıkarlar; esas olarak yerinde bir karar almış olsalar bile bualınan kararların ne olduğu ve nasıl alaındığı,nasıl uygulanacağına dönük bir bilgiyi halkla paylaşmadıkları için, halkı tedirğin eden bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu durum Ülkedeki bütün şehirler için geçerli bir gelişmedir.

Sayın: Gürdal size göre nasıl bir anlayışla yaklaşmak gerekir.?

Zahit Gürdal: İşte tam da bu noktada,başta deprem olmak üzere, diğer afet risklerinin azaltılmasında seffaf, katılımcı, planlı minimum mühendislik hizmetleri ile donatılmış, bir Sosyaldemokrat belediyecilik anlayışı gerekir.

Sayın: Gürdal Bayrampaşa’da Kentsel Dönüşüm ile ilgili gelişmeler nelerdir.?

Zahit Gürdal: Demokratlığı, demokrasi açılımlarını ağzından düşürmeyen iktidar, halkı en çok ilğilendiren bir konuda, halkla beraber alınması gereken kararları,halktan kaçırarak yukardan alıyor. Sonrada ben ben karar verdim oldu bitti diyor. Bu kararların nasıl alındığını, kararların uyğulanmasının, detaylarının,esaslarının ne olduğunu bilen yok.Hukuki altyapı ile ilgili düzenleme eksik. Kararlara ihtiraz hakkı yok. Daha bir sürü belirsizlik vatandaşlarımızın üzülmesine,tepkisine yol açıyor. Yıllardır emeği ve zorluklar ile bir konut sahibi olmuş vatandaşlarımıza sizin konutunuzu yıkmaya karar verdim diyor. Gerekçe de deprem riski diyor. Sonra da hiç bir açıklama, doğru dürüst bir öneri yapmadan işi sonunda mütahitlerle vatandaşın arasına bırakarak kenara çekiliyor.Toprak mülkiyetinin kamuya ait olduğu yerlerde bile bu kafadaki uyğulamaların ne kadar büyük yolsuzluk ve acı yaşattığını biliyoruz, bizim krkumuz vatandaşın bu duruma düşmemesidir.Bu süreç boyunca vatandaşlarımızın mülkiyet ile ilğili haklarının korunmasının zeminini oluturmaktır.Bunun  tek yolu da uyğulamalarda seffaf,katılımcı olunmasıdır. Her karar halkla birlikte ve onun rızası ile alınmalıdır.

Kentsel dönüşümün; temel dayanağı 6306 sayılı yasadaki riskli bölge ilanı ile ilgili hükümdür. Bayrampaşa ilçemizde bulunun Vatan Mahallesi riskli alan ilan edilmesi ile ilgili olarak hiç bir Vatan Mahalleli vatandaşımıza sorulmuş değildir. Bu karar alınırken , Byrampaşa belediyesinin bile onayını daha sonra aldıklarını biliyoruz ilçe Meclisinden geçen karar Bakanlığın kararından sonra geldi.

Halktan ayrı sadece birkaç kişinin bildiği bu uyğulama vatandşı tedirgin etmektedir. En kötüsü Belediye Başkanı başta olma üzere hiç bir yerel yetkili uygulama ile iligili temel pek çok konuda net bir cevap veremiyor.

Vatan Mahallesiyle başlayan kentsel dönüşüm diğer mahallelerimizi de kapsayacaktır. bu şu anlamı taşımaktadır; Bütün Bayrampaşa çok büyük bir alt üst yaşayacak binlerce konut yıkılaccaktır. Bu elbette çok büyük bir kamusalsarumluluk, riski oluşturan durumdur. Sadece Vatan Mahallemizde 3700 konut bu riskli ilan edilen alanda bulunmaktadır.Vatandaşların tedirğinliği artmaktadır;”örneğin” 1999 yılın da depremden sonra veya bir iki yıl önce yapılmış yeni binaların durumu ne olacak sorusu havada kalıyor.Pafta bazın da yapılması düşünülen bir plan uygulamasında bu binaların yıkılması gerekecekmi. ? Bu ve buna benzer pek çok konuda belirsizliğin sürdüğü bu uygulamanın tipik bir AKP yerel siyaseti olduğu, her şeyin yukarıdan kararlaştırıldığı bir ortam yaşıyoruz her konuda olduğu gibi.Yıllardan beri deprem riski taşıyanbölge olarak tespiti yapılan Bayrampaşa’da 14 yıl geçtikten sonra sonra birden bire deprem akıllarına geliyor ve düne kadar verdikleri ruhsatlarıbu gün geçersiz sayabiliyorlar.Bu hiç bir Demokratik ülkede olmayacak bir durumdur.Giderek otariter bir yönetim anlayışı  halka dayatan AKP bu hayati kararda bile, kendi basit siyasi çıkar hesaplarına göre karar üretmeye devam ediyor.

Deprem bir risk, mutlaka önemleri alınmalı, riskli binalar mutlaka yenilenmeli hatta şehir günün koşullarında yeniden ele alınmalı, daha çağdaş,daha yaşanabilinir bir İstanbul hepimizin özlemi, talabidir. Ancak bu ortak toplumsal ihtiyaç ve talep; belirsizliklere ve hak ihlallerine açık bir ortamda yapılamaz . Ortak Toplumsal kararlar, halkkın katılımı, desteği ile alınmalıdır. Alınan bu kararların uygulamasına bizzat halkın denetimi, gözetimi de sağlanmalıdır. Çağdaş demokrasilerde vaz geçilmez bir ilkedir. İşte AKP zihniyeti olğunluluğu asla anlamayacak bir anlayışa sahiptir.

Sayın: Gürdal ;CHP’nin bu konudaki ve genel olarak Bayrampaşa ile ilğili olarak Belediyecilik uyğulaması ve tutumu nedir?

Zahit Gürdal: Bayrampaşa, İstanbul gibi bir Metrepol’ün bütün ortak özelliklerini, sonuçlarını yaşayan bir ilçesidir.Fiziksl, çevresel, sosyal, ekonomik, politik bileşenleri bir arada barındıran bir alandır. Esas olarak 1950 sonrası dönemde oluşmuştur. Yoğun göçün yarattığı büyük arazi talebi, plansız ve denetimsiz kaçak yapılamanın  da yaşandığı bir dönemin sonucudur.Bu durum doğal çevreyi bozmuş, afet riskini de artırmıştır. Bunun nedeni,bilimsel önerileri ve kriterleri görmezden gelen sanayileşme ve kentleşme politikaları ile kentleşmeyi alğılama anlayışıdır. Hiç bir dönem de farkın da olamayan Belediye yönetimleri, İstanbul’u ve dolaysıyla Bayrampaşa’yı içinden çıklıamaz bir kısır döngü içinde yönetmeye ve bu güzel şehrin karakterini bozmaya devam etmektedir. CHP’si olarak bizim anlayışımız ; nüfusu hızla artan Bayrampaşa ve İstanbul’u yaşanabilinir ve her şeyin merkezine insanı koyan bir yönetim  vizyonunu; üreten, güvenli ve sağlıklı çevre hedefini dengeli bir şekilde bir arada tutacağımız tarihi,kültürel kimliğini koruyan, güçlendiren özgür ve mutlu insanların yaşadığı bir kent yaratma anlayışıdır.

Amacımız ; Bayrampaşa’yı hava, su yeşil alan ve ticari, turistlik alanlarda özellikle Kentsel dönüşümü fırsat bilerek bir plan bütünlüğü için’de ele alacak, çağdaş sosyaldemokrat belediyecilik anlayışını hayata geçirmek olaçaktır. Bayrampaşa’nın , İstanbul’un yağmadan kurtarmak tarihine yakışır bir kent olarak geleceğe hazırlanmasını sağlamak bilinciyle hareket edeceğiz ve başaracağız.

Bayrampaşa’nın geleceğini çekici kılan sürdürülebilinir, daha cazip bir sosyal, mekansal düzenlemeyi saglayacağız.Bunu yaparken’de her konuyu en iyi biz biliriz ve biz karar veririz demeyeceğiz.Bu konu da katkı sunacak kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin bir araya geldiği ortak aklın karar guruplarını oluşturacağız.

Erişilebilir herkese adil ve aynı mesafede bir belediye hizmeti anlayışını oluşturacağız. Tüm bütçe harcamaları, yatırımlar seffaf, kontrol edilebilir bir konuma  getirilecektir.Yoksullar dezavantajlı engelliler önceliğimiz olacak. Mega porojeler gibi yabancı tanım sacma sapan işler değil sorunları yaşayan ve onlara çözüm önerileri sunanlarla birlikte aklı ve ihtiyacı takip karşılayan porojeleri hayata gecireceğiz.

Deprem korkusu ve tehlikesi üzerinden haksız kazançlar elde etmeyi ortadan kaldırararak sosyalyaldemkrat belediyecilik anlayışız geregi toplumun çıkarlarını ön pilanda tutacağız. CHP’si olarak dönüşüm veya gelişim anlayışımız; insanı evinden sürgün etmeyen sosyal, kültürel ilişkilerini göz önüne alarak,insanları borçlandırmayan tek tip binalara mahkum bırakmayan komşuluk ilişkilerini göz önüne  alan kentsel gelişim sonucunda ortaya çıkan değer artışının tümünü mütahitle değil toprak sahipleri arasında eşit bir paylaşımı ön planda tutacağız.

Kentsel yenileşme ve dönüşüm yanlız bina inşaatı değildir. Bu işin bütünü kentsel gelişim yapılanmasıdır,canlanma,dönüşüm,iyileşme,sağlıklaştırmadır. Bütün bu kararlarda, planlamada, üretilmesinde insan olmalıdır.

İnşaat sektörünü ayakta tutma pahasına vatandaşın mülkiyet ve hak maduru olmasına,fazladan fazladan borçlammasına oturdukları Mahallelerinden tasfiye edilmesine göz yummayacagız.

CHP’si olarak kentsel dönüşümden dolayı dolayı mağdur edilmiş herkesin yanında olacagız ve sorunlarına her konuda çözüm üretmeye devam edeceğiz.

Sayın: Gürdal CHP’si olarak Bayrampaşa Halkına öneriniz nedir.?

Zahit Gürdal:Bu sorunlar karşısın’da Bayrampaşalı Hemşerilerimizin her Mahallede dernek vasıtası ile örgütlenmesini ve bütün kararlarda topluca haraket etmelerini öneriyoruz ve destekliyoruz.

Sayın: Gürdal Gazetemiz Etkin Haberi’yayın anlayışını nasıl buluyorsunuz gazetemiz araçılığıyla vermek istediğiniz mesajınız nedir?

Zahit Gürdal:Öncelikle Etkin Haber gazetesine ve çalışanlarına çalışmalarında başarılar dilerim, Toplumsal barışın sesi olma yolunda önemli görevler yapıyosunuz Ülkemizin bu günkü ortamında gazeteciliğin hele helede yerel gazeteciliğin çok zor koşullarda yapılıdığını biliyorum Halkın sesi olma yolunda ilkeli gazetecilik anlayışınızı kutluyor destekliyorum tüm Etkin Haber okurlarına ve çalışanlarına halkımıza sevgiler sunarım .

Etkin Haber Gazetesi olarak bizde CHP’si İlçe Başkanı sevgili Zahit Gürdal’a çalışmalarında başarılar diliyoruz yolunuz açık olsun .

08.05.2013 / Roportaj / Ramazan YİĞİT

 

Example HTML page

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir