Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s Türkiye ‘nin kredi notunu “Ba2″den “Ba3″e düşürdü ve not görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirdi.

Kuruluş Mart ayında Türkiye ‘nin kredi notunu “Ba1″den “Ba2″ye düşürmüş ve notgörünümünü “negatif”ten “durağan”a çevirmişti.

You may also like...